Державний бюджет України: доходи та видатки - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 80
Бюджетна класифікація - підстава для формування, використання та здійснення фінансового контролю. Вивчення структури та правової сутності доходів загального фонду Державного бюджету України. Аналіз юридичної природи та складу видатків Державного бюджету.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
А саме, державний бюджет і бюджет відповідних адміністративних одиниць складають бюджетну систему, а діяльність, що повязана із формуванням і виконанням бюджетів усіх рівнів, цільових загальнодержавних фондів - є бюджетною політикою. Фінансова політика має надзвичайно велике значення в житті суспільства i при дотриманні умов результативності може сприяти розвитку продуктивних сил, покращенню добробуту населення, вирішенню національних i міжнародних проблем, підвищенню обороноздатності країни. Головним напрямком фінансової політики держави було в усі часи і залишається формування єдиної матеріальної бази всіх державних перетворень. Бюджет [2] - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.Державний бюджет займає важливе місце у бюджетній системі України. Він являє собою загальнодержавний фонд коштів, з якого органи державної влади отримують кошти для свого функціонування. Державний бюджет - це головний основний фінансовий план, на основі якого базуються всі інші фінансові плани, наприклад, фінансові кошториси міністерств.Для реалізації своїх функцій державі необхідно знаходити фінансові ресурси. Основний обєм доходів держави надходить від валового внутрішнього продукту, частину якого вона і використовує. Ця частина переходить у її власність без будь-яких умов і обовязків у вигляді різного роду платежів, і складає державні доходи. Необхідно зазначити, що поняття доходів Державного бюджету вужче ніж поняття державних доходів, тому що доходи Державного бюджету - це лише частина доходів держави, яка використовується для фінансування виконання органами державної влади своїх функцій, визначених Конституцією України.Бюджетна класифікація має важливе значення: з її допомогою складаються та виконуються державні та місцеві бюджети, використовується для звітування про їх виконання. Також, бюджетна класифікація використовується при здійсненні контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів згідно із затвердженим бюджетним розписом та забезпечує дотримання бюджетної дисципліни. Процес проведення фінансового аналізу в розрізі доходів, різних категорій видатків, кредитування, фінансування і боргу, а також забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників набагато полегшується завдяки бюджетній класифікації. Надання розяснення з питань застосування класифікації доходів бюджету, функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, Класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, за типом боргового зобовязання, Класифікацію боргу за типом кредитора та за типом боргового зобовязання, а також тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів здійснюється різними Департаментами (вказаними у Наказі) за погодженням з Департаментом державного бюджету Міністерства фінансів України.Склад і структура доходів Державного бюджету характеризують загальну фінансово-економічну та політичну ситуацію в державі. Загальний фонд містить в собі доходи, які використовуються для фінансування загальних видатків та не мають цільового спрямування.2 ст.29 Бюджетного Кодексу України, та цей перелік є невичерпним, оскільки передбачає можливість включення до нього інших доходів, які у встановленому порядку зараховуються до загального фонду державного бюджету. Велике значення для доходів загального фонду Державного бюджету мають податки на доходи фізичних осіб, на прибутки підприємств, на додану вартість, акцизний податок з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію Україну підакцизних товарів. Великого значення, як для бюджету, так і для охорони навколишнього середовища мають збори на спеціальне використання природних ресурсів: лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, води, надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, радіочастотним ресурсом та інших природних ресурсів, а також передбачені збори за видачу спеціальних дозволів на користування надрами [4]. До доходів загального фонду Державного бюджету надходять також частини доходів державних унітарних підприємств, дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету, рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу, аміаку, нафти та нафтопродуктів, кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), крім штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування, адміністративних штрафів місцевих органів виконавчої влади та штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з субєктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів. З

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальні поняття Державного бюджету

1.1 Структура Державного бюджету

1.2 Бюджетна класифікація - підстава для формування, використання та здійснення фінансового контролю

Розділ 2. Правова сутність доходів Державного бюджету

2.1 Структура доходів Державного бюджету

2.1.1 Структура доходів загального фонду Державного бюджету України

2.1.2 Доходи спеціального фонду Державного бюджету України

2.2 Бюджетна класифікація доходів та правова характеристика окремих їх складових

Розділ 3. Юридична природа видатків Державного бюджету України

3.1 Структура (склад) видатків Державного бюджету України

3.2 Бюджетна класифікація видатків - підстава для формування системи видатків

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?