Фінансові ресурси підприємства - Реферат

бесплатно 0
4.5 58
Основні джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства або коштів, що утворюються в результаті господарської діяльності підприємства і інвестуються в його розвиток. Амортизаційні відрахування, спрямованні на фінансування капітальних вкладень.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тема: «Фінансові ресурси підприємства»За стадією утворення фінансові ресурси поділяються на: - початкові - утворені на початковій стадії діяльності підприємства і сконцентровані у статутному капіталі, джерела утворення якого залежать від форми власності: u державна - асигнування з бюджету та з централізованих фондів; Невласні фінансові ресурси - це кошти, які утворюються за рахунок залучення до господарської діяльності підприємства фінансових ресурсів інших підприємств або фізичних осіб з метою збільшення власного капіталу. Фінансові ресурси, вкладені у матеріальні активи - це ресурси, що мають матеріальну основу і можна визначити очікувану величину доходів від їх використання. Фінансові ресурси, вкладені у нематеріальні активи - це складова частина потенціалу підприємства, здатна забезпечувати економічну користь протягом відносно тривалого періоду. За змістом вкладення виділяють фінансові ресурси, вкладені у необоротні активи (в основні засоби), які постійно забезпечують виробничий процес, і у ті, що перебувають в обігу, обслуговуючи окремий виробничий цикл - фінансові ресурси вкладені в оборотні активи.Фінансові ресурси - це грошові накопичення і доходи, що створюються в процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту та зосереджуються у відкритих фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення інших потреб. Фінансові ресурси підприємств є одним із найважливіших для забезпечення їх діяльності видом ресурсів, що забезпечують можливість здійснення виробництва продукції, інвестування, формування оборотних коштів, створення фондів економічного стимулювання, виконання зобовязань перед бюджетом, фінансово-кредитною системою, постачальниками та працівниками, здійснення міжгосподарських розрахунків тощо. У підсумку можна зазначити, що у традиційному розумінні фінансовий аналіз є методом оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності.Фінанси підприємств: Навч. посібник. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України.- Бурковський В. В., Турило А.М., Терещенко О. А., Темченко А. Г., Коробов М. Я., Бланк І.О Турило А.М., Терещенко О.А., Темченко А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник для студ. екон. спец. вузів. 3 - 78 с Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / за ред. д.е.н., проф.Публічне акціонерне товариство “Західінкомбанк” виступає правонаступником по всіх правах та зобовязаннях КБ “Західінкомбанк” ТЗОВ. В своїй діяльності банк керується Законами України “Про банки і банківську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, іншими законодавчими актами Украіни, нормативними актами Національного банку України, Статутом банку, іншим. Банківські операції ПАТ “Західінкомбанк” здійснює на підставі ліцензії Національного банку України №71 від 19.10.2011 р. та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 19.10.2011р. Банк є фінансово-кредитною установою, де обслуговуються субєкти господарської діяльності великого і малого бізнесу, спільні підприємства, державно-комунальні та бюджетні установи, а також фізичні особи та підприємці.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?