Державне регулювання інвестиційно-інноваційної політики як пріоритетне завдання національної економіки України - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 210
Аналіз чинного інвестиційно-інноваційного законодавства. Напрями інноваційної ідеології. Значущість держави як суб’єкта розвитку. Аналіз необхідності розробки Інноваційного кодексу. Завдання для розв’язання проблеми розвитку інноваційного підприємництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В Україні протягом незалежності був прийнятий ряд нормативно-правових актів у сфері інвестиційно-інноваційної політики, що сформували основу для розвитку в даній сфері економіки. Переходячи до їх аналізу, потрібно зазначити, що прийняття нормативно-правової бази це лише перший етап так би мовити, етап первинного накопичення інноваційно-політичного капіталу, головним позитивним результатом якого можна вважати прийняття в державі та суспільстві інноваційної доктрини, усвідомлення необхідності та пріоритетності цього напряму. Законом встановлено наступні методи впливу держави на інноваційні процеси: визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів; формування і реалізації державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних програм;створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності; захисту прав та інтересів субєктів інноваційної діяльності; фінансової підтримки виконання інноваційних проектів; стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, що кредитують виконання інноваційних проектів; встановлення пільгового оподаткування субєктів інноваційної діяльності; підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури. В ньому визначаються наступні пріоритетні напрями інвестиційної діяльності до 2013 року: модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології; машинобудування та приладобудування к основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії; нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації; вдосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій; високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості; транспортні системи: будівництво і реконструкція;охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища; розвиток інноваційної культури суспільства; виробництво засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів і повязаних з транспортом пристроїв та обладнання, комплектуючих виробів, розробка та впровадження новітніх технологій для їх складання (виготовлення). Так науковий парк має наступні ознаки: це юридична особа, яка є вищим навчальним закладом або науковою установою, створений за погодженням з Державним комітетом з питань науково-технічної інноваційної політики, може створювати інноваційні фонди, створюється з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі та/або науковій установі, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

Список литературы
1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV;

2. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 № 3715-VI;

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1977-XII;

4. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 № 51/95-ВР;

5. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 № 143-V;

6. Закон України «Про наукові парки» від 25.06.2009 № 1563-VI;

7. Вакуленко В.О. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні// Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку: науково-практичне видання 1/2011;

8. Кузьменко В.В. Інноваційна модель розвитку економіки України: проблеми теорії і практики;

9. Гундарева А.Д. Інноваційна політика в Україні: стратегії, тенденції розвитку А.Д. Гундарева, С.А. Кучерук// Інноваційний розвиток суспільства умов крос-культурних взаємодій: матеріали конф. - Суми 2008.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?