Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку - Реферат

бесплатно 0
4.5 108
Економічна політика як посилення державного управління економічними реформами на сучасному етапі в умовах глибокої кризи в Україні. Аналіз сучасних світових тенденцій у взаємовідносинах суспільства та бізнесу. Державне управління сферою культури.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Досвід багатьох держав світу засвідчує, що не можна побудувати могутню державу без опори на добре відрегульовану в правовому відношенні економіку. Проведення державою відповідної економічної політики вимагає динамічного й адекватного розвитку та вдосконалення правової системи. На сучасному етапі наша держава намагається створити цілісну програму соціально-економічного розвитку, реформувати економіку, забезпечити необхідні механізми господарювання, відповідну фінансово-бюджетну, кредитну та грошову системи. Якщо раніше домінувала й зміцнювалась державна власність на засоби виробництва, а більшість підприємств, обєднань та інших обєктів перебувала у власності держави, то вона була покликана через систему своїх органів здійснювати управління ними.Актуальність даної теми полягає в тому, що один день війни коштує Україні 80 млн. гривень, не рахуючи податки, які не піднімаються з Донецька та Луганська. А відновити регіони буде коштуватиме державі - 8 млрд. грн. Вже 400 тисяч людей залишились без роботи, майже 600 компаній знищено, важко навіть уявити, як треба виживати людям в зоні конфлікту. Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції й «зелена» енергетика. У процесі трансформації політичної та економічної систем в Україні триває пошук ефективної моделі розвитку економіки.Перша особливість полягає у тому, що криза в Україні була обумовлена не надвиробництвом товару, як при циклічних кризах, а значною мірою тим, що реформи намічалися і проводилися без належного теоретичного і методичного обґрунтування і було завищено оцінку ефективності ринкової системи. Реформи поглибили структурні диспропорції в економіці, збільшили дефіцит вітчизняних споживчих товарів, що стали імпортуватися з-за кордону, що вплинуло на руйнування вітчизняного виробництва, зростання безробіття, підвищення цін, зниження середньої зарплати і рівня життя населення. Це підтверджується метою і змістом економічних реформ; високим економічним, технічним, науковим і соціальним потенціалом України до реформ; успішним досвідом проведення реформ у таких країнах, як Німеччина, Південна Корея, Китай, яким довелося спочатку відновлювати за допомогою реформ зруйновану війною і внутрішнім безладдям економіку, а потім за десятилітній період здійснити підйом економіки і досягти високого рівня соціального розвитку. Виявлені особливості переконують у тому, що економіка не зможе самостійно вийти з кризи на основі конструктивної ролі циклічних криз і вимагає реформування продуктивних сил і державного втручання. Розроблено пропозиції щодо удосконалення управління реформами в сучасних умовах економічного зростання, для виходу країни з кризи і підвищення рівня життя населення на базі розвитку продуктивних сил і посилення державного регулювання економіки.Країни-учасниці Болонського процесу, до якого приєдналася Україна у травні 2005 р., поставили собі за мету створити єдину європейську модель освіти, яка б мала здатність конкурувати з американською за такими показниками, як кількість фахівців з вищою освітою, рівень освітянських послуг, тобто залучення іноземних студентів, розвиток науки. Кожен штат несе відповідальність за функціонування власної системи освіти. У відповідності із законами штату освітня рада, члени якої обираються населенням чи призначаються губернатором на строк від 2 до 6 років, займаються питаннями освітньої політики, зокрема, розподілом шкільних фондів, веденням документації, атестацією вчителів, вибором навчальних посібників та забезпеченням учнів і шкіл підручниками тощо. Шкільна адміністрація на місцях визначає основні напрями діяльності школи, займається впровадженням шкільних програм з урахуванням потреб штату, може підвищувати заробітну плату вчителям за проведення додаткової наукової роботи тощо. Головними функціями федеральної влади на сьогодні залишаються сприяння розвитку освіти, заохочення, фінансова допомога, кредитування, виділення фінансових коштів на конкретні пріоритетні програми (наприклад, навчання дітей із малозабезпечених сімей), керівництво різними інститутами та професійними організаціями, яке здійснює Міністерство освіти США з метою стабілізації та вдосконалення системи національної освіти.У світовій практиці визначено кілька рівнів соціально відповідальної поведінки бізнесу (СВБ): Сумлінне виконання своїх прямих зобовязань перед суспільством і державою : заробітна плата, трудове законодавство, податки, якість продукції і т.п. Інституціональна підтримка СВБ на національному рівні здійснюється з боку держави, громадськості й бізнесу:· Громадські структури співпрацюють з державними органами: а) у реалізації проектів, що мають за мету розвивати кодекси поведінки корпорацій, в підготовці публікацій з проблем СВБ; б) у розробці бази даних для тих споживачів і компаній, які хочуть інформувати громадськість про їх кроки щодо СВБ як елемента їхнього корпоративного управління. Функції бізнес!асоціацій: а) реалізація СВБ у св

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Основні проблеми економічної політики в Україні на сучасному етапі

РОЗДІЛ 2. Економічна політика, як посилення державного управління економічними реформами на сучасному етапі в умовах надзвичайно глибокої кризи в Україні

РОЗДІЛ 3. Державне управління в сфері вищої освіти в зарубіжних країнах (Канада, США, Японія)

РОЗДІЛ 4. Аналіз сучасних світових тенденцій у взаємовідносинах суспільства та бізнесу

РОЗДІЛ 5. Державне управління сферою культури та ідеологією

РОЗДІЛ 6. Національна безпека країни та державне управління цим процесом

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ державний управління економічний бізнес

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?