Державний бюджет як основний фінансовий план держави - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 98
Аналіз складу, структури та динаміки доходів державного бюджету України. Напрями вдосконалення його дохідної та видаткової частин. Розкриття економічної сутності бюджету країни як основного фінансового плану держави. Дослідження процесу його використання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Бюджет як явище в історії людського суспільства зявився порівняно недавно - в епоху капіталізму (феодалізм не знав єдиного документа, який обєднував би всі доходи і видатки держави). Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Це повязано з тим, що бюджет повинен забезпечити виконання державою її основних функцій - управління, оборони, регулювання економіки, соціальної. На основі поданих даних встановлюються взаємовідносини цих господарських структур з бюджетом - платежі до бюджету і асигнування з нього. Метою курсової роботи являється розкриття економічної сутності державного бюджету України як основного фінансового плану держави, його призначення і ролі в бюджетній системі України.Згідно з Бюджетним кодексом, що був прийнятий 21 червня 2001 року Верховною Радою України: „Бюджет - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду" [2]. За економічною суттю Державний бюджет характеризується певними грошовими відносинами, що виникають між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами - з іншого, із приводу утворення фонду фінансових ресурсів держави та його використання на соціально-економічний розвиток відповідно до державних функцій [3, c. За матеріальним змістом бюджет - це централізований фонд грошових ресурсів держави, що знаходяться в постійному русі, і складаються з вхідних та вихідних бюджетних потоків. Через Державний бюджет здійснюється централізація коштів відповідно до чинного законодавства, що дає змогу втілювати в життя намічені державою заходи та проводити єдину економічну та соціальну політику на всій території країни. Бюджет, як матеріальна база існування держави, як загальнодержавний грошовий фонд характеризується: по-перше, значними розмірами; по-друге, маневреністю; по-третє, наявністю резервних фондів.До місцевих бюджетів належать: бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Кожен з бюджетів є самостійним і прямо не підпорядковується вищому бюджету. забезпечив прямі відносини між державним бюджетом та бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами міст Києва та Севастополя, 24 обласними бюджетами, 176 бюджетами міст обласного значення, 490 бюджетами районів (рис. В Україні організація міжбюджетних відносин здійснюється за вертикаллю, тобто між бюджетами різних рівнів, та за горизонталлю - між бюджетами одного рівня. Бюджетний кодекс визначає зведений бюджет як сукупність показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.Державні доходи - це грошові відносини, які складаються між державою та юридичними і фізичними особами у процесі відчуження й акумуляції частки вартості ВВП у загальнодержавному фонді з метою їх подальшого використання, тобто для здійснення державою своїх функцій. Склад доходів державного бюджету визначається Бюджетним кодексом України та законом України про державний бюджет на відповідний рік. До доходів загального фонду державного бюджету відносять доходи, які використовуються для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків й не спрямовані на конкретну мету. Регулюючі доходи - це доходи, надходження яких у бюджети нижчого рівня визначаються щорічно Верховною Радою України та які передбачені в законі про державний бюджет на поточний рік і перерозподіляються між різними ланками бюджетної системи. централізовані - доходи, що концентруються у державному бюджеті та інших цільових централізованих фондах грошових коштів.Розглядаючи сучасний стан податково-бюджетної політики на середньострокову перспективу, можна відзначити деяку неузгодженість податкової та бюджетної політик, наявну непослідовність дій щодо вибору державних пріоритетів у соціально-економічному розвитку країни. Методологічна та нормативно-правова база для середньострокового бюджетного планування, бюджетна стратегія в Україні мають недосконалий характер, що негативно впливає на стан усієї системи стратегічних і програмних документів держави. Результати ухвалення бюджету в парламенті взагалі важко передбачити: останній не тільки змінює розподіл бюджетних ресурсів, а й може вносити суттєві зміни в запропоновану урядом бюджетну політику, зокрема необґрунтовано збільшувати видаткову частину, яка не має реальних джерел наповнення. Більшість науковців та фахівців зазначають, що проведення недостатню послідовної бюджетної політики, яка формується під час ухвалення законів без урахування можливостей бюджету та середньострокових наслідків, у найближчому майбутньому може негативно позначитись на соціально-економічному розвиткові країни.

План
Зміст

Вступ

1. Теоретичні засади державного бюджету України

1.1 Економічний зміст та роль державного бюджету

1.2 Місце державного бюджету у складі бюджетної системи України

2. Аналіз формування та використання державного бюджету України

2.1 Аналіз складу, структури та динаміки доходів державного бюджету

2.4 Дефіцит державного бюджету та структура джерел його фінансування

3. Напрями вдосконалення дохідної та видаткової частин державного бюджету України

3.1 Напрями зміцнення доходної бази державного бюджету

3.2 Шляхи підвищення ефективності видатків державного бюджету

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?