Фінансові показники корпорації Procter&Gamble - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 73
Визначення показників рентабельності, ділової активності та структури капіталу компанії. Аналіз прибутковості вкладення коштів у компанію та раціональності їхнього використання. Побудова кореляційно-регресійних моделей управління фінансами корпорації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Procter & Gamble (P & G) - американська корпорація, один з лідерів світового ринку споживчих товарів; займає 26 місце в списку Фортуни 500 (2011 рік) і є однією з провідних компаній США за обсягом прибутку (2011 р-11797 млрд. дол США ) та ринкової капіталізації (2012 р - 1861,3 млрд. дол США).У роботі визначено показники прибутковості (рентабельність). Аналіз рентабельності компанії дозволяє визначити прибутковість вкладення коштів у компанію та раціональність їхнього використання (табл. Коефіцієнт валового прибутку - це валовий прибуток, поділений на обсяг продажів, що показує, яка частина загальної виручки від продажів залишилася після вирахування вартості проданих товарів. Коефіцієнт операційного прибутку - аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування відсотків за позиковими коштами та врахування інших неопераційних доходів і сплати податків.У роботі визначено платоспроможність корпорації Procter&gamble, тобто визначається здатності корпорації до швидкого погашення своїх короткотермінових зобовязань за платежами (табл. Для здійснення таких операцій необхідні кошти, які компанія може отримати, перевівши у гроші найбільш ліквідну частину своїх мобільних запасів. Коефіцієнт поточної ліквідності показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобовязань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,6. у нашому випадку коефіцієнт поточної ліквідності більше 0,7, тобто корпорація Procter&gamble можливість компанії розрахуватися за своїми зобовязаннями грошовими коштами, які є у неї в наявності.Ефективність управління компанією визначається темпами прискорення обертання товарно-матеріальних запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, оборотності активів тощо. Показник оборотності активів показує, скільки разів за період обертається капітал, вкладений в активи компанії. Збільшення питомої ваги виробничих запасів у структурі активів може свідчити про: зростання виробничого потенціалу компанії; прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити грошові активи компанії від знецінення під впливом інфляції; нераціональність обраної господарської стратегії, внаслідок чого значна частина поточних активів іммобілізована в запасах, ліквідність яких може бути незначною. Коефіцієнт швидкості обороту товарно-матеріальних запасів коефіцієнт показує наскільки швидко обертаються товарно-матеріальні запаси за 365 днів, і чим менший цей коефіцієнт, тим краще для компанії. Середній період інкасації дебіторської заборгованості показує, за скільки в середньому днів рахунки до одержання перетворюються в грошові кошти, тобто це усереднений термін товарних та комерційних кредитів, які компанія надає своїм діловим партнерам, а також відстрочення та прострочення платежів покупцям за відвантажену продукцію.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?