Фінансові ресурси підприємства - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 58
Аналіз майнової, фінансової структури капіталу або джерел фінансування. Загальна оцінка фінансового стану та ліквідності підприємства. Дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій. Підбиваючи підсумок розгляду сутності оцінки фінансового стану підприємства, слід іще раз підкреслити, що необхідність та значення такої оцінки зумовлені потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин, переходу до самоокупності, самофінансування, потребою в поліпшенні використання фінансових ресурсів, а також пошуком у цій царині резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства. Приватний підприємець діє на підставі Законів України: «Про господарські товариства», «Про власність», «Про підприємства на Україні» та інших нормативних актів України, а також Установчого договору, які визначають порядок створення, діяльності, організації, реорганізації і ліквідації підприємства.Для аналізу основних показників, які характеризують діяльність підприємства в 2010 році доцільно скласти таку таблицю: Таблиця 1. Показники Одиниця виміру 2009 2010 Відхилення Темп росту, %Реалізовано продукції на 1111 тис. грн., що на 33,2% більше реалізації минулого періоду. Від всієї господарської діяльності в 2009 році підприємство отримало збитків на суму 87 тис. грн. Якщо порівняти цей результат з результатом минулого року, то можна судити про погіршення фінансового стану підприємства, а саме про збитковість виробництва. Все це свідчить про не конкурентоспроможність продукції підприємства, що повязано з великими матеріальними витратами на її виробництво, а також про незадовільну роботу відділів збуту та маркетингу. Як стверджують спеціалісти підприємства, якість продукції, що виготовляється, досить високої якості, але через велику ціну (яка обумовлена високим рівнем собівартості продукції) інструменти не користуються попитом.Аналіз активів підприємства дозволяє надати загальну оцінку зміні всього його майна. Оцінка сукупних активів, в свою чергу, дозволяє зробити висновок про те, в які активи вкладені знову залучені фінансові ресурси або які активи зменшились за рахунок зменшення фінансових ресурсів, чи навпаки. (4,93%), а значення незавершеного будівництва не змінилось, хоча в процентному відношенні питома вага незавершених капітальних вкладень в загальній сумі розділу зменшилась на 0,07%. Питома вага виробничого оборотного капіталу, в складі оборотних активів, знизилась з 92,24% до 83,30% відповідно на початок і кінець року і це зменшення складає 172.35 тис. грн. Розподіл коштів між основним та оборотним капіталом на початок року складає відповідно 83,28% та 16,72%, на кінець року - 77,22% та 22,76%.Причини збільшення чи зменшення майна підприємства визначають, вивчаючи зміни в складі джерел його формування. Надходження, купівля, формування майна може відбуватися за рахунок власних і позичених коштів (капіталу), характеристика співвідношення яких відкриває сутність фінансового стану підприємства. Так, збільшення долі позичених коштів, з однієї сторони, свідчать про загрозу фінансової нестабільності підприємства і збільшення рівня фінансового ризику, а з іншої - про активний перерозподіл (в умовах інфляції і невиконання в строк фінансових зобовязань) прибутку від кредитів по відношенню до підприємства-боржника. В структурі власних коштів найбільш питому вагу мають додатковий та статутний капітал Доля додаткового капіталу у власних коштах за звітній період зросла 1,92%, на або на 0,6 тис. грн., доля резервного капіталу зменшилась на 0,02% хоча в абсолютному значенні не змінилась. Велике значення мають власні оборотні кошти підприємства, що вираховуються як різниця між власними коштами та необоротними і показують, скільки із загальної суми власних коштів підприємства спрямовується на покриття оборотних коштів: 1. на початок року: 4143,2 - 3562,2 = 581 тис. грн.Вони вимірюють прибутковість підприємства з різні позиції і групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну. Адміністрацію цікавить віддача (прибутковість) усіх виробничих активів; потенційних інвесторів і кредиторів - віддача на капітал що інвестувався; власників і засновників - прибутковість акції і т.д. Він показує, який прибуток з однієї гривні продажу отримало підприємство.

План
Зміст капітал ліквідність кошти

Вступ

1. Інформаційно-правове забезпечення аналізу власних фінансових ресурсів ТОВ „Меблевий всесвіт”

2. Загальна характеристика та характеристика діяльності підприємства у 2013 році

3. Аналіз майнової структури капіталу за 2010 рік і оцінка структурних змін

4. Аналіз фінансової структури капіталу або джерел фінансування за 2010 рік і оцінка структурних змін

5. Аналіз показників рентабельності

6. Загальна оцінка фінансового стану та ліквідності (платоспроможності) підприємства

7. Напрямки удосконалення фінансового стану ТОВ

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?