Фінансові механізми регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва регіону - Автореферат

бесплатно 0
4.5 165
Характеристика способів обґрунтування і модернізації теоретично-методологічного інструментарію щодо формування і використання фінансових механізмів регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва регіону. Розробка практичних рекомендацій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ґудзь Олена Євгенівна, Інститут агроекології та економіки природокористування завідувач відділу еколого-економічного оцінювання природних ресурсів агросфери Захист відбудеться «17» травня 2011 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за адресою: 03680, м.Зокрема, брак дієвих фінансових механізмів регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва регіону призвів до того, що агроформування фактично позбавлені дієвих важелів розвязання інноваційно-інвестиційних проблем та не мають можливостей зміцнювати свою матеріально-технічну базу й розгортати та нарощувати капітальні інвестиції в аграрне виробництво. Високо оцінюючі їх зусилля та внесок в осягнення сутнісних взаємозвязків щодо проблем розвитку фінансових механізмів регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва регіону, зауважимо, що сучасний контур інвестиційної діяльності аграрного виробництва та наявність відчутних прогалин і неврегульованих завдань потребують здійснення наукових розвідок щодо уточнення проблем фінансових механізмів регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва та пошуку дієвих практичних заходів їх розвязання в регіоні. Актуальність і необхідність активізації й гармонізації у якісно нових методологічних вимірах модернізації фінансових механізмів регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва окреслили мету наукового пошуку, його контур, завдання та архітектоніку. оцінити дієвість і доцільність існуючих фінансових механізмів інвестиційної діяльності аграрного виробництва регіону та розробити методично-організаційні рекомендації щодо пріоритетних заходів гармонізації фінансових механізмів регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва регіону; Наукова новизна одержаних результатів визначається здійсненим у дисертації комплексним теоретико-методичним і прикладним обґрунтуванням пріоритетних напрямів розвитку фінансових механізмів регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва регіону, а саме: вперше: фінансовий інвестиційний аграрний інструментарій розроблено модель форсайтної технології модернізації фінансових механізмів регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва регіону, що дасть змогу досягти значного поліпшення результативності, прогнозувати достовірну оцінку впливу факторів на мікро-, макрорівні на ефективність залучення інвестицій в аграрне виробництво регіону та забезпечує його фінансові інтереси;У першому розділі - „Теоретичний базис формування фінансових механізмів регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва регіону” - уточнено й поглиблено економічне змістове наповнення та роль фінансових механізмів регулювання інвестиційної діяльності, зясовані складові та викрито особливості їх формування й застосування у зрізі аграрного виробництва регіону. У світлі новітніх методологічних вимірів, поглиблено уявлення щодо ідентифікації та економічно-змістового наповнення фінансових механізмів регулювання інвестиційної діяльності, що дало змогу удосконалити механізм типізації та диференціації інвестицій в аграрне виробництво, зокрема обґрунтовано їх виокремлення за часовим освоєнням, масштабом отримання, періодичністю виникнення. Зафіксовано, що сучасна ситуація щодо інвестиційної діяльності аграрного виробництва регіону формувалася під дією наступних чинників: зміни структури і джерел залучення інвестицій, відносного зменшення платоспроможного попиту на аграрну продукцію у звязку зі зміною цін на інвестиційну продукцію, зміною структури інвестиційного попиту і його невідповідність потужностям інвестиційних пропозицій. На підґрунті здійсненого багаторічного аналітичного аналізу інвестиційної діяльності аграрного виробництва на прикладі Черкаської області простежено, що від збалансованості, дієвості та своєчасності використання фінансових механізмів регулювання інвестиційної діяльності залежить траєкторія та динаміка розвитку аграрного виробництва. Встановлено, що: обсяги спрямування інвестицій в аграрне виробництво Черкаської області вищі в галузі рослинництва, ніж тваринництва; середня норма прибутковості інвестицій складає 10-15%; окупність інвестицій відбувається протягом 4-10 років; найвищу частку залучених інвестицій становлять власні ресурси; пожвавлюється інвестиційна активність малих аграрних підприємств.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?