Енергетична безпека: сутність і засоби державного регулювання - Статья

бесплатно 0
4.5 115
Подальший розвиток тлумачення поняття "енергетична безпека". Конкретизація переліку специфічних засобів дієвого державного регулювання в частині забезпечення стабільності національної енергетичної безпеки. Узагальнення публікацій за даною проблематикою.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Анотація УДК 351:824.11 ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ І ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Мельниченко О.А., д.держ.упр., проф., НУЦЗУ, м. Харків, Белоцький О.О., к.т.н., ХОДА, м. Харків. Не залишилась осторонь вказаного процесу і Україна, оскільки останні події в її енергетичній сфері демонструють хиткість і нестабільність національної енергетичної безпеки, її залежність від внутрішніх і зовнішніх чинників [30, с. Віддаючи належне напрацюванням цих науковців, слід наголосити на необхідності продовження наукових розвідок за даною проблематикою. Виклад основного матеріалу У постанові Кабінету Міністрів України Про концепцію діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні енергетичної безпеки України зазначено, що енергетична безпека - це своєчасне, повне і безперебійне забезпечення якісним паливом та енергією матеріального виробництва, невиробничої сфери, населення та інших споживачів; запобігання шкідливому впливові на довкілля транспортування, перетворення і споживання паливно-енергетичних ресурсів в умовах сучасних ринкових відносин, тенденцій та показників світового ринку енергоносіїв [25]. Об’єкт: енергетичний комплекс [14; 19; 23; 27; 32]; енергетична сфера [2; 16; 17; 19]; енергетика [15]; світовий ринок енергоносіїв [8; 25; 33]; енергетичний ринок, виробники і постачальники [25]; паливо-енергетичні ресурси [1; 5; 8; 7; 11; 13; 16; 17; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 33; 34], енергія [25; 29].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?