Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 120
Основні функції державного бюджету, його доходи та витрати. Дефіцит державного бюджету та його вплив на економіку країни. Особливості формування державного бюджету в інших країнах світу. Місце державного бюджету в економічному житті суспільства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джерел їх фінансового покриття. Бюджет як одна з ланок фінансової системи відображає виробничі відносини, відтворює відносини розподілу, опосередковує рух грошової маси. Через бюджет здійснюється фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що мають загальнодержавне значення, а також стосуються міждержавних відносин.Доходи бюджету відображають економічні відносини держави з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які виникають у процесі стягнення бюджетних платежів. До звичайний бюджетних доходів відносяться податки; збори (на право торгівлі, акцизні, мито тощо); доходи від державної власності, державної торгівлі; внески в державні фонди соціального страхування. Податки - один з основних інструментів, який забезпечує ефективне державне регулювання економіки, виконуючи фіскальну (формує бюджетні надходження) та економічну функції (впливає на відтворення, стимулює або стримує його розвиток, посилює або зменшує нагромадження капіталу, розширює чи звужує платоспроможність населення); це обовязковий платіж, який надходить у державний бюджет у визначених законодавством розмірах та встановлені строки. До податкових надходжень належать: податок на доходи (прибутковий податок з громадян; податок на прибуток підприємств); платежі за використання природних ресурсів (лісових, водних, надр тощо); внутрішні податки на товари і послуги (податок на додану вартість (ПДВ); акцизний збір (з вітчизняних та імпортних товарів); ліцензії на діяльність); податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (ввізне мито; інші податки). Вони включають доходи від власності та підприємницької діяльності (рента за нафту, природний газ; кошти від приватизації); адміністративні збори і платежі (державне мито; штрафи); інші неподаткові надходження (від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки; від плати за транзит природного газу і нафти через територію України; амортизаційні надходження).Видатки бюджету - це економічні відносини, що виникають з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави. Соціальна соціальний захист і соціальне забезпечення населення (витрати на індексацію доходів в заробітної плати працівників закладів та установ, що фінансуються з бюджету; виплати компенсацій населенню на дітей; пенсії та виплати компенсацій військовослужбовцям і членам їхніх сімей; кошти на охорону материнства і дитинства; допомога малозабезпеченим верствам населення); соціальна сфера (освіта; підготовка кадрів; культура; мистецтво; засоби масової інформації; охорона здоровя; молодіжні програми; фізична культура і спорт). При цьому у розвинених країнах виділяють пять основних груп бюджетних видатків: військові; втручання держави в економіку (включають затрати на НДДКР, на підтримку сільського господарства, забезпечення зайнятості, стимулювання експорту); утримання державного апарату управління; соціальні витрати; надання субсидій і кредитів іншим державам. В Україні, з погляду предметної спрямованості, видатки бюджету поділяються на: фінансування управління; фінансування національної оборони; фінансування фундаментальних та прикладних наукових досліджень; фінансування правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави; фінансування міжнародної діяльності; фінансування галузей економіки; фінансування соціально-культурних закладів і заходів; видатки на обслуговування державного боргу; створення резервних фондів; інші витрати і виплати. за критерієм визначення складових частин: фактичний (зовнішній вияв розбалансованості дохідної та видаткової частин бюджету, відображає реальні доходи, видатки бюджету і дефіцит за певний період); структурний (внутрішня складова, виникає за умов повної або високої зайнятості потенційних виробничих ресурсів) і циклічний (внутрішня складова, результат недонадходження бюджетних доходів внаслідок циклічних коливань в економіці, показує вплив ділового циклу на бюджет та вимірює зміни видатків, надходжень, які виникають через те, що економіка не працює за потенційного обсягу виробництва, а перебуває у стані піднесення чи спаду);Державні фінанси США складаються з федерального бюджету; бюджетів 50 штатів; бюджетів місцевих органів влади. У функції федерального бюджету, окрім макрорегулювання через сукупний попит національної економіки, входять фінансування національної оборони, зовнішньоекономічної діяльності, фундаментальних наукових досліджень, державних управлінських витрат. Менш важливі, "другорядні" функції (перш за все, фінансування соціально-економічної інфраструктури) входять переважно в компетенцію штатних і місцевих фінансів (поліція, пожежна охорона, будівництво і експлуатація доріг, системи комунального господарства, переважна частина державних установ освіти

План
Зміст

Вступ

Розділ І. Державний бюджет: суть та функції

1.1 Доходи державного бюджету

1.2 Витрати державного бюджету

1.3 Дефіцит державного бюджету та його вплів на економіку країни

Розділ ІІ. Особливості формування державного бюджету в інших країнах світу

1.1 Формування державного бюджету США

2.2 Формування державного бюджету Російської Федерації (РФ)

РОЗДІЛ ІІІ. Місце державного бюджету в економічному житті суспільства

3.1 Суть та значення державного бюджету в ринкових умовах

3.2 Проблеми та шляхи вдосконалення бюджетної політики

Висновок

Перелік посилань

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?