Фінансові ресурси вищих навчальних закладів: оптимізація формування та ефективність використання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 182
Досвід фінансового забезпечення вищої освіти в Україні, зарубіжних країнах. Теоретичні і прикладні засади формування, використання фінансових ресурсів державних вищих навчальних закладів. Економіко-математична модель вибору оптимальної плати за навчання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Фінансові ресурси вищих навчальних закладів: оптимізація формування та ефективність використанняРобота виконана у Тернопільському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Бескид Йосип Миронович, Тернопільський національний економічний університет декан факультету фінансів Захист відбудеться 9 жовтня 2008 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету за адресою: 46020 м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного економічного університету за адресою: 46020 м.Розвиток ринкових відносин потребує від ВНЗ удосконалення формування та використання фінансових ресурсів, що дасть їм змогу виконувати свої функції з підготовки кваліфікованих кадрів і розвиватися відповідно до темпів зростання науково-технічного прогресу. Важливе значення в умовах конкуренції між ВНЗ на ринку освітніх послуг у боротьбі за споживачів має цінова політика щодо встановлення оптимальної плати за навчання й підвищення ефективності використання фінансових ресурсів і майна державними ВНЗ. Створення науково обґрунтованої методики оцінювання ефективності використання коштів та майна ВНЗ державної форми власності з урахуванням особливостей їх діяльності та здобутків фінансового аналізу має стати вагомим внеском в реформування фінансового механізму вищої освіти. Дисертація є складовою науково-дослідних робіт кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету згідно з планом науково-дослідної роботи за держбюджетними темами „Розробка основних напрямів стратегії і тактики управління фінансами” (державний реєстраційний номер 0104U000404), „Реформування фінансового механізму вищої освіти” (державний реєстраційний номер 0106U000531) і „Фінансова політика в стратегії соціально-економічного розвитку України” (номер державної реєстрації 0105U000861), у межах яких автор розробив рекомендації щодо оптимізації формування та підвищення ефективності використання фінансових ресурсів ВНЗ в умовах ринкових перетворень у нашій державі. Мета дослідження визначена провідною ідеєю дисертації - на базі аналізу, узагальнення і систематизації нагромадженого в Україні й зарубіжних країнах досвіду фінансового забезпечення вищої освіти - обґрунтувати теоретичні та прикладні засади формування і використання фінансових ресурсів державних ВНЗ, розробити методи оптимізації їхнього формування та запропонувати шляхи підвищення ефективності використання.У першому розділі „Теоретико-методологічні основи формування та використання фінансових ресурсів” досліджено комплекс питань, повязаних з теоретичними засадами фінансових ресурсів ВНЗ державної форми власності, розкрито їхнє соціально-економічне значення та вплив на функціонування вищої освіти як ключового чинника суспільного розвитку. Для досягнення вказаної мети та розвязання фінансових проблем вищої освіти необхідно: визначити фінансування освіти як пріоритетний напрямок бюджетних видатків; сформувати багатоканальну систему фінансового забезпечення освіти, стимулювати інвестиції юридичних та фізичних осіб у її розвиток; створити адекватну сучасним умовам систему нормування й оплати праці у галузі освіти; визначити пріоритетні напрямки фінансування освіти і сконцентрувати фінансові ресурси для їхньої реалізації, забезпечити ефективне використання коштів на функціонування та розвиток освіти. З огляду на специфіку застосування цього терміна в діяльності ВНЗ, що фінансуються з бюджету, фінансові ресурси визначено як грошові активи у фондовій і нефондовій формах, що формуються за рахунок бюджетних коштів та коштів, отриманих як плата за освітні та інші послуги, які надаються для задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави, перебувають в їхньому розпорядженні на правах оперативного управління та використовуються для фінансування підготовки кадрів відповідно до державних стандартів освіти, зміцнення й розширення матеріально-технічної бази. Реформування вищої освіти передбачає перегляд діючих механізмів фінансування державою ВНЗ та заміну прямого фінансування на систему розподілу витрат на вищу освіту, запровадження гнучкої системи державних довгострокових позик і грантів на отримання вищої освіти. У другому розділі „Прагматизм формування і використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів в Україні” розкрито практичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів ВНЗ державної форми власності, окреслено проблеми і вказано на недоліки, характерні для сучасної практики фінансового забезпечення вищої освіти в Україні, здійснено аналіз динаміки та структури джерел формування фінансових ресурсів ВНЗ і напрямків їхнього використання.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?