Фінансові результати діяльності та облік на підприємстві "Слобода Ко" - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 128
Техніко-економічна характеристика підприємства, формування та опис облікової політики, оцінка її ефективності, аналіз фінансового стану. Розробка та етапи впровадження рекомендацій щодо вдосконалення обліку необоротних активів у ТОВ "Слобода Ко".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Проходження економічної практики своєю метою має закріплення теоретичних знань шляхом їх співставлення з практичною діяльністю виробничого підприємства, зорієнтоване на застосування теоретичних знань у різних ситуаціях, що властиві майбутній професії. Основними завданнями практики є: закріплення теоретичних знань; практичне освоєння методики ведення бухгалтерського обліку по конкретних обєктах обліку (облік тмц, основних засобів, готової продукції, фінансових результатів тощо); оволодіння практичними навиками у розвязанні бухгалтерських задач; збирання, систематизація необхідних матеріалів для даної роботи. Для виконання поставлених завдань необхідно ознайомитись із первинними документами підприємства та визначити особливості обліку даних ділянок.Підприємство створено з метою здійснення виробничо-господарської, підприємницької та комерційної діяльності в інтересах суспільства, одержання прибутку та задоволення на цій основі потреб засновника та членів трудового колективу. Управління підприємством здійснюється Засновником (директором), до компетенції якого належить: внесення змін та доповнень до Статуту; затвердження програми діяльності підприємства та звітів про її виконання; вирішення питання про припинення діяльності підприємства тощо. Звітується підприємство про результати своєї господарської діяльності перед Засновником у порядку, передбаченому договором про взаємовідносини між підприємством та Засновником. Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік i фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. затвердженими Міністерством фінансів України, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом підприємства, на підприємстві було прийнято наказ про облікову політику. Облікова політика - це сукупність принципів, методів i процедур, що використовуються підприємством для складання i подання фінансової звітності, тобто це вибір самим підприємством певних конкретизованих методик, форми i техніки ведения бухгалтерського обліку, виходячи з діючих нормативних актів i особливостей діяльності підприємства.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?