Державне агентство земельних ресурсів України - Реферат

бесплатно 0
4.5 86
Уточнення порядку державного контролю за використанням та охороною земель. Розмежування повноважень суб’єктів щодо здійснення державного контролю. Структура центрального апарату Державного агентства земельних ресурсів. Завдання Укргеодезкартографії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В сучасних умовах актуальність цих відносин значно підвищилась у звязку з проведенням земельної реформи, приватизації землі; прийняттям нового Земельного кодексу України, яким знімаються всі суперечності та неузгодженості чинних нормативно-правових актів із земельних питань. Субєктом права державної власності на землю виступає держава в особі уповноважених органів. Держава як власник землі забезпечує через земельне, природоохоронне та інше законодавство її належну охорону з метою поєднання інтересів усіх соціальних субєктів, а також раціональне й ефективне використання земель державної власності, екологічну рівновагу при експлуатації всіх земель, заходи продовольчої та екологічної безпеки тощо. Контроль за використанням та охороною земель покладається на відповідні державні службита їхні органи на місцях: Державний комітет України по земельних ресурсах, який здійснює контроль за станом використання і охорони всіх земель незалежно від їх відомчої належності та форм власності; Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України; Держкомлісгосп України; Держводгосп України.Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство України) є центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр), входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Держземагентство України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра. Заступників Голови Держземагентства України, у тому числі першого, призначає на посади Президент України за поданням Премєр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держземагентства України, погоджених із Міністром. Держземагентство України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України. Укргеодезкартографія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Держкомзему.Земельний кодекс до складу земель особливо охоронних територій відносить землі: природно-заповідного фонду; природоохоронного призначення;рекреаційного призначення; історико-культурного призначення; землі сільськогосподарського призначення; землі населених пунктів (міст, селищ міського типу і сільських населених пунктів); землі промисловості, транспорту, звязку, оборони та іншого призначення; землі лісового фонду; землі водного фонду; землі запасу. Вони включають в себе землі, що використовуються для різних господарсько-економічних цілей, які визначають особливості їх правового режиму в рамках загального правового режиму відповідної категорії земель; і тому вони володіють певними особливостями режиму використання і охорони з урахуванням правового режиму всіх категорій земель.

План
Зміст

Вступ

1. Державне агентство земельних ресурсів України

2. Укргеодезкартографія

Висновок

Список використаних джерел

Вывод
Контроль за використанням та охороною земель полягає в забезпеченні додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України.

Земельний кодекс до складу земель особливо охоронних територій відносить землі: природно-заповідного фонду; природоохоронного призначення;рекреаційного призначення; історико-культурного призначення; землі сільськогосподарського призначення; землі населених пунктів (міст, селищ міського типу і сільських населених пунктів); землі промисловості, транспорту, звязку, оборони та іншого призначення; землі лісового фонду; землі водного фонду; землі запасу.

Наведені категорії земель за своїм цільовим призначенням, за своїм внутрішнім складом не однорідні. Вони включають в себе землі, що використовуються для різних господарсько-економічних цілей, які визначають особливості їх правового режиму в рамках загального правового режиму відповідної категорії земель; і тому вони володіють певними особливостями режиму використання і охорони з урахуванням правового режиму всіх категорій земель. Держава забезпечує громадянам та юридичним особам України рівні умови захисту прав власності на землю. У статті 13 Конституції України проголошено, що держава забезпечує захист прав усіх обєктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі обєкти права власності рівні перед законом. В земельному кодексі також підкреслюється, що власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його права, навіть якщо ці порушення не повязані з позбавленням володіння земельною

Список литературы
Аграрне право України: Підручник./ За ред. О. О. Погрібного. - К.: Істина, 2004. - 448 с.

Гарланчук В. В. Розвиток землекористування в Україні. - К.: 1999. - 405 с.

Державне регулювання економіки: Навч. посібник/ С. М. Чистов, А. Є.

Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін.- К.: КНЕУ, 2000. - 316 с.

Земельне право: Академічний курс/ За ред. В.І. Демчика. - К, 2001. - 334 с.

Земельне право України: Підручник/ М. В. Шульга і ін. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 368 с.

Земельні відносини в Україні. Законодавчі акти і нормативні документи/ Держкомзем України. - К.: 2008

Земельний кодекс України від 25.10. 2001 р. № 2768-ІІІ

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?