Фінансові аспекти діяльності підприємств малого бізнесу - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 105
Глобальні причини, які стримують розвиток малого підприємництва в Україні. Аналіз ліквідності активів, оборотності товариства з обмеженою відповідальністю "Сард". Напрямки загальнодержавної стратегії реформування економіки у сфері малого бізнесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В умовах дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів саме субєкти малого підприємництва, які не потребують великих стартових інвестицій, володіють швидкою окупністю витрат, більш активні в інноваційній діяльності, здатні при певній підтримці стимулювати структурну перебудову економіки, розвиток економічної конкуренції, сприяти послабленню монополізму, створювати додаткові робочі місця, здійснювати широку свободу вибору, насичувати ринок товарами і послугами. Без малого бізнесу ринкова економіка ні функціонувати, ні розвиватись не в змозі. Малий бізнес в ринковій економіці - сектор, який визначає темпи економічного росту, структуру і якість валового національного продукту; в усіх розвинутих країнах на долю малого бізнесу припадає 60-70% ВНП. Наприклад, в Індії число МП перевищує 12 млн., а в Японії - 9 млн. Цей малий бізнес, наприклад, тільки в США дає майже половину приросту національного продукту і дві третіх приросту нових робочих місць. Висока ефективність малого бізнесу у створенні нової техніки і технології досягається завдяки мобільності управління такими фірмами, швидкості прийняття рішень, концентрації зусиль на одному напрямі, залученню висококваліфікованих спеціалістів, фінансовій підтримці великих підприємств, які сподіваються використати результати малого бізнесу.Сучасний стан розвитку малого бізнесу в Україні більш нагадує екзотичне явище, ніж реальній сектор національної економіки перехідного періоду. Малі підприємства почали створюватись в Україні лише в останньому десятиріччі. Сьогодні в Україні діє майже 148 тис. малих підприємств, у яких зайнято 1,45 млн.чол.; 4,76 тис. спільних підприємств з прямими іноземними інвестиціями, де працює 95,0 тис.чол; є 900 тис. індивідуальніх підприємців. Частка малих підприємств у виробництві валового внутрішнього продукту України в 1999 році складала 7,6%, а надходження до місцевих бюджетів в залежності від регіонів коливалося в межах 7-20%. 2. сімейне - підприємство, засноване на власності та праці громадян України-членів однієї сімї, які проживають разом.Формально маємо Концепцію державної політики розвитку малого підприємництва, затверджену КМУ, Програму розвитку малого підприємництва на 1997-1998 роки, проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 1999 рік, проект Закону України «Про державну програму малого підприємництва в Україні на 1999-2000 роки». В Україні створено Державний комітет з питань розвитку підприємництва, діють Український фонд підтримки підприємництва мережею 44 регіональних фондів, Український державний фонд підтримки селянських (фермерських) господарств тощо. Маємо Укази Президента України «Про державну підтримку малого підприємництва» (від 12.05.98року №456/98); «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва» (від 03.07.98року №727/98 зі змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України №746/99 від 28.06.99); «Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності» (від 03.02.98 року №79/98); «Про деякі заходи дерегулювання підприємницької діяльності» (від 23.07.98 року №771/98); «Про особливості оподаткування новостворених субєктів малого підприємництва» (від 28.06.99 року №745/99). З цього можна зробити найголовніший висновок: для діючих підприємницьких структур малого бізнесу в Україні - підтримка полягає перш за все у тому, щоб не заважати підприємцям робити свою справу чесно і корисно для свого бізнесу і споживача. Тоді підприємець створить робочі місця, нагодує, одягне, надасть послуги мільйонам споживачів; не заважати реєструвати підприємства, якщо є таке бажання у підприємця; не заважати надмірними податками і платежами.Фінансове положення підприємства характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної виробничої, комерційної й інших видів діяльності підприємства, доцільністю й ефективністю їх розміщення і використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими субєктами господарювання, платоспроможністю і фінансовою стійкістю. Коефіцієнт розрахункової платоспроможності К.р.п. визначається відношенням суми залищків по непогашених кредитах та поточної кредиторської заборгованості: К.р.п.=((А.р.II А.р.III)-Запаси і НЗВ): (П.р.II П.р.III), де: А.р.II - підсумок II розділу Активу балансу (рядок 150). Якщо відношенням суми поточних активів до суми поточних зобовязань визначається середній коефіцієнт ліквідності, то різниця між цими двома величинами визначає величину оборотного (робочого) капіталу ОК: ОК=(А.р.II А.р.III)-П.р.III, де: А.р.II - підсумок II розділу Активу балансу (рядок 150). Наприклад, якщо коефіцієнт оборотності запасів за рік, визначений з використанням в чисельнику величини собівартості, а не доходу з продажів, є 4, то це означає, що підприємство для забезпечення своєї діяльності тримає запасів на три місяці наперед (12/4=3) і запаси протягом року поповнювалися 4 рази.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Малий бізнес в економічній системі держави

1.1 Правові та економічні аспекти функціонування підприємств малого бізнесу в Україні

1.2 Державна підтримка малого підприємництва: вітчизняний та зарубіжний досвід

Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємств малого бізнесу (на прикладі ТОВ «Сард»)

2.1 Значення, задачі і джерела аналізу фінансового стану підприємств малого бізнесу та методи його проведення

2.2 Аналіз основних показників фінансового стану підприємства (на прикладі ТОВ «Сард»)

Висновки

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?