Економічна безпека сільськогосподарських підприємств - Статья

бесплатно 0
4.5 101
Теоретичне узагальнення та пропозиції щодо зміцнення рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Умови ефективного функціонування аграрної організації. Моніторинг рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств на макрорівні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Економічна безпека сільськогосподарських підприємств Ю.І. Зазначено, що визначальною умовою ефективного функціонування сільськогосподарського підприємства є підтримка його економічної безпеки. Підвищена ризикованість пов’язана із сезонністю та низькою технологічністю виробництва, використанням природних ресурсів, низькою еластичністю попиту на сільськогосподарську продукцію та її здатністю швидко псуватися, природно-кліматичними чинниками та використанням землі як основного засобу виробництва. Варто зазначити роботи таких науковців: О. Ареф’єва, Т. Васильців, О. Груніна, Л. Донець, М. Єрмошенко, Т. Іванюта, С. Ільяшенко, О. Кириченко, Д. Ковальова, Г. Козаченко, Т. Кузенко, Н. Лоханова, О. Ляшенко, І. Плєтнікова, Н. Подлужна, В. Пономарьова, В. Сенчагова, Т. Сухорукова, В. Тамбовцева, А. Турило та ін.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?