Державне управління у сфері Європейської економічної інтеграції України - Реферат

бесплатно 0
4.5 135
Особливості державного управління. Порівняльний аналіз систем державного управління в економіках Польщі, Чехії, Угорщини. Аналіз співробітництва між Угорщиною та ЄС на всіх стадіях євроінтеграції за правовим, організаційним, фінансовим напрямками.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Предметом реферату є аналіз процесу трансформації економіки Польщі, Чехії, Угорщини в процесі їх інтеграції до європейського простору, оскільки реалізація курсу України на євроінтеграцію потребує вивчення досвіду країн, що вже пройшли цей шлях. Аналіз співробітництва між Угорщиною та ЄС на всіх стадіях євроінтеграції систематизовано за трьома напрямками: правовому (гармонізація національного законодавства до норм ЄС), організаційному (приведення у відповідність системи та структури управління конкретними галузями принципам ЄС), фінансовому (виявлення джерела фінансування всіх заходів). державне управління європейський інтеграція Успішність адаптації національного законодавства до acquis communautaire зумовлена застосуванням процедури, що включає в себе взаємний експертний аналіз права ЄС, наслідком чого є глибокий аналіз схожостей та розбіжностей між національним законодавством та законодавством ЄС. Проведемо аналіз як відбувався процес адаптації до законодавства Чехії, Польщі, Угорщині. Зі сторони Польщі підставою на проведення заходів з адаптації були чергові урядові документи, з-поміж яких першою було проголошено в січні 1993 року (тобто за рік до формального подання заяви на членство) «Програму заходів, що пристосовують польську економіку і правову систему до вимог Європейської угоди», розроблений у липні 1997 р.Уповноважений уряду з питань обслуговування фінансових коштів, які походять з Європейського Союзу Міністерство юстиції ініціювання, організація роботи та заходів, що мають на меті формування умов для прискорення інтеграції Польщі з Європейськими Співтовариствами, особливо в економічній, правовій та інституційно-організаційній сферах. Уповноважений уряду з питань обслуговування фінансових коштів, які походять з Європейського Союзу: - Прийняття та трансфер фінансових коштів з Європейського Союзу на спеціальний рахунок в Національному банку Польщі переказування на основі окремих угод фінансових коштів, які походять з ---Європейського Союзу, інституціям, які реалізовують програмні рішення, прийняті Радою Міністрів; здійснює керівництво Європейським Секретаріатом - інституцією відповідальною за кшталт процесу координації європейської політики всередині уряду та процес координації дій Польщі на рівні Європейського Союзу в співпраці з постійним представництвом Польщі при Європейському Союзі в Брюсселі.У контексті використання інтеграційного досвіду країн, що є предметом дослідження для України, характеризуючи головні методологічні засади формування національних програм, спрямованих на підготовку будь-якої країни до членства в ЄС, необхідно звернути увагу на наступному принциповому положенні: для імплементації плану дій Україна - ЄС доцільно розробити спеціальну політичну програму уряду. Ця програма повинна бути інтегрована у загальну політичну програму уряду і, ні у якому разі, не діяти паралельно або поряд з урядовою програмою; неприпустима наявність окремих двох державних політик щодо Європи, тобто - окремої зовнішньої та внутрішньої політики з цього питання; всі без винятку елементи програми євроінтеграції мають бути імплементовані у відповідні галузеві регіональні тощо програми розвитку держави. На нашу думку, з огляду на досвід цих днржпа, в Україні доцільно було б підготувати нову національну програму інтеграції, адаптовану до сучасних реалій, і чітко контролювати її виконання. При здійсненні структурних реформ слід приділити посилену увагу окремим вразливим секторам економіки, зокрема: - Енергетика. Ціноутворення, виважена тарифна політика у цій галузі може надати можливість уникнути різкого падіння рентабельності виробничих потужностей підприємств та зайвої соціальної напруги в суспільстві.

План
План

Вступ

1) Узагальнення інформації щодо особливостей державного управління

2) Порівняльний аналіз систем державного управління процесами адаптації в зазначених країнах

Висновки

Список використаних джерел і літератури

Вывод
У контексті використання інтеграційного досвіду країн, що є предметом дослідження для України, характеризуючи головні методологічні засади формування національних програм, спрямованих на підготовку будь-якої країни до членства в ЄС, необхідно звернути увагу на наступному принциповому положенні: для імплементації плану дій Україна - ЄС доцільно розробити спеціальну політичну програму уряду. Ця програма повинна бути інтегрована у загальну політичну програму уряду і, ні у якому разі, не діяти паралельно або поряд з урядовою програмою; неприпустима наявність окремих двох державних політик щодо Європи, тобто - окремої зовнішньої та внутрішньої політики з цього питання; всі без винятку елементи програми євроінтеграції мають бути імплементовані у відповідні галузеві регіональні тощо програми розвитку держави.

На нашу думку, з огляду на досвід цих днржпа, в Україні доцільно було б підготувати нову національну програму інтеграції, адаптовану до сучасних реалій, і чітко контролювати її виконання.

При здійсненні структурних реформ слід приділити посилену увагу окремим вразливим секторам економіки, зокрема: - Енергетика. Ціноутворення, виважена тарифна політика у цій галузі може надати можливість уникнути різкого падіння рентабельності виробничих потужностей підприємств та зайвої соціальної напруги в суспільстві. Потрібно спрямувати значні кошти на фінансування витрат, повязаних з приведенням систем безпеки атомних електростанцій до стандартів ЄС.

- Мале і середнє підприємництво. Шляхом реалізації спеціальних програм, держава повинна надавати безпосередню фінансову допомогу цьому сектору економіки. Прикладом такої підтримки в угорській практиці є надання так званих “екзістенційних” кредитів новоствореним підприємствам, проценти за якими цілком покривалися з державного бюджету. Без утворення дієздатної мережі малих і середніх підприємств повноцінна структурна перебудова економіки є неможливою

- Інвестиційна політика. Створюючи привабливі податкові умови для закордонних інвесторів, укладаючи окремі інвестиційні угоди з конкретними компаніями, потрібно обовязково врахувати терміни чинності таких преференцій, адже законодавство ЄС не визнає подібні пільги. При укладанні двосторонніх угод про захист інвестицій бажано враховувати вимоги ЄС, адже такі зобовязання країни можуть призвести до зайвих бюджетних витрат на компенсацію неотриманого прибутку інвестора. При згоді на це інвестора, слід включити до інвестиційних угод спеціальні застереження щодо можливих змін законодавства у звязку з приєднанням до ЄС.

- Лібералізація зовнішньої торгівлі. Двосторонні торгівельні угоди слід укладати із врахуванням вимог ЄС. При відкритті ринків відповідно до правил СОТ, особливу увагу слід приділити ринку послуг, адже ринок фінансових, телекомунікаційних та транспортних послуг може завчасно вийти з під контролю держави.

Українська сторона в цьому процесі повинна чітко зясувати ті сфери, у яких вона зможе з успіхом відстоювати позиції з питань, що випливають з її національних інтересів та особливостей.

Список литературы
1. Директор Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України О.В. Зеркаль, КОМЕНТАРІ ФАХІВЦІВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2005)

2. Дір Ігор, Макаруха Зоряна «Правові засади євроінтеграційного розвитку України: сучасні реалії та перспективи» Юридична газета «ЮР.ГАЗЕТА» (№18 (78) 28 вересня 2006 року)

3. Кравчук Ірина Вікторівна «Механізми державного управління процесом адаптації національного права до права ЄС: порівняльний аналіз. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління, Київ, 2006

4. Парламентський вимір європейської інтеграції. Верховна Рада України Комітет з питань європейської інтеграції Інститут соціально-економічних стратегій, Київ «Нора-прінт» 2005 (С.42-56)

5. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки Навчальний посібник / К.: Знання, 2006.- 435 c.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?