Економічний аналіз ефективності автотранспортної послуги на умовах лізингу - Статья

бесплатно 0
4.5 141
Розробка методики економічного аналізу автотранспортних послуг. Оцінка ефективності використання транспортного засобу та транспортної послуги. Оцінка ефективності лізингової угоди щодо транспортного засобу. Виявлення резервів підвищення результативності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
УДК 657.1 Житомирський державний технологічний університет Економічний аналіз ефективності автотранспортної послуги на умовах лізингу І.B. Клименко, здобувач (Представлено д.е.н., проф. Олійник О.В.) Анотація автотранспортний лізинговий послуга угода В умовах динамічного економічного середовища функціонування автотранспортних компаній потребують свого розвитку> організаційно-методичні положення економічного аналізу. На основі цього в статті розроблено методику> економічного аналізу автотранспортних послуг, що містить три методичні складові: 1) оцінку> ефективності використання транспортного засобу; 2) оцінку> ефективності транспортної послуги; 3) оцінку> ефективності лізингової угоди щодо транспортного засобу. Відсутність науково обґрунтованого підходу до створення системи економічного аналізу транспортних послуг призводить до переважання стихійних і вузькоспеціалізованих рішень, що не дозволяють наростити та використати існуючий економічний потенціал автотранспортних підприємств. Питання методики економічного аналізу господарської діяльності підприємств різних галузей національної економіки стали об’єктом наукового дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: А.С. Серветник, Р.В. Русинов, К.Н. Нікітін, С.Б. Захаров, Т.В. Богданова. Аналіз фінансового стану автотранспортних підприємств № з/п Показник Назва підприємства ПАТ «Пологівське АТП 12337» ПрАТ «Полтавське АТП 1662» ПАТ «Харківське АТП 16363» 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 1 Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів 0,0297 0,0411 0,0317 3,3320 4,5129 19,9354 0,8450 0,8611 0,8301 2 Коефіцієнт автономії 0,9715 0,9606 0,9692 0,2308 0,1814 0,0312 0,5420 0,5291 0,9465 3 Коефіцієнт маневреності власних коштів 0,3367 0,4010 0,2394 -2,6543 -3,4266 -26,8629 0,6649 0,7153 0,7695 4 Коефіцієнт ефективності використання власних коштів -0,2443 -0,2425 -0,1492 0,5195 1,8237 -1,4919 0,0729 0,0737 0,0178 5 Коефіцієнт використання фінансових ресурсів -0,2373 -0,2329 -0,1446 0,1199 0,3308 0,0465 0,0396 0,0401 0,0097 6 Коефіцієнт загальної ліквідності 12,3395 10,7676 8,5388 0,2036 0,2407 0,2112 0,9314 1,1676 1,7240 7 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,4280 0,2706 - 0,0062 0,0025 0,0040 0,1732 0,1033 0,0777 8 Чистий оборотний капітал 545 135,7 332,1 -271,5 -277,9 -195 -571 1361 5059 9 Коефіцієнт рентабельності активів -0,0111 - -0,0723 - 0,3073 0,1066 - 0,1179 0,0118 10 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу -0,1139 - -0,2986 - 1,7154 3,4194 - 0,2171 0,0217 11 Коефіцієнт рентабельності діяльності -0,1215 - -0,1939 - 0,2396 0,0782 - - - 12 Фондовіддача 0,4606 1,0338 1,3030 0,7357 0,6939 0,7696 4,64 4,54 5,69 13 Фондомісткість 2,1711 0,7497 0,7675 1,3592 1,4411 1,2993 0,22 0,22 0,18 14 Продуктивність праці 21,383 36,35 72,6 33,881 36,3429 30,1222 285,3 302,4 347,74 Таблиця 2 Аналіз фінансового стану автотранспортних підприємств № з/п Показник Назва підприємства ПрАТ «Ямпільське АТП 10551» ПАТ «Херсонське АТП 16560» ПАТ «Спеціалізоване АТП 0904» 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 1 Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів 0,6693 0,7127 0,3880 0,0702 0,1484 0,1413 0,0733 0,0509 0,0657 2 Коефіцієнт автономії 0,5990 0,5837 0,7200 0,9344 0,8708 0,8762 0,9315 0,9515 0,9383 3 Коефіцієнт маневреності власних коштів -0,4409 -0,4850 -0,0143 -0,0531 -0,1283 0,9215 0,0704 0,0870 0,1844 4 Коефіцієнт ефективності використання власних коштів 0,0503 0,0623 0,3472 -0,0968 -0,1255 -0,0426 0,0110 0,0156 0,0110 5 Коефіцієнт використання фінансових ресурсів 0,0504 0,0623 0,2500 -0,0656 -0,0922 -0,0324 0,0102 0,0148 0,0103 6 Коефіцієнт загальної ліквідності 0,3412 0,3194 0,9630 0,2432 0,1354 0,4274 1,9584 2,7097 3,8049 7 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0259 0,0022 0,4797 0 0,0432 0,0142 0,2578 0,4161 0,9037 8 Чистий оборотний капітал -280 -309 -10 -28 -60 -36,3 461 530 1136 9 Коефіцієнт рентабельності активів 0 0,0019 0,0583 - - - 0 0 0,0116 10 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0 0 0 - - -0,0417 0 0 0,0122 11 Коефіцієнт рентабельності діяльності 0 0 0 -0,6456 -0,1057 -0,1243 0,0123 0 0 12 Фондовіддача 2,5650 3,6226 3,6527 0,1386 0,1658 0,3036 1,4384 1,2008 1,4812 13 Фондомісткість 0,3899 0,2760 0,2738 7,2150 6,0314 3,2938 0,6952 0,8328 0,6751 14 Продуктивність праці 35,3950 41,4815 53,7142 26,3333 44,9000 30,7400 74,4554 69,98 91,1046 Таким чином, розвиток організаційно-методичних положень економічного аналізу має бути спрямований на розробку нових підходів до оцінки ефективності транспортної послуги за різних форм її організації. В першу чергу, слід зазначити, що аналіз фінансового стану автотранспортних підприємств здійснювався на основі таких шести підприємств: ПАТ «Пологівське АТП 12337», ПрАТ «Полтавське АТП 1662», ПАТ «Харківське АТП 16363», ПрАТ «Ямпільське АТП 10551», ПАТ «Херсонське АТП 16560» та ПАТ «Спеціалізоване АТП 0904». Такі дані свідчать про перевищення суми позикових коштів над сумою власних коштів у 2009 році більш ніж у 3 рази, а у 2011 році практично дане перевищення становило 20-ти

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?