Державне регулювання ринку праці - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 61
Ринок праці як соціально-економічна підсистема, що базується на збалансованості попиту й пропозиції робочої сили, основним важелем регулювання якої є ціна робочої сили. Напрями прямого економічного впливу держави на розвиток ринку праці в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
.2 Заходи державного регулювання ринку праціВажливу групу обєктів державного регулювання становлять ринок праці України та її регіонів, а також зайнятість населення. Зважаючи на особливості суспільно-економічного розвитку ринок праці в Україні набирає специфічних ознак, яких не мають країни зі стійкими ринковими відносинами і ті з них, що розпочали регулювати ці відносини. нездатність частини громадян оцінити пропоновану роботу як вищу соціальну гарантію і їхнє прагнення будь-якою ціною “відпочити” за рахунок допомоги по безробіттю; Згідно з теорією ринкової економіки “безпечний” для суспільства рівень безробіття становить 2-6 %, однак це передбачає рівень повної зайнятості, тобто природний рівень безробіття, коли кількість осіб, які шукають роботу, дорівнює кількості вільних робочих місць. Державні заходи, що впливають на величину і структуру попиту на робочу силу, - створення нових робочих місць за рахунок скорочення робочого дня на вже існуючих робочих місцях.Державна політика у області зайнятості в Україні покликана охоплювати регулювання заробітної платні, стимулювання створення нових робочих місць і розвитку підприємництва, надання допомоги безробітним в організації власної справи, створення мережі підприємств захищеної зайнятості для інвалідів, організацію перепідготовки працівників, організацію суспільних робіт, виплату допомоги по безробіттю.

План
Вступ

1. Особливості державного регулювання ринку праці:

Вывод
Державне регулювання ринку праці має дуже важливе значення, тому що направлене на досягнення раціонального в конкретних соціально-економічних умовах рівня зайнятості, найбільшої відповідності професійній структурі займаних робочих місць, помякшення наслідків безробіття.

Державна політика у області зайнятості в Україні покликана охоплювати регулювання заробітної платні, стимулювання створення нових робочих місць і розвитку підприємництва, надання допомоги безробітним в організації власної справи, створення мережі підприємств захищеної зайнятості для інвалідів, організацію перепідготовки працівників, організацію суспільних робіт, виплату допомоги по безробіттю.

Розрізняють наступні заходи державного регулювання ринку праці: адміністративні загальної направленості, спеціалізовані адміністративні, загальні економічні, організація суспільних робіт, регулювання величини та структури пропозиції робочої сили.

Список литературы
Вступ ринок праця державне регулювання

Тема роботи: Державне регулювання ринку праці.

Мета роботи: визначити поняття ринку праці та державного регулювання ринку праці; охарактеризувати заходи державного регулювання ринку праці; описати напрями прямого економічного впливу держави на розвиток ринку праці в Україні.

Державне регулювання економіки становить своєю головною ціллю дотримувати інтереси держави, суспільства в цілому, соціально незахищених верств населення, не забуваючи при цьому про права та свободи особистості. Держава слідкує за тим, щоб в умовах економічної свободи суспільні інтереси не були утиснуті устремліннями та інтересами окремих регіонів, соціальних груп, галузей, монополій, підприємців, приватних осіб. Державне регулювання направлено на захист інтересів майбутніх поколінь, охорону навколишнього середовища, застереження її забруднення, загибелі природи.

Існують, застосовуються різноманітні форми державного регулювання економіки, основними з якими являються: безпосереднє державне управління, податкове, грошово-кредитне, бюджетне, цінове, соціальне регулювання, соціальне страхування, регулювання умов праці, трудових відносин, оплати праці, державне антимонопольне регулювання та інші.

Державне регулювання ринку праці звичайно здійснюється за допомогою державного законодавства про працю та зайнятість. Таке законодавство призвано забезпечувати охорону праці, дотримання трудових контрактів, мінімальну заробітну плату, виплату допомоги з безробіття. Держава також має право встановлювати тарифи оплати праці. Воно приймає на себе навчання безробітних.1. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2000.

2. Брич В. Я. Регулювання ринку праці: регіональні аспекти. - К., 1997.

3. Державне регулювання економіки / За ред І.Р. Михасюка. - К.: АТІКО, Ельга-Н, 2000.

4. Дідівська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.

5. Михасюк І.Р., Залога З.М., Сажинець С.Й. Державне регулювання перехідної української економіки. Львів, 1998.

6. Гуревич М.М. Государственное регулирование в условиях рыночной экономики. - Харьков, 1995.

7. Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки. Навч. посіб. - К., 1994.

8. Бондар И.К. Рынок труда и безработица. - К., 1992.

9. Заяць Т., Данюк В. Перспективні методи регулювання регіональних ринків праці // Україна: аспекти праці. - 1997. - № 5. - С. 3-5.

10. Мельник А. Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду. Світовий досвід і проблеми України. - Тернопіль, 1995.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?