Державне регулювання зайнятості - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 60
Сучасний соціально-економічний розвиток Тернопільської області. Демографічні передумови розвитку регіону і його працересурсний потенціал. Зайнятість і ринок праці, аналіз стану і тенденції ризику. Перспективи і напрямки регулювання ринку праці регіону.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Найгустіше заселені Чортківський (90 осіб/км?), Кременецький та Бучацький райони, де цей показник складав 82 особи/км?. Отже, міграційні процеси в Тернопільській області характеризуються рядом закономірностей, які в більшості випадків призводять до погіршення демографічної ситуації в регіоні, зокрема, це наявність відємного сальдо зовнішньої міграції, що призводить до скорочення чисельності населення як у міських поселеннях, так і в сільській місцевості, виїзд на постійне проживання за межі регіону працездатного населення з високим рівнем освіти та кваліфікації, скорочення за рахунок міграції чисельності населення у найбільш активному дітородному віці (20-30 років). В цілому, якісний та кількісний склад носіїв трудового потенціалу детермінується наступними демосоціальними чинниками: рівнями смертності у молодших вікових групах; рівнями смертності в працездатному віці; рівнем інвалідності в працездатному віці, який характеризує ймовірність стійкої втрати працездатності; статево-віковою структурною населення; рівнем та структурою зайнятості населення, рівнем безробіття. Коефіцієнт демографічного навантаження на населення працездатного віку на початок 2009 року становив по області 753 особи, в тому числі у міських поселеннях - 541 особу, у сільській місцевості - 951 особу. Вагомим чинником формування трудового потенціалу і одночасно параметром демографічної ситуації в регіоні є старіння населення, яке за методологією ООН характеризується часткою (питомою вагою) осіб у віці 65 років і старших, а населення вважається старим, якщо питома вага цієї групи більше 7%.На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 2011 р. порівняно з 2010 р. випуск промислової продукції збільшився на 7,1%. У легкій промисловості збільшення виробництва в 2011 р. порівняно з 2010 р. становило 1,5%, у т.ч. на підприємствах текстильного виробництва; виробництва одягу, хутра та виробів з хутра - на 1,3%, виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - на 3,6%. На підприємствах машинобудування в 2011 р. порівняно з 2010 р. промислове виробництво збільшилось на 18,6%, у т.ч. у виробництві транспортних засобів та устаткування - в 2,1 рази, у виробництві машин та устаткування - на 42,5%, у виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування - на 18,1%. Протягом січня-листопада 2011 р. збитково працювало 38,1% підприємств, що на 3,8 в.п. менше, ніж у січні-листопаді 2010 р. Цими підприємствами отримано 248,1 млн. грн. збитків, що на 21,4% менше, ніж у січні-листопаді 2010 р. Найбільше збиткових підприємств спостерігалося у наданні комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту (50,0% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), промисловості (44,4%), діяльності транспорту та звязку (42,4%), діяльності готелів і ресторанів (41,2%), та будівництві (39,1%). Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15-70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за січень-вересень 2011 р.) становила 495,4 тис. осіб, з яких 443,4 тис. осіб були зайняті економічною діяльністю, а решта (52,0 тис. осіб) - безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості.

Вывод
Промисловість

У 2011 р. приріст промислової продукції порівняно з 2010 р. становив 12,4% (довідково: 2010 р. до 2009 р. - 2,5%).

У добувній промисловості в 2011 р. виробництво збільшилось на 22,0%. За цей період вироблено (видобуто) 81,6 тис. м? піску природного та 897,4 тис. м? гальки, гравію, щебеню і каменю дробленого.

У переробній промисловості приріст виробництва за 2011 р. становив 11,9%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 2011 р. порівняно з 2010 р. випуск промислової продукції збільшився на 7,1%. У переробленні та консервуванні овочів та фруктів виробництво порівняно з 2010 р. збільшилось на 39,9%, у виробництві цукру - на 40,9%. Знизилось виробництво макаронних виробів на 83,3%, продуктів борошномельно-крупяної промисловості - на 21,3%, напоїв - на 6,9%, мяса та мясних продуктів - на 3,9%, хліба та хлібобулочних виробів - на 3,6%. За 2011 р. вироблено 48085 т борошна, 26643 т молока обробленого рідкого, 15505 т продуктів кисломолочних, 14171 т виробів хлібобулочних, 4692 т яловичини і телятини, морожених, 5261 т сирів жирних, 3925 т масла вершкового, 1511 т яловичини і телятини свіжої (парної) чи охолодженої, 1290 т виробів ковбасних, 625,5 тис. дал напоїв безалкогольних.

У легкій промисловості збільшення виробництва в 2011 р. порівняно з 2010 р. становило 1,5%, у т.ч. на підприємствах текстильного виробництва; виробництва одягу, хутра та виробів з хутра - на 1,3%, виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - на 3,6%.

На підприємствах машинобудування в 2011 р. порівняно з 2010 р. промислове виробництво збільшилось на 18,6%, у т.ч. у виробництві транспортних засобів та устаткування - в 2,1 рази, у виробництві машин та устаткування - на 42,5%, у виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування - на 18,1%.

Сільське господарство

За попередніми даними, в 2011 р. загальне виробництво продукції сільського господарства проти 2010 р. зросло на 25,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах - на 34,3%, у господарствах населення - на 19,9%.

Обсяг виробництва продукції рослинництва в 2011 р. порівняно з 2010 р. збільшився на 38,8%, у т.ч. в аграрних підприємствах - на 39,7%, у господарствах населення - на 38,1%.

У 2011 р. порівняно з 2010 р. в області зросло виробництво всіх основних сільськогосподарських культур. Всіма категоріями господарств у 2011 р. вироблено 1881,2 тис. т зерна (у вазі після доробки). За рахунок підвищення урожайності зернових на 13,3 ц з 1 га, обсяг їх виробництва в порівнянні з 2010 р. збільшився на 49,2%. У структурі виробництва зернових у 2011 р. найбільшу частку займали пшениця (45,1%) та кукурудза (36,4%). Сільськогосподарськими підприємствами в 2011 р. вироблено 1469,4 тис. т зерна, що становить 78,1% від їх загального валового збору в області. Урожайність зернових культур у аграрних підприємствах становила 44,0 ц з 1 га, що на 15,0 ц більше, ніж у 2010 р.

У 2011 р. господарства всіх категорій зібрали 1247,1 тис. т картоплі, 251,8 тис. т овочів, 26,3 тис. т фруктів. Виробництво картоплі в області зросло на 50,1%, овочів - на 30,2%, як за рахунок збільшення площ збирання, так і внаслідок підвищення урожайності. Виробництво плодів та ягід зросло на 42,4% за рахунок збільшення урожайності на 14,9 ц з 1 га.

За розрахунками, на 1 січня 2012 р. загальне поголівя великої рогатої худоби в області становило 179,1 тис. голів (на 1,8% менше, ніж на 1 січня 2011 р.), у т.ч. корів - 109,2 тис. голів (на 2,4% менше), свиней - 349,9 тис. голів (на 5,4% менше), птиці всіх видів - 4267,9 тис. голів (на 1,6% менше). Господарства населення на 1 січня 2012 р. утримували 83,6% загальної чисельності великої рогатої худоби (в т.ч. 91,4% корів), 73,4% свиней, 82,6% птиці. У домогосподарствах області скоротилася чисельність усіх видів свійських тварин та птиці.

Будівельна діяльність

За 2011 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 671488 тис. грн., що становить 78,1% проти 2010 р.

Ріст обсягів будівельних робіт у 2011 р. порівняно з 2010 р. відбувся за такими видами будівельної діяльності, як оренда будівельної техніки з оператором - на 17,3% і установлення інженерного устаткування будівель та споруд - на 3,2%.

Скоротили обсяги будівельних робіт порівняно з 2010 р. підприємства м. Тернополя (на 35,5%), а також Заліщицького (на 58,3%), Борщівського (на 22,8%) та Тернопільського (на 7,6%) районів.

Фінанси

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за січень-листопад 2011 р. був позитивним і становив 220,1 млн. грн., що в 12,5 рази більше ніж у січні-листопаді 2010 р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 61,9% отримано 468,2 млн. грн. прибутку, що в 1,4 рази більше, ніж за січень-листопад 2010 р. Основна його частина сформована в промисловості (54,5%), торгівлі, включаючи ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (34,1%).

Протягом січня-листопада 2011 р. збитково працювало 38,1% підприємств, що на 3,8 в.п. менше, ніж у січні-листопаді 2010 р. Цими підприємствами отримано 248,1 млн. грн. збитків, що на 21,4% менше, ніж у січні-листопаді 2010 р. Найбільше збиткових підприємств спостерігалося у наданні комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту (50,0% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), промисловості (44,4%), діяльності транспорту та звязку (42,4%), діяльності готелів і ресторанів (41,2%), та будівництві (39,1%). У той же час значні обсяги збитків були отримані в промисловості (157,7 млн. грн.), торгівлі, включаючи ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (35,8 млн. грн.), на підприємствах, які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям (23,4 млн. грн.).

Доходи населення

У січні-листопаді 2011 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 1849 грн. і порівняно з січнем-листопадом 2010 р. збільшився на 13,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова діяльність, державне управління, діяльність транспорту та звязку, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, виробництво машин та устаткування, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці області в 1,3-1,9 рази.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в рибальстві та рибництві, на підприємствах з виробництва транспортних засобів та устаткування і не перевищував 50,5% від середнього по економіці області.

Індекс реальної заробітної плати в січні-листопаді 2011 р. порівняно з січнем-листопадом 2010 р. становив 104,9%.

Упродовж січня-листопада 2011 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 8,7%, або на 725,8 тис. грн., і на 1 грудня 2011 р. становила 9030,3 тис. грн., що дорівнює 2,4% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2011 р.

У структурі боргу 59,1% припадає на економічно активні підприємства. Заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств упродовж січня-листопада 2011 р. скоротилася на 1,6% і на 1 грудня 2011 р. становила 5341,0 тис. грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах промисловості (на 1263,6 тис. грн.) та будівництва (на 156,9 тис. грн.). У промисловості зменшення боргу відбулося переважно за рахунок підприємств із виробництва електричного, електронного та оптичного устаткування (на 877,9 тис. грн.) та виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (на 396,4 тис. грн.).

У січні-листопаді 2011 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 29,4 тис. сімям, що становило 92,2% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості - 16,2 тис. сімям, у сільській - 13,2 тис. сімям.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15-70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за січень-вересень 2011 р.) становила 495,4 тис. осіб, з яких 443,4 тис. осіб були зайняті економічною діяльністю, а решта (52,0 тис. осіб) - безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив у віці 15-70 років - 55,9%, а в працездатному віці - 60,7%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення 15-70 років становив 10,5%, а працездатного віку - 11,6%.

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в обласному центрі зайнятості, на 1 січня 2012 р. становила 16314 осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи в грудні 2011 р. звернулося 5674 незайнятих громадян проти 4492 у листопаді 2011 р. (у грудні 2010 р. - 6789).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 січня 2012 р. становила 15434 особи, з них 85,5% отримували допомогу по безробіттю. Серед безробітних 48,5% раніше займали місце робітника, 34,4% - посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за грудень 2011 р. збільшився на 0,6 відсоткового пункту і на 1 січня 2012 р. становив 2,4% населення працездатного віку. В сільській місцевості цей показник збільшився на 0,8 відсоткового пункту і становив 2,5% населення працездатного віку, а в міських поселеннях - на 0,4 відсоткового пункту і 2,3% відповідно.

Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Гусятинському районі (4,9%), а найнижчий - в Чортківському районі та м. Тернополі (уключаючи Тернопільський район) (1,3%).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами та організаціями до обласного центру зайнятості, в грудні 2011 р. порівняно з листопадом 2011 р. зменшилась на 681, або на 39,1%, і на кінець місяця становила 1060 (в грудні 2010 р. - 844). Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) 50,5% передбачалася для службовців, 42,1% - для робітників, решта - для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку обласного центру зайнятості, на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) впродовж грудня 2011 р. збільшилося на 8 осіб і на кінець місяця становило 15 осіб. У територіальному розрізі зберігається значна диференціація зазначеного показника: від 6 осіб у Підгаєцькому районі до 40 осіб у Заліщицькому районі.

За сприяння обласного центру зайнятості в грудні 2011 р. було працевлаштовано 837 осіб проти 998 осіб у листопаді 2011 р. (у грудні 2010 р. - 774 особи). Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 51,4%, а молодь у віці до 35 років - 54,1%. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з листопадом 2011 р. зменшився на 2,1 відсоткового пункту і в грудні 2011 р. становив 4,6%.

Із Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування на випадок безробіття в грудні 2011 р. на допомогу по безробіттю було витрачено 6,7 млн. грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 8796 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в грудні 2011 р. становив 767 грн., що дорівнює 76,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1004 грн.).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в області на 1 грудня 2011 р. становила 1080,8 тис. осіб. Упродовж січня-листопада 2011 р. чисельність населення зменшилася на 3327 осіб, або на 3,4 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок як природного скорочення (2562 особи), так і міграційного (765 осіб).

Порівняно з січнем-листопадом 2010 р. показник природного скорочення зменшився на 660 осіб, або з 3,2 до 2,6 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення в січні-листопаді 2011 р. характеризувався зростанням народжуваності з 11,1 до 11,2 особи в розрахунку на 1000 наявного населення та зниженням смертності з 14,3 до 13,8 ‰.

У січні-листопаді 2011 р. у м. Тернополі та 10 районах області зафіксовано міграційне скорочення, у 7 районах - міграційний приріст.

Серед прибулих в область із-за меж України впродовж січня-листопада 2011 р. іммігранти з країн СНД становили 50,6%, з інших країн - 49,4%. Серед вибулих з області за межі України 7,7% виїхали до країн СНД і 92,3% - до інших країн.

Список литературы
регіон зайнятість праця ризик

1. В. Машевська, В. Чубатий. Економічна рада Тернопільської області // Тернопільський енциклопедичний словник. - Тернопіль: видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004-2010. - ISBN 966-528-197-6, том 1, 2008.

2. Г. Яворський. Обласна рада Тернопільська // Тернопільський енциклопедичний словник. - Тернопіль: видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004-2010. - ISBN 966-528-197-6, том ІІ, 2005

3. Звіт Чисельність населення на 1 вересня 2012 на сайті Держкомстату України.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?