Фінансові ресурси підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 58
Розробка шляхів оптимізації структури фінансових ресурсів підприємства. Визначення чинників, які впливають на формування фінансових ресурсів: якості фінансового, управлінського та податкового обліку, інфляції, структури витрат та шляхів її оптимізації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Успішна діяльність будь-якого підприємства неможлива без ефективного управління фінансовими ресурсами, які мають створити передумови для стабільного процесу виробництва та його постійного зростання, що визначає конкурентоспроможність підприємства на ринку. Фінансові взаємини підприємства виникають тоді, коли на грошовій основі відбувається формування власних ресурсів підприємства, його прибутків, залучення позикових джерел фінансування господарської діяльності, розподіл прибутків, які утворюються в результаті цієї діяльності, їхнє використання на цілі розвитку підприємства [8, с. Проте надлишковий обсяг фінансових ресурсів може також призвести до перевитрат через недоцільне їх використання та до скорочення обсягів виробництва, що, безумовно, є негативним для будь-якого підприємства. Отже, можна зробити висновок, що фінансові ресурси підприємств є грошовими доходами і накопиченнями, які формуються в юридичних осіб у процесі їхньої господарської діяльності за рахунок власних, позикових і залучених джерел фінансування та використовуються для формування активів підприємства, грошових резервів, виконання фінансових зобовязань, стимулювання працівників, а також для здійснення будь-яких інших заходів із метою забезпечення ефективності розвитку підприємства. У першому питанні розділу було розглянуто сутність фінансових ресурсів та вивчені основні складові елементи фінансових ресурсів підприємства, що є дуже важливим для управління підприємством, оскільки успішна діяльність будь-якого підприємства неможлива без ефективного управління фінансовими ресурсами, які мають створювати передумови для стабільного процесу виробництва та його постійного зростання, що визначає конкурентоспроможність підприємства на ринку.Для будь-якого підприємства успішна діяльність сьогодні неможлива без ефективного управління фінансовими ресурсами, які мають створити передумови для стабільного процесу виробництва та його постійного зростання, що визначає конкурентоспроможність підприємства на ринку. Під фінансовими ресурсами підприємства розуміють грошові доходи й надходження, які перебувають у розпорядженні субєкта господарювання та призначені для виконання фінансових зобовязань, здійснення витрат із розширеного відтворення й економічного стимулювання працівників. Обсяг і структура фінансових ресурсів підприємств визначаються такими факторами: - форма власності та організаційно-правові форми підприємництва; Загальна оцінка фінансового стану ПАТ ?ДНІПРОАЗОТ? дозволила визначити що збільшилась частка основних фондів, що позитивно характеризує майновий стан підприємства й свідчить про розвиток його виробничої діяльності; зменшилась частка оборотних засобів у валюті балансу. Також спостерігається зростання суми власних джерел фінансування капіталу підприємства, тобто ПАТ ?ДНІПРОАЗОТ? більшу частину свого капіталу сформувало за рахунок власних джерел, що значно вплинуло на покращення фінансового стану підприємства.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?