Фінансові ресурси місцевого самоврядування - Автореферат

бесплатно 0
4.5 81
Положення формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування як основа економічного розвитку територіальних громад. Вдосконалення фінансування самоврядних територій. Функціональні обов’язки самоуправління, самофінансування територіальних громад.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукВесь трансформаційний процес спрямовувався з урахуванням попередньої практики та досвіду кадрів на відпрацювання насамперед бюджетної системи як фундаментальної основи створення стабільної фінансової константи, здатної забезпечувати державу фінансовими ресурсами, достатніми для ефективного виконання внутрішніх і зовнішніх функцій та захисту національних інтересів. Місцеве самоврядування не одержало сталих джерел для формування фінансових ресурсів, а власні доходи, як і надходження коштів з державного бюджету, не є достатніми для забезпечення нормального соціально-економічного розвитку. Більшість із дослідників даних проблем зосереджували свою увагу в основному на аналізі розвитку законодавчої бази про місцеве самоврядування та їх фінанси, на постійних доповненнях і змінах до окремих законів, на зясуванні їх відповідності із положеннями Конституції, але меншою мірою досліджувався їхній вплив на розвиток економічної бази, формування місцевих фінансів. Нинішній економічний та політичний курс держави потребує додаткових досліджень у напрямі відродження місцевого самоврядування та його достатнього забезпечення фінансовими ресурсами. здійснити системний аналіз практики формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування в Україні з метою розмежування та збалансування повноважень, функцій та сфери відання виконавчої влади та органів місцевого самоврядування різних рівнів;У першому розділі - “Теоретичні основи фінансів місцевого самоврядування” досліджено теоретичну сутність, напрями та основні організаційно-економічні особливості фінансів і фінансових ресурсів як інструментів економічного розвитку територіальних громад. Нашому розумінню сутності цього поняття відповідає визначення, згідно якого фінансові ресурси місцевого самоврядування можна розглядати як сукупність всіх грошових коштів, які можуть бути використані для потреб самоврядної територіальної громади. Державі, як визначається в дисертації, потрібно не тільки надавати організаційну допомогу, але й сприяти реалізації накреслених заходів щодо забезпечення стабільності фінансової системи, сприяти розвитку на всіх її рівнях, включаючи місцеві фінанси. Місцеві фінанси в теоретичному плані є системою, що складається з кількох взаємоповязаних структурних елементів - видатків, доходів, способів формування доходів, управлінських структур системи, субєктів та обєктів системи. У другому розділі - “Формування ресурсів місцевих фінансів та їх використання” здійснено аналіз законодавчої і нормативно-правової бази фінансових ресурсів місцевих бюджетів усіх рівнів на основі податкової бази та джерела, за якими регламентується розвиток місцевого самоврядування, фінансове забезпечення розвитку адміністративно-територіальних одиниць.Результати, отримані автором при вирішенні проблем формування і використання фінансових ресурсів місцевого самоврядування, дозволили сформулювати такі основні висновки: 1. Узагальнено основні положення теорії місцевих фінансів і на основі цього обґрунтовано соціально-економічну значимість і необхідність розвитку місцевого самоврядування. Виявлено необхідність теоретичного уточнення поняття “фінансові ресурси місцевого самоврядування” і на основі історичного аналізу розвитку теорії місцевих фінансів запропоновано авторське визначення даного поняття, що базується на врахуванні наявних та потенційних обсягів доходів.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?