Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств машинобудування в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 149
Дослідження проблемних питань впливу фінансових аспектів на процеси інноваційного розвитку вітчизняних промислових підприємств, зокрема, підприємств машинобудування. Заходи, що спрямовані на активізацію фінансування інноваційних процесів у промисловості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІОнишко та багатьох інших вітчизняних науковців, однак подальшого опрацювання потребують такі актуальні питання, як визначення джерел та механізмів фінансування розвитку застарілих виробничих систем промислових підприємств, зокрема підприємств машинобудування; організація виробництва в умовах неповного завантаження виробничих потужностей. Фінансові проблеми інноваційного розвитку підприємств промисловості в Україні мають системний характер та спричинені впливом багатьох факторів та заходів, серед яких: узгодження цілей інноваційного розвитку окремого підприємства з цілями розвитку зовнішнього середовища, які мають характер, що швидко змінюється; адекватність оцінки ресурсних потреб та інноваційних можливостей підприємства; врахування стадії життєвого циклу підприємства та продукції; підготовленість внутрішньої системи менеджменту до інноваційних змін на підприємстві, зокрема, адекватність організаційної структури управління підприємством та виробництвом. Передумовами прийняття прогресивних організаційно - управлінських та фінансових рішень щодо забезпечення інноваційного розвитку підприємства є усунення недоліків фінансового механізму стимулювання інноваційної діяльності, до яких відносяться: удосконалення механізму протидій створенню та функціонуванню монополій; формування адекватної цінової політики з урахуванням оптимальності витрат на виробництво; розвиток фінансового ринку та «приборкання» впливу інфляційного фактору, що позитивно впливатиме на вартість кредитних ресурсів; створення більш гнучкого амортизаційного механізму у межах дії Податкового кодексу України; створення індивідуальних податкових умов для підприємств промисловості, що здійснюють інноваційний розвиток. Важливим аспектом впливу інноваційного розвитку промислових підприємств на конкурентне середовище є зміни у соціальній сфері, що є позитивними у разі наявності такого розвитку та супроводжуються матеріальним і морально - психологічним збагаченням нації, та негативними у разі відсутності такого розвитку і призводить до втрати робочих місць, спаду в економіці країни та інших деструктивних явищ в економіці. Дослідження промислового підприємства як системи дозволяє виділити інновації на вході системи (зміни у виборі та використанні сировини, матеріалів, комплектації тощо); інновації на виході із системи (готова продукція, технологія, інформація); інновації системної структури (управлінської, виробничої, технологічної).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?