Фінансові послуги банків - Лекция

бесплатно 0
4.5 46
Аналіз діяльності банків та кредитних спілок. Послуги фінансових установ щодо здійснення грошових платежів та розрахунків. Механізм руху оборотного капіталу фірм. Емісія та обслуговування платіжних карток. Відкриття депозиту та нарахування процентів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Грошовий ринок - частина ринку позикових капіталів, де здійснюється переважно короткострокові (від одного дня до одного року) депозитно-позикові операції, що обслуговують головним чином рух оборотного капіталу фірм, короткострокових ресурсів банків, установ, держави і приватних осіб. За договором банківського депозиту банківська установа, яка прийняла кошти від вкладника, зобовязується виплатити йому суму депозиту та нараховані проценти на умовах та в порядку, передбачених у договорі. Депозити до запитання - це кошти, що знаходяться на поточних, бюджетних рахунках, на кореспондентських рахунках комерційних банків і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах. Строкові депозити - це кошти, що зберігаються на окремих депозитних рахунках у банку протягом установленого строку, який визначається при відкритті цих рахунків. За депозитними операціями банківські установи нараховують вкладникам дохід, величина якого залежить від суми вкладу, терміну його розміщення, рівня депозитного відсотка, можливості приєднання попередньо нарахованих доходів до початкової суми вкладу.Банківськими установами здійснюється відкриття своїм клієнтам (крім банків) двох видів рахунків: вкладних (депозитних), режим функціонування яких був розглянутий у попередньому параграфі та поточних, що використовуються клієнтами для забезпечення своєї господарської діяльності та власних потреб. Кореспондентський рахунок використовується для здійснення розрахунків за угодами, які виконує один банк за дорученням та за рахунок іншого банку. В Україні банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Перед відкриттям рахунку банківські установи здійснюють ідентифікацію клієнтів, які відкривають такі рахунки, а також осіб, що уповноважені діяти від імені клієнтів. Субєктам господарювання, які мають самостійний баланс, банківськими установами відкриваються рахунки для здійснення розрахунків за продукцію, виконані роботи, надані послуги, для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів, а також для проведення інших розрахунків, повязаних з фінансовим забезпеченням їх діяльності.Послуги щодо забезпечення грошових розрахунків субєктів господарювання реалізуються банками на умовах договору на розрахунково-касове обслуговування. В договорі обумовлюються види послуг банку та винагорода за їх надання, обовязки сторін та відповідальність за їх невиконання, умови припинення договору. Банки несуть відповідальність перед своїми клієнтами за виконання їх доручень на здійснення платежів у встановлений законом строк. За платіжним дорученням банківська установа за дорученням клієнта та за рахунок його грошових коштів здійснює переказ певної грошової суми на рахунок визначеного платником одержувача коштів. Протягом обумовленого терміну, що є зазначеним у договорі між субєктами господарських відносин, платник повинен надіслати в банк акцептовані ним платіжні вимоги - доручення.На території України застосовуються платіжні картки, емітовані членами внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем (резидентами і нерезидентами). Емісія платіжних карток в межах України проводиться виключно банками, які мають ліцензію НБУ на здійснення таких операцій, та уклали договір з внутрішньодержавною або міжнародною платіжною системою. Платіжні організації міжнародних платіжних систем можуть укладати з вітчизняними банками та небанківськими фінансовими установами угоди про розповсюдження серед клієнтів таких фінансових установ платіжних карток цих систем, видачу готівкових коштів за ними, а також з торгівцями про приймання ними платіжних карток цих систем для проведення розрахунків за надані ними товари чи послуги. Платіжні картки є власністю банку, що здійснив їх емісію, і передаються клієнту відповідно до умов договору про надання та обслуговування платіжних карток. Для забезпечення обслуговування платіжних карток банки-емітенти укладають договори з іншими банками-резидентами, фінансовими установами, що не є членами платіжних систем, субєктами господарювання про видачу ними готівкових коштів за платіжними картками через власні каси або банкомати, а також з торговельними організаціями про приймання ними платіжних карток для проведення розрахунків за придбаними товарами та послугами.

План
Зміст

1. Депозитні послуги фінансових установ, їх види та характеристика

2. Фінансові послуги банків щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнтів

3. Послуги фінансових установ щодо здійснення грошових платежів та розрахунків

4. Фінансові послуги з емісії та обслуговування платіжних карток

1. Депозитні послуги фінансових установ, їх види та характеристика

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?