Експресія маркерів СD117 та Ki-67 у гастроінтестинальних стромальних пухлинах різних морфологічних варіантів і локалізації - Статья

бесплатно 0
4.5 222
Доброякісні і злоякісні пухлини. Оцінка взаємозв’язків між клініко-морфологічними характеристиками гастроінтестинальних стромальних пухлин (вік, локалізація, гістологічний тип будови, маркер Ki-67) та експресією специфічного діагностичного маркеру СD117.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?