Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 105
Теоретичні аспекти міжнародного фінансового ринку та його посередники. Аналіз показників банківської системи України. Напрями покращення взаємовідносин між Україною та фінансовими посередниками на міжнародному фінансовому ринку. Оцінка основних прибутків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство Освіти і Науки України Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут"Призначення фінансового ринку полягає в забезпеченні підприємствам належних умов для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних ресурсів. Головна відмінність фінансового ринку від інших полягає втому, що товаром на цих ринках виступають фінансові активи. В сучасних умовах інтернаціоналізації та глобалізації світової економіки виникає обєктивна необхідність та реальна можливість залучення іноземного капіталу в економіку будь-якої країни через міжнародні фінансові ринки. Важливу роль на всіх сегментах міжнародного фінансового ринку відіграють фінансові посередники, які забезпечують постійну взаємодію між країнами та спрямовують рух капіталу (заощаджень) до найефективніших споживачів. Мета курсової роботи - провести аналіз стану основних фінансових посередників на міжнародному фінансовому ринку та розробити рекомендації щодо покращення взаємовідносин між Україною та міжнародними фінансовими посередниками.На ринку фінансових ресурсів зустрічаються, з одного боку, субєкти, в яких у процесі господарювання виникає потреба в коштах для розширення діяльності, а з іншого, - субєкти, в яких накопичуються заощадження, що можуть бути використані для інвестицій. Саме на ринку фінансових ресурсів (фінансовому ринку)відбувається перелив коштів, при якому вони переміщуються від тих, хто має їх надлишок, до тих, хто потребує інвестицій. На фінансовому ринку відбувається мобілізація тимчасово вільних коштів фізичних і юридичних осіб, їхній розподіл і перерозподіл на комерційній основі між різними секторами економіки. В сучасних умовах інтернаціоналізації та глобалізації світової економіки країни не можуть розраховувати виключно на власні ресурси, тому виникає необхідність залучення іноземного капіталу в економіку будь-якої країни через міжнародні фінансові ринки. Формування міжнародного фінансового ринку активізувалось завдяки таким чинникам[3, c.35]: - сучасна науково-технічна революція, що дає можливість реалізувати проекти з використанням капіталу різних країн;Важливу роль на всіх сегментах міжнародного фінансового ринку відіграють фінансові посередники, діяльність яких направлена на допомогу приватним особам щодо перетворення їх заощаджень на капітал, диверсифікуючи при цьому ризик[7,с.183]. На фінансовому ринку посередництво в основному досліджується за видами фінансових установ - субєкти банківської системи, небанківські фінансові та кредитні інститути, контрактні фінансові інститути і субєкти депозитарно-клірингової системи (рис.1.2). Світовий банк, використовуючи механізм надання кредитів МБРР, кредитує країни з середнім рівнем доходу по процентних ставках, відповідним рівню ринку для цих країн. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські звязки[14]. Міжнародні фінансові центри, де кредитні установи здійснюють операції в основному з нерезидентами і в іноземній для даної країни валюті, дістали назву фінансових центрів "офшор", (off-shor)[5, с.96].Як правило, вони служать податковим притулком, оскільки операції, що в них здійснюються, не обкладаються податками і вільні від валютних обмежень.Він регулює валютно-кредитні відносин між країнами і надає країнам-членам кредити для ліквідації валютних ускладнень, тим самим забезпечуючи успішну торгівлю між даними країнами. Фінансові ресурси МВФ - це його статутний капітал, який утворюється з внесків держав-членів відповідно до встановленої для кожної країни квоти, яка визначається, виходячи з економічного потенціалу країни та її місця в світовій економіці і зовнішній торгівлі [12, с. Загальні ресурси МВФ включають в себе: запаси МВФ у валютах держав-членів, СДР, золото, "Інші активи" (наприклад, дебіторська заборгованість), а також наявні позики Фонду. По-перше, квотою визначається кількість голосів у Фонді. У разі схвалення більшістю в 85% голосів країн-членів, МВФ може продати золото або може приймати золото в якості платежів від країн-членів організації, але Фонду заборонено купувати золото або брати участь в інших операціях з золотом.Одними з основних міжнародних фінансових посередників є Транснаціональні банки (ТНБ), які забезпечують безперервний рух капіталу між країнами та інвесторами. За останніми даними у 2013 році десятку найбільших ТНБ світу очолюють банки Китаю, рентабельність яких значно перевищує банки США та Європи. Банк має представництва в 25 країнах світу. Банк має відділення в 85 країнах світу.

План
Зміст

Вступ

1. Теоретичні аспекти міжнародного фінансового ринку та його посередники

1.1 Сутність та функції міжнародного фінансового ринку

1.2 Основні фінансові посередники на міжнародному ринку

1.3 Офшорні фінансові (банківські) центри як один з фінансових посередників на міжнародному фінансовому ринку

2. Дослідження основних показників фінансових посередників на міжнародному фінансовому ринку

2.1 Фінансові ресурси МВФ та їх зміни за 2002-2012 рр.

2.2 Оцінка прибутків основних фінансових посередників на міжнародному фінансовому ринку

2.3 Аналіз показників банківської системи України

3. Напрями покращення взаємовідносин між Україною та фінансовими посередниками на міжнародному фінансовому ринку

Висновки

Список використаної літератури

Додаток

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?