Електротехнічний розрахунок низьковольтної мережі на збагачувальній фабриці - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 144
Реконструкція електричної частини розподільного пристрою, її техніко-економічний розрахунок. Визначення робочих струмів і струмів короткого замикання. Вибір силових трансформаторів і електротехнічного обладнання, пристроїв релейного захисту та автоматики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Реферат Трансформатор, розрахункове навантаження, компенсація реактивної потужності, термічна стійкість, автоматичний введення резерву, оперативний струм, перевантажувальна здатність В даному дипломному проекті виконаний електротехнічний розрахунок низьковольтної мережі на збагачувальній фабриці у відділенні флотації та фільтрування для повного техніко-економічного аналізу енергоспоживання. Визначені робочі струми і струми короткого замикання, згідно з якими здійснено вибір силових трансформаторів і основного електротехнічного обладнання. У рамках реконструкції розподільної мережі 6 кВ зроблений розрахунок КЛ-6. Вступ Формування електричних систем здійснюється за допомогою електричних мереж, які виконують функції передачі енергії та електропостачання споживачів. Межа між ЕС і споживачем - умовна і проводиться на договірній основі в спеціальних пунктах розділу електричних мереж, тому у господарському плані до складу ЕС можуть входити електричні мережі найнижчих номінальних напруг (0,4кВ), тоді як поняття споживач електроенергії може включати в себе мережі дуже високих напруг (220 і 500 кВ). Таким чином, організаційно споживачі електроенергії не входять до складу ЕС, але у звязку з найважливішою особливістю електроенергетичного виробництва - нерозривністю технологічного процесу виробництва і споживання електроенергії - і повязаним з цим сильним впливом електроприймачів на режими роботи енергосистеми в цілому і на якість електроенергії, що відпускається, повинні розглядатися спільно з іншими елементами ЕС. В останні роки в країні чітко проглядається тенденція до стабілізації економіки, що неухильно веде до зростання енергоспоживання промисловими підприємствами. Однак економічна криза вплинула практично на всі галузі економіки країни, в тому числі і на електротехнічну промисловість і на умови експлуатації обладнання електричних мереж. Більшість хімічних елементів знаходиться в земній корі у формі різних природних хімічних сполук. Характеристика району розташування ЗФ “Полтавський ГЗК” Характеристика район розташування збагачувальної фабрики “Полтавський ГЗК” залежить від таких факторів: рельєфу даного району та особливостей його розташування, кліматичних факторів, літологічної та гідрологічної характеристик району розташування збагачувальної фабрики підприємства. За середніми багатолітніми даними швидкість вітру повторення перевищення якої складає 5% - 10-13 м/с. С протерозоєм пов’язано наявність гранітів, гнейсів, мігматитів, залізистих кварцитів. Товщина активної тріщинуватої зони в середньому не перевищує 70 м, а в зонах регіональних розломів - на значну глибину. Де основну масу низьковольтного обладнання складають асинхронні електродвигуни великого спектру потужностей і кілька високовольтних асинхронних двигунів на 6 кВ потужністю по 500 кВт кожний. Зважаючи безперервності технологічного процесу як у відділенні флотації так і на підприємства у цілому і тризмінному режимі роботи електроприймачі (ЕП) беруть участь у процесі виробництва що до забезпечення електричною енергією можна віднести до II категорії надійності, перерву електропостачання яких призведе до недовідпуску продукції і простою робітників, механізмів і промислового транспорту. 1. В даний час використовується уточнений метод розрахунку електричних навантажень з використанням розрахункового коефіцієнта / 1/. При цьому окремо розглядають мережі напругою до 1 кВ та вище /3 с. В залежності від середньозваженого коефіцієнта використання і ефективного числа ЕП за кривими, представленим в /1/ визначається коефіцієнт розрахункової навантаження . Подібні розрахунки проведемо для кожної характерної групи ЕП, а результати зведемо в таблицю 1. (15) Розрахунок електричної потужності для відділення флотації і фільтрації представлено в додатку 3. 1.3 Вибір числа і потужності цехових трансформаторів з урахуванням компенсації реактивної потужності Кількість цехових ТП безпосередньо впливає на витрати на розподільні пристрої напругою 6-20 кВ і внутрішньозаводські і цехові електричні мережі. Мінімальне число цехових трансформаторів Nmin однакової потужності Sном.т, призначених для живлення технологічно повязаних навантажень, визначається за формулою , (16) де Рр - розрахункова активна потужність технологічно повязаних навантажень; Кз - рекомендований коефіцієнт завантаження трансформатора; DN - добавка до найближчого цілого числа. У наближених розрахунках для визначення діючого значення періодичної складової струму КЗ від асинхронних електродвигунів в довільний момент часу при радіальній схемі слід застосовувати метод типових кривих /6, с.50, п.5.5.3./. Схеми заміщення Розрахунок діючого значення періодичної складової струму КЗ у довільний момент часу від групи асинхронних електродвигунів з урахуванням впливу віддаленого від розрахункової точки КЗ джерела енергії, повязаних з точкою КЗ загальним для цього джерела і електродвигунів опором (гілка КЗ) проводиться в наступній послідовності: обчислюється періодична складова струму від еквівалентного електродвигуна в поч

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?