Фінансові ресурси організації - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 56
Сутність і напрямки аналізу фінансових ресурсів підприємства, їх склад та структура. Формування і практична реалізація дієвого механізму забезпечення фінансової безпеки, оцінка її місця в економічній безпеці держави. Аналіз даної безпеки, її укріплення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансові ресурси властиві всім субєктам фінансових відносин. До фінансових ресурсів держави входять ресурси всіх секторів економіки: · державного сектору; У кожному секторі економіки фінансові ресурси визначаються за рівнями управління. В державному секторі до складу фінансових ресурсів входять: 1) ресурси державного бюджету;Єрмошенка, який зазначає, що фінансова безпека е ґрунтовною складовою економічної безпеки держави, оскільки на фінансах базується будь-яка економіка, фінанси - кров економічної системи держави. Фінансова безпека як дефініція розглядається під різними кутами, зокрема: - з позицій ресурсно-функціонального підходу, фінансова безпека - захищеність фінансових інтересів субєктів господарювання на усіх рівнях фінансових відносин; забезпеченість домашніх господарств, підприємств, організацій і установ, регіонів, галузей, секторів економіки держави фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і виконання відповідних зобовязань; Фінансова безпека держави включає: бюджетну, податкову, боргову безпеку, фінансову безпеку банківської системи, валютну, грошово-кредитну, інвестиційну безпеку, фінансову безпеку страхового та фондового ринку. Враховуючи багатоаспектність поняття фінансової безпеки, складність взаємозвязків і взаємозалежності різних її елементів, а також необхідність консолідації економічних і фінансових інтересів громадян, підприємств, регіонів і держави у напрямі забезпечення стійкого економічного розвитку, до складу фінансової безпеки (окрім перелічених вище) доцільно включити такі структурні компоненти: - фінансову безпеку людини / окремого громадянина і домогосподарства; Забезпечення фінансової безпеки держави базується на механізмі забезпечення фінансової безпеки держави, який є системою організаційних та інституційно-правових заходів впливу, спрямованих на своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз фінансовій безпеці держави.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?