Фінансові послуги як предмет дозвільної діяльності у сфері забезпечення економічної безпеки - Статья

бесплатно 0
4.5 172
Дослідження сутності фінансових послуг як предмета дозвільної діяльності. Правове забезпечення економічної безпеки в Україні. Вивчення порядку надання фінансових послуг суб"єктами публічної адміністрації. Державне регулювання дозвільної діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Інститут підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», визначає поняття фінансової послуги як «операції з фінансовими активами, що здійснюється в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових коштів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів» [1]. Аналізуючи чинне законодавство України, зокрема закони України «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», «Про страхування», «Про цінні папери та фондову біржу», можна констатувати те, що існує правова регламентація лише окремих різновидів фінансових послуг, наприклад послуг із надання розрахунково-касового обслуговування, кредитування, страхування, проведення операцій з цінними паперами та деяких інших. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [1] до ринків фінансових послуг відносить професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів. У свою чергу Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» встановлено, що Держфінпослуг видає фінансовим установам відповідно до законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг відповідні дозволи, а також ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та затверджує умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії чи дозволу, та порядок контролю за їх додержанням; дає висновки про віднесення операцій до того чи іншого виду фінансових послуг [1]. Ліцензування страхової діяльності здійснюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України відповідно до вимог законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про страхування», «Про господарські товариства», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», Указу Президента України «Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення страхової діяльності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?