Етнокультурні аспекти прочитання барокових текстів книги Данила Братковського "Світ, по частинах розглянутий" - Статья

бесплатно 0
4.5 204
Вплив політичних та культурних обставин життя Волині кінця XVII ст. та особистого досвіду поета на втілення європейських барокових мотивів, тем та ідей у книзі Д. Братковського "Світ,по частинах розглянутий". Роль алегоричних образів Міха й Хмелю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Етнокультурні аспекти прочитання барокових текстів книги Данила Братковського «Світ, по частинах розглянутий» Ольга Турчин Анотація У статті проаналізовано вплив політичних та культурних обставин життя Волині другої пол. XVII ст. та особистого досвіду поета - захисника православ’я та лідера військово-політичної боротьби на втілення європейських барокових мотивів, тем та ідей у книзі Д. Братковського «Світ,по частинах розглянутий». Ключові слова: Волинська земля, Річ Посполита, православний шляхтич, помежів’я культур, епіграма, алегоричні образи. Тексти книжки «Світ, по частинах розглянутий» отримали прочитання у дискурсі барокової картини світу та основних мотивів європейського й українського бароко (В. Шевчук), ідей патріотизму та «хлопоманства» (М. Корпанюк, сарматизму (О. Метою нашої статті є висвітлити на матеріалі поетичних текстів книги Данила Братковського «Світ ...» політичне становище української православної шляхти в умовах Речі Посполитої, особливості світогляду автора та його поведінки як національного лідера, культурну й моральну атмосферу Волинської землі другої половини XVII ст.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?