Фінансові ресурси держави: проблеми формування та ефективного використання - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 140
Дослідження процесу формування і розподілу фінансових ресурсів держави та знаходження шляхів його раціоналізації, зниження непродуктивних витрат. Динаміка структури та абсолютні темпи приросту складових фінансових ресурсів та напрямів їх використання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниПроцес формування та використання фінансових ресурсів держави є невідємною частиною сучасних фінансових та соціально-економічних взаємин у суспільстві. Від ефективності його організації та регулювання залежить стан національної економіки, темпи економічного зростання, рівень добробуту населення, розвиненість виробничої і соціальної інфраструктури та багато інших компонентів соціально-економічного розвитку держави. Тому постає питання дослідження процесу формування і розподілу фінансових ресурсів держави та знаходження шляхів його раціоналізації. Згідно з поставленою метою, у роботі виконано наступні завдання: · визначено сутність поняття "фінансові ресурси держави" та розкрито підходи різних економісті до визначення даного поняття; При написанні курсової були використані такі методи: метод аналізу - при дослідженні поняття, складу та структури фінансових ресурсів; метод індукції - при виявленні проблем у фінансовій сфері України; методи статистичного аналізу - при розрахунку структурних показників джерел формування та використання фінансових ресурсів; метод порівняння - при виборі найкращого визначення терміну "фінансові ресурси"; інші методиФінансово-кредитний словник за часів СРСР визначає фінансові ресурси як сукупність фондів грошових засобів, що перебувають у розпорядженні держави, підприємств і організацій; створюються в процесі розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту і національного доходу. Бірман характеризує фінансові ресурси як виражену в грошах частину національного доходу, сконцентровану безпосередньо в державі чи підприємствах для використання на цілі розширеного відтворення і на загальнодержавні потреби. Сичов підкреслює, що фінансові ресурси - грошові нагромадження у формі грошових фондів, які створюються підприємствами, обєднаннями, організаціями, державою в порядку розподілу й перерозподілу суспільного продуту і національного доходу. Гуйда, визначає фінансові ресурси як сукупність доходів, відрахувань та надходжень, що перебувають у розпорядженні підприємств, організацій та держави і спрямовуються на задоволення суспільних потреб з метою розширення виробництва і зростання матеріального добробуту суспільства [17]. Наведене вище визначення фінансових ресурсів дає змогу повязати їхній обсяг і склад із вартісною структурою валового внутрішнього продукту й закладає основу для забезпечення єдності прогнозування динаміки валового внутрішнього продукту й фінансових ресурсів.Співвідношення певних форм, в яких виступають фінансові ресурси, відображає наявну систему використання фінансів у регулюванні економічної діяльності в державі. Якщо відповідно до чинного порядку підприємницькі структури обліковують лише зношування основних фондів, а відновлення здійснюють за рахунок використання прибутку, що залишається в їхньому розпорядженні після сплати податків, то амортизаційні відрахування становитимуть незначну питому вагу в фінансових ресурсах. На структуру фінансових ресурсів у державі впливає також наявна податкова система, тобто той розмір перерозподілу первинної величини фінансових ресурсів, який здійснюється за допомогою податків. Склад фінансових ресурсів за своїми формами в будь-якій економічній системі однаковий, але їхня структура залежить від рівня використання фінансів у процесах розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту в кожній державі. У структурі використання фінансових ресурсів найвищу питому вагу мають витрати на соціальні цілі (на соціальну сферу за рахунок бюджету й господарських структур та на соціальні гарантії населенню).Сучасна фінансова наука України запозичила цей термін із економічної науки колишнього Радянського Союзу, який був задіяний у науковий обіг ще в перші роки радянських пятирічок, щоб на відміну від капіталістичного терміну "грошовий капітал" використовувати більш-менш привабливе словосполучення для соціалістичної економіки "фінансові ресурси". Термін "фінансові ресурси" за часи Радянського Союзу використовували в розумінні грошові кошти при формуванні фінансових фондів і фінансових балансів першого державного пятирічного плану. З формуванням України як самостійної держави та переорієнтацією її економіки до ринкових засад господарювання виникла необхідність переосмислення категорії "фінансові ресурси". Пропозицією щодо вирішення даної проблеми є створення Закону України "Про фінансові ресурси", в якому навести визначення фінансових ресурсів як "грошових нагромаджень і доходів, які створюються у процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення й задоволення інших суспільних потреб" (автор - Павлюк К.В.). Тож пропозицією щодо вирішення даної проблеми буде: до Закону України "Про фінансові ресурси" внести пункт "Зведений баланс фінансових ресурсів", в якому чітко обґрунтувати його

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи формування та використання фінансових ресурсів держави

Розділ 2. Оцінка формування та використання державних фінансових ресурсів в Україні

Розділ 3. Перспективи формування та ефективного використання державних фінансових ресурсів в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?