Фінансові аспекти еколого-економічного регулювання підприємницької діяльності - Статья

бесплатно 0
4.5 148
Необхідність включення вартісних показників оцінки природних ресурсів до економічного і природно-ресурсного потенціалу країни. Державний земельний кадастр. Розробка кадастрів природних ресурсів і проведення економічної оцінки природних ресурсів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
фінансові аспекти еколого - економічного регулювання підприємницької діяльностіСвітовий досвід також свідчить про необхідність включення вартісних показників оцінки природних ресурсів до загального економічного і природно-ресурсного потенціалу країни та на цій основі здійснення ефективного управління виробництвом на принципах сталого розвитку. Дати оцінку сучасного стану еколого-економічного регулювання, показати значимість і дати визначення чинників фінансових аспектів еколого - економічного регулювання підприємницької діяльності, що дозволить розширити сферу фінансово-економічних відносин матеріального виробництва через доповнення її сферою природокористування. Отже, виникає необхідність в удосконаленні механізму управління фінансовими ресурсами природокористування, сутність якого полягає в наступному: - формування коштів для реалізації програм з відтворення природних ресурсів та охорони навколишнього середовища, необхідно накопичувати в регіонах, використовуючи існуючі механізми; Набуває розвитку ринковий механізм природоохоронної діяльності, який передбачає застосування екологічних субсидій, позик, податків, зборів, штрафів, кредитів і квот на викиди шкідливих речовин. використання зазначених інструментів та еколого-економічних важелів сприяє формуванню державних і регіональних екологічних фондів. Перспективними для нашої країни можуть бути такі елементи системи еколого-економічного регулювання: включення вартості природного ресурсу до ринкового механізму ціноутворення (при купівлі-продажу чи оренді, передачі майнових прав); встановлення жорстких штрафних санкцій за порушення екологічного законодавства; подальше удосконалення екологічного оподаткування, екологічної ренти та системи екологічного страхування, застави і інших фінансово-кредитних інструментів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?