Державне регулювання експорту залізної руди - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 82
Аналіз законодавчої бази з питань переміщення залізної руди через митний кордон України. Особливості класифікації товару "агломерована залізна руда". Декларування, квотування і ліцензування експорту. Екологічний контроль вантажів. Сплата митних платежів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Основним законом, яким визначено загальні принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», який Верховна Рада України прийняла 16.04.1991 [1]. Статтею 2 Закону визначено 6 принципів зовнішньоекономічної діяльності: А) Принцип суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності полягає у: - виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України; Далі проаналізуємо порядок використання та подання митному органу наведених вище документів: 1) Порядок обліку осіб, які здійснюють операції з товарами та порядок заповнення граф картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 634 [3]. Згідно з частиною 11 статті 52 Митного кодексу України заявлення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України в режимах, відмінних від режиму імпорту, здійснюється при декларуванні цих товарів шляхом заявлення в митній декларації відомостей про числове значення їх митної вартості та про документи, що його підтверджують [2]. Порядком роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України (затверджено наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 650) визначено, що класифікація товару - визначення коду товару відповідно до вимог Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, передбачених Законом України "Про Митний тариф України" (далі - Основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД), з урахуванням Пояснень до УКТ ЗЕД, рішень Комітету з Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації, методичних рекомендацій щодо класифікації окремих товарів згідно з вимогами УКТ ЗЕД, розроблених центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи на виконання статті 68 Кодексу, до початку переміщення товару через митний кордон України, під час митного оформлення та після завершення митного оформлення [10].

План
ЗМІСТ

Вступ

Аналіз законодавчої бази з питань переміщення залізної руди через митний кордон України

Особливості класифікації залізної руди за УКТЗЕД

Декларування експорту залізної руди

Державне регулювання експорту залізної руди

Висновки та пропозиції

Список літератури

ВСТУП

Список литературы
1. Про зовнішньоекономічну діяльність / Закон України від 16.04.1991 № 959-XII - [Режим доступу: ].

2. Митний кодекс України / Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI - [Режим доступу: ].

3. Про встановлення порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами / Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 634 - [Режим доступу: ].

4. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) / Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201 - [Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01].

5. Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України i знаходяться за її межами / Наказ Міністерства фінансів України від 25.12.1995 № 207 - [Режим доступу: ].

6. Конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах від 19.05.1956 - [Режим доступу: ].

7. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14.11.1975 - [Режим доступу: ].

8. Порядком реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП / Наказ Державної митної служби України від 21.11.2011 № 755 - [Режим доступу: ].

9. Про затвердження Положення про екологічний контролю у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць i митниць / Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08.09.1999 № 204 - [Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0787-99].

10. Про затвердження Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України / Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 650 - [Режим доступу: ].

11. Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" / Закон України від 21. 12. 2010 № 2829-VI - [Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2829а-17].

12. Положення про митні декларації / Постанова Кабінету Міністрів України від 21. 05. 2012 № 450 - [Режим доступу: ].

13. Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа / Наказ Міністерства фінансів України від 30. 05. 2012 № 651 - [Режим доступу: ].

14. Про систему валютного регулювання і валютного контролю / Закон України від 19.02.1993 № 15-93 - [Режим доступу: ].

15. Про порядок розрахунків в іноземній валюті / Закон України від 23.09.1994 № 185/94-ВР - [Режим доступу: ].

16. Про порядок ліцензування експорту товарів / Наказ Міністерства економіки України від 09.09.2009 № 991 - [Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0937-09].

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?