Фінансові посередники - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 41
Посередницькі фінансові інститути та їх значення на фондовому ринку. Зарубіжна практика та правове забезпечення діяльності посередницьких фінансових інститутів в Україні. Оцінка діяльності фінансових посередників на вітчизняному фондовому ринку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Курсова робота на темуСтруктурна перебудова української економіки потребує істотного збільшення обсягу інвестицій та активізації інвестиційної діяльності. Не забезпечують зростання обсягу інвестицій в економіку України також банківська система, фондовий ринок, спеціальні (вільні) економічні зони. Недосконалість законодавчої бази, брак практичного досвіду надання позик, недостатній розвиток інфраструктури ринку цінних паперів, обмеження правові гарантії для інвесторів стримують інвестиційну діяльність у країні. На сьогодні зареєстровано близько 1200 фінансових посередників, серед яких є торговці цінними паперами, довірчі товариства, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії та комерційні банки. Реально на фондовому ринку України працює близько 20-30 відсотків зазначеної кількості фінансових посередників.Фінансові посередники є інституційними учасниками фінансового ринку - професійними маркетмейкерами, вони утворюють інституційну структуру ринку. Головне завдання фінансових посередників, які становлять інфраструктуру ринку полягає у спрямуванні руху капіталу (інвестиційних ресурсів) до найефективніших споживачів. · фінансові посередники зменшують вартість здійснення фінансових операцій. Маючи велику кількість клієнтів, фінансових посередник може залучити найкваліфікованіших юристів для складання декількох типових форм угод, які легко буде пристосувати до кожного конкретного випадку. Наведемо перелік та короткі характеристики фінансових посередників згідно з класифікацією, яка застосовується в США, оскільки вона найбільш розгалужена і значна кількість з наведених видів фінансових посередників уже зараз функціонує у фінансовій системі України.Фінансові посередники на фондовому ринку здійснюють такі види діяльності: - управління цінними паперами: інвестиційне управління інвестиційними фондами, контроль за чистими активами взаємних фондів інвестиційних компаній, управління портфелем цінних паперів клієнтів, управління цінними паперами, що перебувають у власності державних органів управління; Діяльність торговців цінними паперами передбачає поставку цінних паперів за належну оплату новому власнику і проводиться на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок клієнтів або від свого імені та за власний рахунок з метою перепродажу третім особам. Торговці цінними паперами мають право здійснювати тільки такі види діяльності: - діяльність з випуску цінних паперів (виконання торговцем з доручення, від імені та за рахунок емітента обовязків з організації передплати на цінні папери або їх реалізації іншим способом); Для здійснення торгівельної діяльності з цінними паперами необхідно отримати дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Інвестиційний банк - це фінансово-кредитний інститут. який спеціалізується виключно на операціях з цінними паперами - випуску, розміщенні, обслуговуванні обороту - з метою залучення додаткових грошових засобів, а також довгострокового кредитування своїх клієнтів, серед яких може бути і держава.Одними із активних учасників ринку цінних паперів, в багатьох країнах, традиційно виступають банки. У країнах, де банки мають право здійснювати всі види операцій з цінними паперами (наприклад, Німеччина), вони активно виходять на ринки як емітенти, фінансові посередники та значні інвестори. У таких країнах, де роль комерційних банків на фондовому ринку значно обмежена (США, Канада, Японія), вони перебувають на ньому опосередковано шляхом участі в інвестиційній та посередницькій діяльності через трастові операції, кредитування інвестиційних компаній і фондів, співробітництво з брокерськими фірмами. До того ж практично у всіх країнах доходи комерційних банків від інвестиційної діяльності та операцій із цінними паперами становлять значну частку в структурі загальних доходів. Розширення та диверсифікація форм участі комерційних банків на ринку цінних паперів призвели до формування в економіці ряду країн великих фінансово-банківських груп, центром яких є комерційні банки, що концентрують поряд із собою відносно самостійні структури - інвестиційні фонди, та компанії, консультаційні фірми, трастові компанії і т.ін.Розглянемо детальніше кілька нормативних документів, що регулюють діяльність учасників ринку цінних паперів, і які схвалено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Основним документом, котрий регулює діяльність торговців цінними паперами є "Правила здійснення торговцями цінних паперів комерційної та комісійної діяльності з цінних паперів". Згідно з Проектом, інвестиційна компанія може заснуватися лише у формі відкритого акціонерного товариства, а діяльність по спеціальному інвестуванню є для компанії виключним видом діяльності.

План
Зміст

Вступ

1. Посередницькі фінансові інститути та їх роль в ринковій економіці

1.1 Економічний зміст посередницьких фінансових інститутів та їх значення на фондовому ринку

1.2 Організація діяльності фінансових посередників

1.3 Зарубіжна практика функціонування посередницьких фінансових інститутів

1.4 Правове забезпечення діяльності посередницьких фінансових інститутів в Україні

2. Аналіз діяльності посередницьких фінансових інститутів

2.1 Аналіз та оцінка діяльності фінансових посередників на вітчизняному фондовому ринку

2.2 Аналіз функціонування посередницьких фінансових інститутів на світовому фондовому ринку

3. Проблеми діяльності посередницьких фінансових інститутів та шляхи підвищення ефективності їх діяльності

Висновки

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?