Державний бюджет України та його вплив на соціально-економічний розвиток країни - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 148
Бюджет як інструмент розподілу валового внутрішнього продукту. Рух централізованих грошових ресурсів, призначених для задоволення суспільних потреб. Фактори впливу на формування державного бюджету. Забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Державний бюджет України - це головний фінансовий план країни, який віддзеркалює суспільно-економічний стан у державі. Під час дослідження даної теми,та для досягнення поставленої мети були визначенні такі завдання : - визначити суть, значення Державного бюджету України; - здійснити огляд макроекономічних показників, зокрема тих , що стосуються видаткової частини бюджету на соціально - економічний розвиток а також визначити проблеми, що виникають при формуванні видаткової частини бюджету; Бюджет є складною економічною категорією, оскільки являє собою систему економічних відносин, які складаються в суспільстві у процесі формування, розподілу та використання централізованого фонду країни, призначеного для задоволення суспільних потреб Він передбачає забезпечення поділу й перерозподілу ВВП між регіонами держави, галузями економіки, виходячи зі стратегії її економічного розвитку, фінансової політики та потреб ринкового механізму, зважаючи на те, що в кризових умовах ринковий механізм менш ефективний, тому державі необхідно розширювати втручання в процес перерозподілу фінансів. За допомогою бюджету виконуються державні та місцеві програми з розвитку й успішного функціонування галузей економіки, з проведення конверсії військово-промислового комплексу, охорони здоровя, зміцнення науково-технічного потенціалу та культури, покращення матеріального становища населення й окремих його груп, підтримки соціально-економічного розвитку регіонів.Як категорія, державний бюджет являє собою систему економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу та використання централізованого грошового фонду країни, призначеного для задоволення суспільних потреб. Іншими словами, державний бюджет - це грошові відносини, що виникають у держави з фізичними та юридичними особами у звязку з розподілом та перерозподілом національного доходу, призначеного для фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів та установ, управління державою, укріплення обороноздатності країни. Розвиток суспільно - економічних відносин в Україні підтверджує необхідність якомога скорішого вирішення проблеми фінансової стабілізації. Державна програма соціально-економічного розвитку України і Державний бюджет України мають своє особливе місце, роль і призначення в системі суспільно-економічних відносин. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію обєктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; компютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; інші заходи, повязані з розширеним відтворенням.

Вывод
Проведене дослідження дозволило сформувати ряд висновків: 1. Бюджет - складна економічна категорія. Як категорія, державний бюджет являє собою систему економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу та використання централізованого грошового фонду країни, призначеного для задоволення суспільних потреб. Іншими словами, державний бюджет - це грошові відносини, що виникають у держави з фізичними та юридичними особами у звязку з розподілом та перерозподілом національного доходу, призначеного для фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів та установ, управління державою, укріплення обороноздатності країни.

2. Розвиток суспільно - економічних відносин в Україні підтверджує необхідність якомога скорішого вирішення проблеми фінансової стабілізації. Основу фінансової політики становить бюджетна політика, яка повязана насамперед із формуванням і виконанням бюджетів усіх рівнів, цільових загальнодержавних фондів. Економічна нестабільність і спад виробництва негативно впливають на формування доходів та фінансування видатків бюджету. Бюджет, його дохідна частина прямо повязані із Державною програмою соціально-економічного розвитку України на поточний фінансовим рік. І, навпаки, виконання зазначеної програми залежить від її фінансового забезпечення. У цьому напрямку Державний бюджет виступає основою фінансування загальнодержавних програм та сприяє їх виконанню. Державна програма соціально-економічного розвитку України і Державний бюджет України мають своє особливе місце, роль і призначення в системі суспільно-економічних відносин.

3. Фактори впливу на формування Державного бюджету є трьох видів: економічні,соціальні і політичні. Соціальні фактори формування та використання бюджету в значній мірі обумовлені особливостями відтворення робочої сили і населення країни в цілому. Сюди слід віднести фінансові кошти, що йдуть на освіту, охорону здоровя, соціальний захист населення, а також величину суспільного фонду споживання; обсяг і рівень заробітної плати різних категорій працюючих; розмір споживчого кошику; товарообіг державної та комерційної торгівлі; мережу дошкільних, шкільних та професійно-технічних учбових установ, вузів і т.д.

4. Витрати являють собою обсяг коштів, що спрямовуються на надання певних послуг. Тобто витрати виступають інструментом здійснення видатків, засобом проведення обміну фінансових ресурсів на конкретну потребу. Видатки та витрати бюджету повинні відповідати стратегії соціально - економічного розвитку країни в цілому й адміністративно-територіальних одиниць зокрема, а також забезпечувати реалізацію відповідної політики держави. Сучасний стан формування видатків бюджетів різних рівнів свідчить про соціальну спрямованість державної політики. Варто зазначити, що видатки на соціальний розвиток повинні забезпечувати вирішення питань економічного розвитку в майбутньому.

5. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію обєктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; компютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; інші заходи, повязані з розширеним відтворенням.

6. Програма економічних реформ України на 2011 -2014 рр.

. створення методології й законодавчих засад оцінювання інвестиційних проектів (з урахуванням аналізу потенційних вигід і втрат);

. підвищення прозорості державних фінансів: . законодавче визначення понять «умовні зобовязання», «суспільний сектор», «боргові зобовязання суспільного сектору», «квазіфіскальні операції» (фіскальні операції, здійснювані реальним сектором і НБУ);

. визначення стандартів щомісячного оприлюднення інформації про стан виконання бюджету й позабюджетних фондів, зокрема в мережі Інтернет;

. розширення інформації, що подається під час прийняття бюджету й разом з річним звітом про його виконання: умовні зобовязання, квазіфіскальні операції, стан державних фінансових активів і зобовязань, нефінансових активів;

Список литературы
1. Бескид Й.М. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюджету України / Й.М. Бескид // Фінанси України. - 2004. - № 1.- 16 с.

2. Булгаков Ю.В., Бюджетна система: Навч. Посіб. - К.: Центр навчальної літератури- 2006.- С. 220-225.

3. Будяченко А.С. «Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України»// Фінанси України. 2002р.- № 6.- С. 139-145.

4. Безуглий А. Основні фонди та наслідки державної інвестиційної політики// Економіка. Фінанси. Право.-2000-№8.- 9 с.

5. Бюджетний кодекс України. Закон України від 08.07.2010 р. № 2456 - VI [Текст] / Київ: АЛЕРТА; КНТ ; ЦУЛ.- 2010. - 110 с.

6. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004 р. - 608 - с.

7. Дець В.Ф. Бюджетна безпека та критерії її оцінки / В.Ф. Дець // Стратегічна панорама. - 2007. - № 3. - С. 156-159.

8. Закон України « Про державний бюджет України на 2010 рік”: за станом на 30.12.2010 р./Верховна Рада України. 2010. - 30 с.

9. Карлін М. І. Бюджетна система України : навчальний посібник / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2008. -428 с.

10. Кириченко О. Державний бюджет як дзеркало соціально-економічних та політичних проблем України / О. Кириченко // Економічний Часопис-ХХІ. -№ 9-10. - 18.с.

11. Кириленко О.П. Фінанси. - Тернопіль: Економічна думка. - 2004.р- С. 130-136.

12. Ковальчук С. В. Фінанси : навчальний посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. - Львів : Новий світ-2000, 2006. - 568 с.

13. Лексин В. Бюджетний федералізм: діалектика централізації і децентралізації / В. Лексин, А. Швецов // Російський економічний журнал. - 2002. -№ 7. - С. 53-77.

14. Луніна І.О., Фролова Н.Б. Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України. // Фінанси України .- № 12.- 2008 р.- С. 32-34.

15. Павлюк К.В. Організація виконання державного бюджету / К.В. Павлюк // Фінанси України. - 2006. - № 3. - 14 с.

16. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання - прес, 2003р. - 523 с.

17. Порош М. Україна та склад державного бюджету: Навчальний посібник - К.: Вид-во «Знання та сила», 2010. - С. 298-300.

18. Уманців Г., Лисенко О. Бюджет країни // Дебет-Кредит.- 2001.- №23. - 25с.

19. Федосов В.М. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку / В.М. Федосов, В.М. Опарін, С.В. Льовочкін // Фінанси України. - 2009. - № 1. - С. 7-15.

20. Фещенко Л. В. Бюджетна система України : навчальний посібник / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.

21. Фрай Б.С. По той бік територіальної монополії держави: федералізм за допомогою FOCJ / Б.С. Фрай, Р. Айхенберг //Ринок цінних паперів України. - 2011. -№ 2-3. - С. 7-9.

22. Чугунов І. «Бюджет у складі бюджетної системи Росії в кінці ХІХ - на початку XX ст.» // Економіка України 2001 р. - № 11. - С. 78-84.

23. Чугунов І.Я. Особливості бюджетної політики на сучасному етапі / І.Я. Чугунов // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту : зб. наук. пр. - Чернівці, 2008. -Вип. 2. - 163.с.

24. Шильникові О.М. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України -2002 - №4 -С. 54-55.

25. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України - Київ:НІОС, 2000-С.5-8.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?