Державний бюджет як фінансова основа регулювання ринкової економіки - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 127
Сутність та призначення Державного бюджету, його роль у регулюванні процесів сучасної ринкової економіки. Планування й виконання дохідної та видаткової частин Державного бюджету. Міжбюджетні трансферти як основа фінансового вирівнювання територій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів бюджетного регулювання в Україні. Значимість дослідження полягає у актуальності вивчення й модифікації бюджетного механізму України. Основними завданнями роботи є: сформулювати й вивчити теоретичне значення Державного бюджету; дослідити виявлені проблеми на стадіях планування й виконання дохідної й видаткової частини Держбюджету та міжбюджетних відносин, порівняти планові й фактичні показники дохідної, видаткової частини, а також міжбюджетних трансфертів; розробити рекомендаційну базу щодо розвязання виявлених недоліків бюджетного механізму. При написанні курсової роботи використовувались нормативно-правові акти законодавчої й виконавчої гілки влади в галузі бюджетування, як то Конституція України, Закони України про бюджети за останні пять років, інструкційні матеріали міністерства фінансів тощо.Державні фінанси являють собою сукупність економічних відносин з приводу розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту (ВВП) з метою фінансового забезпечення реалізації функцій держави. Субєктами цих відносин є юридичні й фізичні особи та держава, обєктом - ВВП, що являє собою додану вартість, вироблену у країні виробниками товарів, робіт і послуг у поточному році. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Характерними ознаками таких відносин є те, що вони: 1) відбивають двосторонні відносини держави з юридичними та фізичними особами; 2) регламентуються законодавчо; 3) повязані зі створенням фінансової бази для забезпечення виконання державою її функцій; 4) характеризують перерозподіл доходів і коштів між галузями, регіонами, соціальними верствами населення; 5) спрямовані на реалізацію основних завдань економічного і соціального розвитку країни. Держава має право на участь у розподілі ВВП на підставі таких чинників: 1) за виконання нею суспільних функцій, адже податки та інші надходження до бюджету є платою суспільства за виконання державою своїх функцій; 2) на правах одного із створювачів самого ВВП, будучи власником засобів виробництва в межах державного сектора.В усіх країнах світу бюджетні відносини регулюються в законодавчому порядку, що дає підстави розглядати бюджет і як правову категорію. Правова характеристика бюджету повязана з розглядом його як фінансового плану, що являє собою розпис доходів і видатків основного централізованого фонду грошових коштів держави. Юридичне регламентування бюджету здійснюється за допомогою Основного Закону - Конституції України, а також деталізується у бюджетному законодавстві, яке охоплює три рівні: 1) законодавчий акт, який регламентує бюджетні відносини в країні, нині таким актом є Бюджетний кодекс України; 2) ухвалення законів, що регламентують окремі статті доходів та видатків; 3) щорічне прийняття закону про Державний бюджет і відповідних рішень місцевих органів влади про місцеві бюджети. В Україні бюджет як фінансовий план має певні відмінності від бюджету як економічної категорії, оскільки до нього включаються фонди цільового призначення. Тому для оцінювання реальної бюджетної політики необхідно проаналізувати статті доходів і видатків „чистого” бюджету (без цільових фондів).В умовах трансформації суспільства бюджет, за допомогою якого держава здійснює регулювання суспільно-економічних відносин, є основним елементом складного механізму економічної політики держави. Ось чому регулювання економічних і соціальних процесів в основному впроваджується державою через державне регулювання. Одним із ключових механізмів державного регулювання є бюджетна політика, яка являє собою сукупність заходів держави з організації та використання бюджетних ресурсів для забезпечення її економічного і соціального розвитку [див. Бюджетний механізм характеризується шістьма складовими: 1) бюджетне планування і регулювання (визначаються фінансові можливості держави стосовно соціально-економічного розвитку); 2) фінансові показники (складаються з узагальнюючих, які включають доходи і видатки, рівень інфляції, державний борг, а також з індивідуальних, які включають рівень витрат бюджету на одного жителя, розмір податків, що сплачуються одним працюючим); 3) нормативи (характеризують певний рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів); 4) ліміти (обмеження на витрати держави, підприємця, громадянина); 5) резерви (покликані компенсувати витрати повязані із дією непередбачуваних обставин); 6) система управління бюджетними коштами (держава законодавчими і виконавчими методами регулює розподіл національного доходу, форми грошових заощаджень та ін.). Схематично вплив бюджету на економіку держави можна зо

План
Вступ 3

Розділ 1. Державний бюджет в системі регулювання економіки 5

1.1 Сутність та призначення Державного бюджету 5

1.2 Державний бюджет як основний фінансовий план держави 7

1.3 Роль бюджету у регулюванні економічних процесів. Бюджетний механізм регулювання економіки 10

Розділ 2. Державний Бюджет України як фінансова основа регулювання економіки 13

2.1 Планування й виконання дохідної та видаткової частин Державного бюджету в механізмі бюджетного регулювання економіки 13

2.2 Міжбюджетні трансферти як основа фінансового вирівнювання територій 20

Розділ 3. Напрямки вдосконалення системи бюджетного регулювання 24

3.1 Бюджетне регулювання у країнах з розвинутою ринковою економікою: перспективи для України 24

3.2 Методи підвищення ефективності системи бюджетного регулювання в Україні 28

Висновки 32

Список використаної літератури 35

Додатки 37

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?