Державно-правовий устрій Стародавньої Греції - Реферат

бесплатно 0
4.5 84
Афінський державний устрій V ст. до н. е. Рабовласницьке суспільство та його розвиток у Стародавній Греції і Стародавньому Римі. Найважливіші органи державної влади Афін. Голосування в народних зборах. Архонти і ареопаг. Соціальні гарантії для бідних.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Рабовласницьке суспільство досягло більш високого рівня розвитку у Стародавній Греції і Стародавньому Римі. В цих країнах у надзвичайно великих темпах розвивалась і застосовувалась рабська праця і рабство набуло форм класичного, всеохоплюючого явища, особливо у виробничий сфері. Рабство в античних державах стало основою всієї системи виробництва і виробничих відносин. Державність у Стародавній Греції виникла спочатку у своєрідній формі держав-міст, на базі колективу вільних і повноправних громадян.Найважливішими органами державної влади Афін у період існування демократії були: Народні збори - агора. Спочатку народні збори скликались один раз у місяць (місяців у греків було 10). Кожен громадянин міг звернутися до народних зборів з приводу як державних справ, так і своїх особистих проблем, які не могли бути вирішені органами виконавчої влади. Народні збори розглядали також питання про війну чи мир, фінансові питання (накладання податків, встановлення зборів, мит), питання заборони чи дозволу ввозити чи вивозити певні товари, культові справи, обирання державних урядовців, а у військовий час - військового командування. Для законності рішення на зборах мав бути встановлений кворум не менше 6 тис. громадян." Засуджений остракізмом повинен був протягом 10 днів залишити Афіни.Перший принцип - народоправство - був найбільш виражений в процесі видання законів. В свій час Арістотель радить уважність у законодавстві: "Якщо польза зміни законів невелика, між іншим як привичка порушувати закони - справа шкідлива, то вже краще допустити деякі помилки", ніж змінювати старий закон. Головним її ділом була участь в законодавстві, а також суд по політичним, релігійним і багатьом інших справах. Це була свобода для держави, на яку не могли претендувати ні особа, ні меншість. Уряд доручав піклуватися про таких іноземців спеціальним уповноваженим - проксенам, або одні держави посилали своїх проксенів у інші, щоб ті були захисниками і посередниками для своїх громадян перед громадянами і властями інших держав.Дослідження такої теми як державний устрій Афінської рабовласницької республіки є досить цікавим і, на мою думку, корисним явищем. У своїй роботі я намагався як загальні закономірності так і специфічні особливості утворення Афінської держави, розвиток і функціонування, її сутність, окремі інститути державного ладу. Хоча ми вже визначились щодо напрямку побудови держави, основ державного і суспільного ладу, які закріплені Конституцією України. Але слід зазначити, що окремі державні інститути перебувають на початковій стадії розвитку, потребують вдосконалення, є багато проблем, повязаних із соціально-економічним життям.

Вывод
Дослідження такої теми як державний устрій Афінської рабовласницької республіки є досить цікавим і, на мою думку, корисним явищем.

У своїй роботі я намагався як загальні закономірності так і специфічні особливості утворення Афінської держави, розвиток і функціонування, її сутність, окремі інститути державного ладу.

Як відомо, без пізнання минулого неможливо зрозуміти теперішнє, передбачити майбутнє. В кінцевому випадку ключ багатьох сучасних суспільних проблем лежить в минулому.

Україна зараз переживає процес державотворення. Хоча ми вже визначились щодо напрямку побудови держави, основ державного і суспільного ладу, які закріплені Конституцією України. Але слід зазначити, що окремі державні інститути перебувають на початковій стадії розвитку, потребують вдосконалення, є багато проблем, повязаних із соціально-економічним життям. Тому, я вважаю, що дослідження державного устрою окремих країн в конкретно-історичних умовах є актуальним.

Використовуючі набуті знання можемо визначити ті позитивні риси певної держави і застосувати, модернізувати їх в сучасних умовах з метою оптимальної побудови і утвердження окремих державних інститутів.

Крім того, слід зазначити, що державно-правовий досвід Афінської республіки широко використовувався багатьма державно-політичними системами.

Чимало державних інститутів, явищ, правових норм, понять часів Афінської держави діють і в наш час, включаючи Україну.

З огляду на все вищесказане я вважаю, що дослідження даної теми не втратило свого значення в наш час і є позитивним явищем, покликаним сприяти поглибленню державно-правових знань.

Список литературы
1. История государства и права зарубежных стран. /Под общей ред. проф. Галанзы П.Н. - М.: Госюриздат, 1963.

2. История государства й права зарубежних стран. /Под ред. О.А.Жидкова. -Мл.1988.

3. Лісовий І.А. Античний світ у термінах, іменах і назвах: довідник з історії та культури Стародавньої Греції і Риму. - Л.: Вища школа, 1983.

4. Тищик Б.Й. Історія держави і права зарубіжних країн.- Л. ЛДУ, 1996.

5. Федорів Г. К. Історія держави і права зарубіжних країн. - К.: Вища школа, 1994.

6. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. - Л.: ЛГУ, 1988.

7. Хрестоматия по истории государства й права зарубежних стран. /Под ред. З.М. Черниловского. - М.: Юрид. лит., 1984.

8. Хрестоматія по історії держави і права зарубіжних країн. /Под ред. О.О.Шевченко.- К.: Вентурі, 1994.

9. Черниловский З.М. Всеобщая история государства й права. - М.: Юристъ, 1983.

10. Черниловский З.М. Всеобщая история государства й права. - М.: Юристъ, 1995.

11. Шевченко 0.0. Історія держави і права зарубіжних країн. - К.: Вентурі, 1994.

[11] 1) 1) [11] Шевченко О.О.Історія держави і права зарубіжних країн. - К.: Вентурі, 1994.- С. 42.

[11] 2) 2) [11] Шевченко О.О.Історія держави і права зарубіжних країн. - К.: Вентурі, 1994.- С. 42

[11] 1) 1) [11] Шевченко О.О.Історія держави і права зарубіжних країн. - К.: Вентурі, 1994.- С. 42.

1 1) [1] Галанза П.Н. История государства и права зарубежных стран. - М.: Госюриздат, 1963.- С. 156

2 1) [1] Галанза П.Н. История государства и права зарубежных стран. - М.: Госюриздат, 1963.- С. 142

3 1) [11] )Шевченко О.О.Історія держави і права зарубіжних країн. - К.: Вентурі, 1994.- С. 46.

4 1) [4] Тищик Б.Й. Історія держави і права зарубіжних країн.- Л.: ЛДУ, 1996.-С. 37

5 )2) [11] Шевченко О.О.Історія держави і права зарубіжних країн. - К.: Вентурі, 1994.- С. 42.

6 1) [4] Тищик Б.Й. Історія держави і права зарубіжних країн.- Л.: ЛДУ, 1996.-С. 41

7 )1) [11] Шевченко О.О.Історія держави і права зарубіжних країн. - К.: Вентурі, 1994.- С. 45.

8 1) [10] Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. - М.: Юристъ, 1995.

9 )1) [11] Шевченко О.О.Історія держави і права зарубіжних країн. - К.: Вентурі, 1994.- С. 46.

10 2) [5] Федорів Г.К. Історія держави і права зарубіжних країн. - Л.: 1997

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?