Фінансові ресурси підприємницьких структур та ефективність їх використання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 141
Аналіз проблем ролі фінансових ресурсів підприємств в економічній системі держави. Особливості формування фінансових ресурсів підприємств залежно від їх організаційно-правових форм господарювання. Характеристика структури фінансових ресурсів підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансові ресурси підприємницьких структур та ефективність їх використанняТрансформаційні процеси у вітчизняній економіці, перш за все, позначилися на механізмі формування та використання фінансових ресурсів підприємницьких структур різних форм власності і обумовили необхідність наукового аналізу і теоретичного обгрунтування низки питань. Становище, що склалося, обєктивно вимагає нових підходів до формування та використання фінансових ресурсів і напрямів практичної реалізації рекомендацій щодо активізації ролі фінансових інструментів у соціально-економічних процесах, передусім тих, що стосуються фінансових ресурсів як матеріальної основи фінансів і методу підтримання вартісних макроекономічних пропорцій у країні. У наукових дослідженнях цих економістів знайшли відображення окремі аспекти сутності і ролі фінансів та фінансових ресурсів, їх вплив на економіку як у межах окремих господарюючих субєктів, так і на макроекономічному рівні. МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ полягають у вивченні теоретичних положень та практичних аспектів формування та використання фінансових ресурсів субєктів господарювання, визначення основних напрямків вдосконалення фінансового забезпечення в умовах трансформації економічної системи з метою підвищення ефективності роботи підприємств, що змінили форму власності. узагальненно досвід формування фінансових ресурсів підприємницькими структурами залежно від їх организаційно - правових форм управління, показано, що зі зміною форм власності, можливості мобілізації фінансових ресурсів для здійснення підприємницької діяльності значно розширюються і дають змогу підприємствам самостійно вирішувати цю проблему через залучення коштів на фондовому ринку та ринку позикового капіталу;Умови здійснення господарської діяльності обєктивно вимагають наявності фондів фінансових ресурсів, які складають матеріальну основу функціонування фінансів. Нашому розумінню суті фінансових ресурсів відповідає визначення, згідно якого узагальнено фінансові ресурси можна розглядати як грошові кошти, залучені в господарський оборот підприємства із різних джерел, сформованих під впливом організаційно-правових форм господарювання, призначених для покриття його власних потреб. Основою формування фінансових ресурсів підприємницьких структур є власні фінансові ресурси, серед яких прибуток визначається одним із дієвих джерел реального їх поповнення. Такі структурні зрушення у складі фінансових ресурсів підприємницьких структур відбулися під впливом зростання питомої ваги коштів, залучених із зовнішніх джерел, і, в першу чергу, частки кредиторської заборгованості, яка спричинила систему неплатежів та призводить до зниження інвестиційних можливостей підприємницьких структур. Прийняття низки законодавчих актів України, що регулюють господарсько-фінансову діяльність підприємств, і, в першу чергу, законів:»Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», і відповідно на їх основі нормативних актів уряду та інших управлінських структур, дало змогу підприємницьким структурам самостійно розпоряджатися ресурсами, планувати власну господарсько-фінансову діяльність, створювати та забезпечувати матеріально-технічну базу, фінансувати затрати по розширенню виробництва.Проведені в дисертаційній роботі комплексні дослідження формування фінансових ресурсів та напрямків ефективного їх використання стали підставою для отримання наукових і практичних результатів, а саме: Визначено особливості формування фінансових ресурсів підприємств у залежності від їх організаційно-правових форм господарювання та встановлено можливості розширення фінансових ресурсів через залучення необхідних для здійснення господарської діяльності коштів із зовнішніх та внутрішніх джерел. Застосування нових підходів до визначення економічної природи і призначення фінансових ресурсів дало змогу обгрунтувати низку теоретичних положень щодо еволюційної ролі фінансів у забезпеченні господарської діяльності підприємств недержавної форми власності. Здійснено комплексне обгрунтування впливу зміни форм власності підприємницьких структур на процес формування фінансових ресурсів у частині розширення джерел мобілізації; виявлено, що із зміною форм власності можливості мобілізації фінансових ресурсів для здійснення підприємницької діяльності значно розширюються і дають змогу підприємствам самостійно вирішувати дану проблему через залучення коштів на фондовому ринку та ринку позикового капіталу.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?