Фінансові ресурси: формування та ефективне використання в сільськогосподарських підприємствах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 177
Оцінка сучасного стану фінансових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах, визначення основних тенденцій їх формування і ефективного використання. Розробка методично-організаційних рекомендацій щодо поліпшення організації руху фінансових ресурсів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Інститут аграрної економіки української академії аграрних наук Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік УААН Демяненко Микола Якович, Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН, заступник директора з наукової роботи Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік УААН Кропивко Михайло Федорович, Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН, завідувач відділу кандидат економічних наук, доцент МРИНСЬКА Тетяна Степанівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Кабінет Міністрів України, доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Захист дисертації відбудеться „24” , березня 2009 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 в Національному науковому центрі „Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м.З розвитком ринкових відносин, вагомість цих процесів підвищується, оскільки трансформаційна здатність фінансових ресурсів зумовлює їх універсальність, унікальність та значущість у площині економічного середовища підприємств. Нестача фінансових ресурсів спричиняє виникнення, формування та зростання заборгованостей перед партнерами, інвесторами, працівниками, фінансовими інституціями, що негативно впливає на імідж, функціонування та можливості розширення подальшого економічного горизонту сільськогосподарських підприємств, оскільки при цьому скорочуються обсяги та ускладнюються умови їх фінансування. Дисертаційна розробка здійснена відповідно до наукових досліджень ННЦ „Інститут аграрної економіки” УААН: „Формування системи та механізмів фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників у ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000266), у межах даної теми уточнено теоретико-методологічні підвалини дослідження процесів організації, формування та специфіку руху в сільськогосподарських підприємствах фінансових ресурсів; „Розробити теоретичні та методологічні засади управління фінансово-кредитними і податковими відносинами в АПК” (номер державної реєстрації 0106U006639), у межах даної теми визначено тенденції й закономірності формування, акумуляції, спрямування, використання та руху фінансових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Наукова новизна матеріалів дисертації, цінність її результатів та пропозицій полягає в розробці якісно нових науково-теоретичних конструкцій і практичних детальних рекомендацій та досконало струнких методичних підходів щодо вдосконалення організації формування, акумуляції, руху, ефективного використання та спрямування в сільськогосподарських підприємствах фінансових ресурсів, а саме: вперше: - обґрунтовано доцільність застосування в сільськогосподарських підприємствах узагальнених сигнальних маяків щодо обсягів, інтенсивності, структури, щільності та швидкості руху фінансових ресурсів, диференційованих залежно від отриманих фінансових результатів; Окремі з них використовувалися: Міністерством аграрної політики України при розробці проектів нормативно-правових актів щодо конкретизації пріоритетних напрямів ефективного використання, формування та спрямування фінансових ресурсів підприємств сільського господарства (розширено державну фінансову підтримку, удосконалено методику прогнозування потреб сільськогосподарських підприємств у фінансових ресурсах) (довідка № 21-2-157/2117 від 18.08.2008 р.); Головним управлінням агропромислового розвитку Луганської ОДА, для конкретизації й уточнення напрямів розвитку агропромислового комплексу районів та області в цілому на перспективу (прийнято до уваги, обговорено і підтримано аграрниками області авторські розробки та рекомендації щодо пріоритетних напрямів ефективного використання, формування та спрямування фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами) (довідка № 37-1/1-88 від 11.09.2008 р.); Управлінням сільського господарства і продовольства Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області для удосконалення процесу формування фінансових ресурсів і джерел їх утворення (запропоновані „Методичні рекомендації з підвищення ефективності формування і використання фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами” направлено до сільськогосподарських підприємств району з метою подальшого їх використання у практичній діяльності, що дало змогу окремим сільськогосподарським підприємствам району стабілізувати свій фінансовий стан і отримати максимальний економічний ефект) (довідка № 153 від 20.03.2007 р.); Станично-Луганським приватним ремонтно-транспортним підприємством с.У першому підході фінансові ресурси розглядаються на макрорівні і обєднують фінансові ресурси господарюючих субєктів і держави.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?