Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 102
Поняття, формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві. Суть, класифікація та значення джерел формування фінансових ресурсів на виробництві. Особливості функцій фінансів організації: формування, розподілу, використання та контролю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Тема мого реферату має назву „Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування. Мета моєї роботи: розкриття поняття фінансові ресурси, а також їх формування, використання та їх функції на підприємстві. В першому питанні я розглянула таке питання, як трактування фінансових ресурсів загалом та фінансових ресурсів на підприємстві аналізуючи роботи різних авторів. Фінанси обєднань, підприємств і галузей являють собою систему економічних взаємозвязків, повязаних із кругообігом ресурсів, утворенням, використанням грошових прибутків, контролем за виробництвом, розподілом, використанням національного продукту.Для того щоб краще зрозуміти поняття "фінансові ресурси підприємства", спочатку розглянемо термін "ресурси", який походить від французького слова "ressource" - допоміжний засіб (допоміжні кошти) - грошові кошти, цінності, джерела коштів, доходів, що означає основні елементи виробничого потенціалу, які має в розпорядженні система та котрі використовуються для досягнення конкретних цілей економічного розвитку. Зокрема, ресурси розглядаються як джерела та передумови отримання необхідних матеріальних і духовних благ, які можна реалізувати при існуючих технологіях та соціально-економічних відносинах [1]. Грабарчук фінансові ресурси слід розуміти як "сукупність усіх грошових ресурсів, які надійшли на підприємство за певний період або на певну дату у процесі реалізації продукції (товарів, робіт, послуг - операційна діяльність), основних і оборотних засобів (інвестиційна діяльність) та видачі зобовязань (майнових і боргових - фінансова діяльність)" [3]. Філімоненков вважає, що "фінансові ресурси підприємства - це сукупність власного, позикового і залученого грошового капіталу, що використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою одержання відповідних доходів і прибутку" [4]. Зятковський трактує фінансові ресурси підприємства, "як сукупність грошових резервів та надходжень цільового призначення підприємства, якими воно розпоряджається на правах власності, оперативного управління або повного господарського відання і використовує на статутні потреби".Висока частка залучених коштів ускладнює фінансову діяльність підприємства та потребує додаткових витрат на сплату відсотків за банківські кредити, дивідендів на акції, доходів на облігації, зменшує ліквідність балансу підприємства. Формування фінансових ресурсів здійснюється в процесі створення підприємств і реалізації їх фінансових відносин при здійсненні господарської діяльності Підприємства залучають кошти під прогнозований напрямок використання. До створення підприємства засновники визначають необхідний розмір фінансових ресурсів, який обмежується: видом фінансово-господарської діяльності та обсягом виробництва і продажу; законодавчо зафіксованим мінімальним розміром статутного фонду[8]. В процесі господарської діяльності підприємства, фінансові ресурси використовуються на придбання основних і оборотних засобів, виробництво продукції, яка реалізується за визначеною ціною. Пристворенні підприємств джерела формування фінансових ресурсів залежать від форми власності, на основі якої створюється підприємство.Функції фінансів підприємств - це певні взаємоповязані групи, що обєднують фінансові трансакції, які виконуються підприємствами. В більшості літературних джерел функції фінансів підприємств поділяють на чотири: формування, розподіл, використання,контролю. Форкун наводять функції: - формування грошових надходжень та фондів(проявляється при формуванні статутного капіталу, залученні коштів із зовнішніх джерел, акумуляції коштів зі складу виручки від реалізації, формуванні нерозподіленого прибутку, залученні спеціальних цільових коштів); розподілу та використання грошових фондів(проявляється при забезпеченні податкових та неподаткових платежів до бюджету та інших централізованих фондів, використання грошових коштів з метою виробничого та соціального розвитку, вкладення вільних грошових коштів в найбільш прибуткові операції); регулювання та контролю грошових потоків і фондів (проявляється при виборі найбільш раціональних способів формування статутного капіталу і залучення додаткових коштів в оборот підприємства, формування організаційної структури управління фінансами, яка забезпечить оптимізацію грошових потоків, визначення умов господарських договорів, що повязані із способами та строками розрахунків, виплатою штрафних санкцій, впровадженні системи фінансового планування для відображення руху грошових потоків; при здійсненні обліку та контролю грошових потоків і фондів [11].

План
Зміст

Вступ

1. Сутність поняття фінансових ресурсів підприємства

2. Джерела формування фінансових ресурсів

3. Функції фінансів підприємства

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?