Фінансові проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств - Статья

бесплатно 0
4.5 144
Аналіз стану матеріально-технічного забезпечення підприємств аграрного сектора. Інвестиційний та інноваційний потенціал. Амортизаційна політика в Україні. Технічне забезпечення сільського господарства як вирішальний фактор продовольчої безпеки держави.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Стаття з теми: Фінансові проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємствНа сьогодні в аграрному секторі України досить гострою є проблема оновлення та розвитку матеріально-технічних засобів, у вирішенні якої важливе місце займає формування ринку техніки та надання сільгоспвиробникам сервісних послуг. Адже матеріально-технічне забезпечення аграрного сектора України в сучасних умовах досягло тієї критичної межі, коли, навіть за умови існуючої динаміки та не застосуванні кардинальних заходів стосовно її покращення, уже в найближчий час йтиметься про порушення технологічних процесів у тваринництві й рослинництві та суттєву екстенсивність виробництва в сільському господарстві взагалі. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільгосппідприємств і формування ринку техніки досліджували такі вчені, як В. Також можна виділити низьку не вирішених питань, які являються одними з основних причин погіршення матеріально-технічного стану основних засобів у сільському господарстві, особливо їх активної складової, є: низька інвестиційна активність сільськогосподарських виробників через недостатній рівень їхньої платоспроможності; Кількість одиниць техніки*, штук відносна стандартна похибка вибірки, % (СУ) Кількість одиниць техніки, штук Гранична похибка вибірки, штук (Ь^Б) Відносна стандартна похибка вибірки, % (СУ) Частка домогосподарств, що мали техніку, %Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можна зробити висновки: що формування і розвиток матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств в сучасних економічних умовах не може ефективно розвиватися без суттєвої державної підтримки; держава повинна збільшувати фінансову підтримку аграріям на оновлення зношеної техніки та використання технологій; необхідно переорієнтувати адресність державної підтримки в частині оновлення основних засобів на сільгосптоваровиробників, передусім малих форм господарювання.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?