Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 129
Сутність і касифікація форм державного кредиту - специфічного елементу державних фінансів, в якому держава відіграє роль позичальника коштів, кредитора або гаранта повернення коштів. Аналіз дефіциту Державного бюджету України та розміру державного боргу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Державний кредит за своєю економічною сутністю - це сукупність економічних відносин між державою в особі органів влади й управління, з одного боку, і фізичними та юридичними особами - з іншого, за яких держава є позичальником, кредитором і гарантом. Основна класична форма державно-кредитних відносин, коли держава виступає позичальником коштів. Будучи кредитором, держава за рахунок коштів бюджету надає на платній основі за умови обовязкового повернення кредити юридичним і фізичним особам. У сфері міжнародних економічних відносин держава може виступати як у ролі позичальника, так і кредитора. Як ланка фінансової системи він обслуговує формування і використання централізованих грошових фондів держави.Державний кредит - це специфічний елемент державних фінансів, в якому держава відіграє роль позичальника коштів (найчастіше), кредитора або гаранта повернення коштів. Залучення коштів до бюджету завжди обмежене рівнем оподаткування, підвищення якого може зашкодити економічній діяльності підприємницьких структур і підвищенню добробуту населення. Тому держава на фінансування своїх потреб використовує інші джерела, намагаючись збалансувати доходи бюджету з поточними та капітальними витратами. У цьому разі держава є позичальником, а кредиторами можуть бути юридичні та фізичні особи (як резиденти, так і нерезиденти), міжнародні фінансові організації, іноземні держави. Тому за економічною сутністю державний кредит є формою вторинного перерозподілу ВВП, доходів і нагромаджень - прибутку, заробітної плати, амортизації тощо, частина яких перерозподіляється через бюджетну систему у вигляді податків, зборів, платежів, а решта може використовуватись як позика державі.Внутрішній державний кредит виступає в таких формах: державні позики, перетворення частини вкладів населення в державні позики, запозичення коштів загальнодержавного позичкового фонду, казначейські позики, гарантовані позики (рис. За емітентами боргових зобовязань позики поділяються на державні (випускаються центральними органами управління і надходять до Державного бюджету) і місцеві (випускаються місцевими органами управління і спрямовуються у відповідні місцеві бюджети). За видами кредиторів розрізняють кредити, які можуть надаватися міжнародними фінансовими організаціями (Світовим банком, МВФ, Європейським банком реконструкції і розвитку), іноземними державами та іншими кредиторами. В Україні, як і у світовій практиці, використовують обидві форми: першу, як правило, для оформлення кредитів від урядів інших країн, міжнародних організацій та фінансових інститутів; другу - для мобілізації коштів на внутрішньому фінансовому ринку, тобто випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), а також на міжнародних ринках позикового капіталу - євробондів та облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) [25, 104]. Облігації - боргові зобовязання держави, за якими у встановлені строки повертається борг і виплачується дохід у формі процента чи виграшу.По відношенню до орієнтовного обсягу ВВП за 2007 рік розмір дефіциту державного бюджету склав 2,9 % проти запланованих 2,1 % ВВП. Такий значний обсяг дефіциту бюджету за 2007 рік викликаний тим, що фактично до бюджету надійшло більше надходжень від приватизації державного майна від запланованого їх обсягу і це дозволило провести в 2007 році більше видатків з державного бюджету, ніж планувалося. Оскільки "видатки" = "доходи" "фінансування, у тому числі надходження від приватизації", збільшення обсягів надходжень від приватизації державного майна "технічно" збільшує обсяг дефіциту бюджету, який відображається у розділі "Фінансування". Надходження коштів на фінансування загального фонду державного бюджету відбувалося переважно за рахунок таких джерел: залучення коштів від розміщення облігацій внутрішньої державної позики - 4 129.9 млн. грн.; Залучення коштів до бюджету шляхом випуску ОЗДП у бездокументарній формі в 2007 році було здійснено у два етапи: випуск ОЗДП, деномінованих у доларах США з плаваючою ставкою LIBOR 3,375 % та терміном погашення у 2009 році, на суму 500 млн. дол.Закон "Про внесення змін до Державного бюджету України на 2005 рік та деяких інших законодавчих актів України" передбачає зниження рівня дефіцитності державного бюджету на 2007 рік при одночасному збільшенні його видаткової частини. Розмір дефіциту державного бюджету встановлюється у обсязі 7 053,3 млн. грн., або на 17,7% менше, ніж було заплановано у первинному Законі про Державний бюджет на 2007 рік (див. додаток 4). Тобто обсяг видатків державного бюджету, який не забезпечується обсягом доходів державного бюджету, буде забезпечено переважно за рахунок коштів від приватизації державного майна у сумі 6 985,3 млн. грн.державний кредит бюджет боргЯк говорилося раніше, держава для фінансування своїх потреб може мобілізовувати фінансові ресурси у формі державного кредиту. У сфері міжнародних економічних відносин держава виступає в ролі як кредитора, так і позичальника. Сума його складаєтьс

План
ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження державного кредиту

1.1 Економічна сутність державного кредиту

1.2 Класифікація форм державного кредиту

Розділ 2. Аналіз показників державного кредиту України

2.1 Аналіз показників фінансування державного бюджету України та розміру державного боргу

2.2 Аналіз дефіциту Державного бюджету України та розміру державного боргу

Розділ 3. Роль державного кредиту у формування фінансових ресурсів держави та шляхи його оптимізації

3.1 Роль державного кредиту у формування фінансових ресурсів держави

3.2 Дефіцит державного бюджету України та граничний розмір державного боргу

3.3 Вплив дефіциту бюджету і державного боргу на національну економіку

3.4 Зовнішня заборгованість і шляхи її оптимізації

Висновки

Література

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?