Державний бюджет – основна ланка фінансової системи - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 97
Нормативна теорія державних фінансів. Історичний аспект розвитку державного бюджету. Значення, проблеми та перспективи розвитку державного бюджету України. Бюджетний дефіцит та шляхи його подолання. Пріоритетні завдання податкової та митної політики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Актуальність даної теми полягає в тому, що саме допомогою бюджету держава надає суспільству унікальні блага й послуги, які істотно впливають на рівень добробуту та якість життя: оборона країни, національна безпека й правопорядок, благоустрій, захист довкілля, освіта, охорона здоровя, наука, культура тощо. Бюджет є унікальним інструментом здійснення економічної політики, якби не було бюджету, держава не могла б виконувати свої функції, суспільство не отримувало б певних послуг, не відбувався б розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту за підрозділами виробництва, галузями економіки, адміністративно-територіальними утвореннями, верствами населення. На сьогодні існує багато досліджень, присвячених державному бюджету як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Теоретико-методологічними проблемами формування та використання фінансових ресурсів держави займалися такі зарубіжні вчені, як І. X. Результати їх досліджень стали відповідним внеском в розвиток теорії і практики зазначених напрямів дослідження.Бюджетна система Союзу РСР обєднувала в державному бюджеті: союзний бюджет, бюджет соціального страхування та державні бюджети 15 союзних республік, в склад яких входили республіканські бюджети союзних республік, державні бюджети 20 автономних республік та більше 53 тис. місцевих бюджетів (країв, областей, округів, міст, районів, сільських та селищних Рад). Така бюджетна система існувала з 1924р., коли державні бюджети союзних республік були вперше законодавчо закріплені Конституцією СРСР. В державному бюджеті на 1924, 1925 р. частка державних бюджетів союзних республік складала 41,9%, причому, основна частина коштів в державних бюджетах - 69,2% - приходилась на місцеві бюджети. При формуванні державного бюджету СРСР на 1989 та 1990рр. були офіційно оприлюднені суми дефіциту бюджету. Суттєвою особливістю формування бюджетів на 1991р. був розвиток принципово нових фінансових взаємостосунків між центром та суверенними державами, між суверенними і автономними республіками та місцевими Радами народних депутатів.Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатній грошовий фонд - фінанси держави, тобто Державний бюджет, який є засобом, за допомогою якого держава здійснює розподіл і перерозподіл фінансів. Таким чином, бюджет є важливим економічним важелем держави, через який забезпечується контроль за станом виробництва в цілому. Крім того, органи державної влади й управління, які затверджують і виконують Державний бюджет, мають можливість впливати через нього на фінансову діяльність місцевих органів влади і управління, які складають, затверджують і виконують бюджети адміністративно-територіальних органів, адже хоча останні самостійні, але, як правило, потребують дотацій і субвенцій із загальнодержавних дохідних джерел. · визначати напрями використання коштів бюджетів усіх рівнів на утримання установ та закладів освіти, охорони здоровя, соціального забезпечення, науки і культури, фізичної культури та спорту, засобів масової інформації, органів державної влади та самоврядування; захист прав споживачів; інвестиції; власні цільові програми; зовнішньоекономічну діяльність; заходи щодо охорони навколишнього природного середовища; відновлення памяток природи і культури, що знаходяться у віданні відповідних органів влади; благоустрій міст, селищ та сіл; утримання і капітальний ремонт житлового фонду і обєктів комунального призначення, мережі шляхів відповідного підпорядкування, інші цілі; Бюджет дає органам влади, які його затверджують, можливість контролювати діяльність виконавчо-розпорядчих органів, що складають і виконують бюджет.Основними елементами структури будь-якого бюджету, чи то державного, чи то місцевого, є дохідна і видаткова частини, і функціонування бюджету відбувається за допомогою особливих економічних форм - доходів і видатків.Державні доходи - це грошові відносини з приводу розподілу вартості валового внутрішнього продукту, тобто це частина внутрішнього валового продукту, що використовується державою для здійснення своїх функцій. Розглядаючи податкову реформу в Україні, проведену у перші роки самостійності України, яка була зведена до заміни традиційного податку з обігу на податок на добавлену вартість і акцизний збір, можна спостерігати спробу створити цілком нову систему податків, яка відповідала б соціально-економічним умовам перехідного періоду. Якщо ж податки зробити засобом швидкого втручання, то це призведе до ще більшої дестабілізації економіки, що існує й зараз, коли виплати ПДВ платникам перевищують надходження. В Україні ж було введено податок на доходи, змінено його на податок на прибуток, а потім знову введено податок на доходи і знову замінено на податок на прибуток, що не поліпшило економічного становища, а призвело до його погіршення. Ці заходи усунули перепони між державами, адже недодержання названих положень могли призвести до напруги між державами, або треба було б вирішувати питання про надання пільг по податках на товари, які надходять до цих країн.Звітні дані про

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?