Державне регулювання соціальної політики - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 77
Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи. Державне регулювання ринку праці. Регулювання доходів та споживання населення. Аналіз державного регулювання рівня та якості життя. Соціальна політика сучасної України. Шляхи удосконалення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Поєднання проблем розвитку ринкових відносин з посиленням уваги до соціальних питань створює необхідні передумови для економічного оздоровлення, стабільного становища людини впродовж усієї трудової діяльності й після її завершення. Соціальна сфера і економіка поєднані як причина і наслідок, що безперервно змінюються місцями у процесі народногосподарського розвитку. В умовах розвитку ринкової економіки з приватною власністю, розвитку конкуренції й підприємництва гостро постає проблема соціального захисту населення, особливо при розшаруванні суспільства за матеріальним і соціальним статусами.Соціальна політика держави включає: - регулювання соціальних відносин у суспільстві, регламентацію умов взаємодії субєктів економіки в соціальній сфері (в тому числі між роботодавцями і найманою робочою силою); Системотворчий характер соціальної політики обумовлюється тим, що соціальна політика виступає елементом: - життєздатності суспільства; > Американська модель соціальної політики - найбільш лібералізований варіант, який базується на принципі відокремлення соціального захисту від вільного ринку й обмеженні захисту лише тих, хто не має інших доходів, крім соціальних виплат. Тут соціальна політика тісно повязана з державним регулюванням економіки, яке має чітко виражену соціальну спрямованість, тобто соціальна політика виступає як мета економічної діяльності держави. > Японська модель соціальної політики передбачає проведення політики вирівнювання доходів, особливу політику використання робочої сили (система довічного найму з певними сучасними модифікаціями), домінування психології колективізму, солідарності в доходах, досягнення консенсусу між різними субєктами у вирішенні соціально-економічних проблем, виділення питань підвищення життєвого рівня населення в ранг національних пріоритетів.забезпечення працюючих доходами, що дає можливість задовольняти їх соціально-економічні потреби та посилює соціальну захищеність; > Державне регулювання ринку праці - система правових та організаційно-економічних заходів держави щодо забезпечення ефективної зайнятості, нормальних умов праці та раціонального використання робочої сили. Обєкти державного регулювання ринку праці: - зайнятість (регулювання пропозиції робочої сили та робочих місць); Основні функції щодо регулювання ринку праці виконує Міністерство праці та соціальної політики, а також служби зайнятості. Методи стимулювання попиту на робочу силу: - прямі інвестиції у створення і реконструкцію робочих місць; пільгове оподаткування та кредитування галузей і регіонів, де бажано збільшити попит на робочу силу;В умовах ринкової економіки вона стоїть в одному ряду з політикою конкуренції та політикою стабілізації економіки. У сфері розподільчих відносин потрібна реальна взаємодія економічних критеріїв, повязаних із вимогами економічної раціональності, і соціальних критеріїв, що передбачають забезпечення умов для всебічного розвитку всіх членів суспільства. Складність проблеми розподілу та перерозподілу доходів обумовлена відсутністю однозначної відповіді на запитання: “Який розподіл доходів вважати правильним?” За умов перехідної економіки в доходах настає стрімке падіння реальних доходів населення, змінюється структура доходів населення, зростає диференціація доходів населення. Її величина впливає на загальні показники соціально-економічної ефективності ринкового ладу в цілому, є обґрунтуванням стимулів до праці.Для визначення рівня життя в різних країнах експерти використовують поняття індекс розвитку людського потенціалу, або скорочено - індекс людського розвитку (ІЛР). Індекс людського розвитку має такі три складові: тривалість життя населення; Економічна комісія ООН, оцінюючи життєвий рівень населення Європи, надає перевагу такому показнику, як кількість товарів та послуг, які населення змогло отримати. В ООН було запропоновано комбінований показник - індекс якості життя, який характеризує: рівень освіти; Структурні завдання державної політики у системі охорони здоровя включають : зниження захворюваності населення, а саме: - зниження смертності немовлят;Згідно Стратегії економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 роки “Шляхом Європейської інтеграції” Україна обрала соціально орієнтований структурно-інноваційний шлях розвитку, який має здійснюватися поетапно. Головним у соціальній сфері на першому етапі (2004-2005) стало зниження рівня бідності та зменшення диференціації доходів населення за рахунок стимулювання випереджальних темпів зростання заробітної плати, посилення адресної соціальної підтримки. Відтепер, згідно із Законом, розмір мінімальної пенсії, так само, як і мінімальної заробітної плати, становить 332 грн., при цьому середня пенсія зросла до 383 грн. Таким чином, ліквідується дисбаланс між цими соціальними виплатами (у попередньому бюджеті мінімальна заробітна плата становила 237 грн., у той час як мінімальна пенсія - 284). Соціальний захист означає соціальну підтримку верств населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів

План
ЗМІСТ

стор.

Вступ 3

1. Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи 4

2. Державне регулювання ринку праці 12

3. Регулювання доходів та споживання населення 17

4. Аналіз державного регулювання рівня та якості життя 21

5. Соціальна політика сучасної України 24

6. Шляхи удосконалення державної політики в галузі соціального захисту населення 28

Висновки 32

Список використаної літератури 35

Додатки 37

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?