Фінансові результати діяльності підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 85
Визначення повноти та якості формування фінансових результатів. Встановлення та характеристика спрямованості й рівня впливу окремих факторів на зміну показників прибутку. Ознайомлення з основними методами оцінки рентабельності діяльності підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
.3 Завдання, методи та джерела аналізу фінансових результатів (звіт про фінансові результати)Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того, і підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на її виробництво та збут. На підприємстві можливі доходи, втрати, які не повязані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків, - це фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, які повязані з надзвичайними подіями. В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає: - чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);Функціонування будь-якого підприємства, незалежно від видів його діяльності і форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю створювати необхідну і достатню величину доходу або прибутку. Враховуючи, що діяльність господарюючого субєкта може бути не тільки прибутковою, а й збитковою, формуватися за дією факторів внутрішнього і зовнішнього економічного середовища, в обліку її аналізі дають загальну оцінку фінансових результатів, які характеризуються системою абсолютних і відносних показників. Основна мета проведення аналізу - підвищення ефективності господарювання і пошук резервів такого підвищення, здобуття певної кількості ключових параметрів, які дають обєктивну й точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків та збитків, змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами та кредиторами. Усі ці доходи, витрати і прибутки відображено у формі №2 «Звіт про фінансові результати». За видами господарської діяльності розрізняють: прибуток від основної (операційної) діяльності, прибуток від інвестиційної діяльності, прибуток від фінансової діяльності.Написання даної роботи дозволило систематизувати, розширити та закріпити теоретичні знання щодо аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, отриманих під час вивчення дисципліни "Економічний аналіз" та закріпити навички практичної роботи на прикладі ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Отже, виконавши завдання даної роботи, по підприємству можна зробити наступні висновки: Підприємство в 2010 році отримало чистий дохід в сумі 10752232 тис. грн., в 2011 році - 15543124 тис. грн. та в 2012 році - 14478205 тис.грн. З цих даних можна говорити про зниження чистого доходу підприємства 2012 року у порівнянні з 2011 на 1064919 тис.грн, що склало 6,85 %. Це можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.

План
Зміст

Вступ

1. Фінансові результати як обєкт аналітичного дослідження

1.1 Поняття фінансових результатів та порядок їх формування

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?