Державна соціальна допомога - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 52
Соцiальна допомога як один з суттєвих механiзмiв сприяння подоланню бiдностi, пiдтримки малозабезпеченої сiм"ї. Види державної допомоги сім"ям з дітьми; допомога у зв"язку з вагiтнiстю та пологами, при народженнi та усиновленні дитини, одиноким мaтepям.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
2.1 Чи має право працюючий інвалід отримати безкоштовну санаторно-курортну путівку? 2.2 Чи передбачено чинним законодавством виплату працюючій вагітній жінці додаткової допомоги при народженні дитини (залежно від своєчасності взяття на облік вагітної жінки в лікувальній установі) Це право гарантується системою загальнообовязкового державного соціального страхування за рахунок страхових внескіів громадян, підприємств, установ i організацій на випадок неможливості громадянина отримувати дохід при втраті роботи або працездатності через хворобу, нещасний випадок, каліцтво, старість чи смерть годувальника, а також - наданням соціальної, допомоги за рахунок бюджетних та інших джерел. Це пояснюється тим, що за радянських часів де-юре такого поняпя, як бідність не існувало, відтак, здавалося, що i допомагати не було потреби, існувала система соціального забезпечення, в межах якої держава сплачувала пенсії літнім людям та інвалідам, обслуговувала в стаціонарних закладах тих, хто потребував сторонньої допомоги.Закон України "Про загальнообовязкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням i похованням" передбачає надання допомоги застрахованим особам, а Закон України "Про державну допомогу сімям з дітьми" особам, які не застраховані у системі загальнообовязкового державного соціального страхування, ДОПОМОГА У ЗВЯЗКУ 3 ВАГLТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною (одному з батьків дитини, усиновителю, опікуну, бабі, діду або іншому родичу) органами праці та соціального захисту населення. Розмір допомоги: У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. Право на допомогу на дітей мають одинокі матері, одинокі усиновителі (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька проведено за вказівкою матері, а також вдова та вдівець з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію. Інвалідам з дитинства та дітямінвалідам, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам", на пенсію та на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", призначається за вибором інвалідів з дитинства (законних представників інвалідів з дитинства, визнаних недіездатними, та дітей-інвалідів) один із зазначених видів виплат, При цьому якщо інвалід з дитинства або дитинаінвалід мае право на пенсію у звязку з втратою годувальника i державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам", ці виплати призначаються одночасно, Державна соціальна допомога призначається: • інвалідам з дитинства I групи разом з надбавкою на догляд - 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;2 Органи праці та соціального захисту населеннязабеспечують за рахунок коштів державного бюджету безплатними путівками до санаторно-курортних закладів: інваліди усіх категорій; ветеранів війни; осіб на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». п. Особи зазначені в п.2 цього Порядку, повинні перебувати на обліку в органах праці та соціального захисту населення для санаторно-курортного лікування і одержувати пенсію в органах Пенсійного фонду України або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, в органах праці та соціального захисту населення. п. Путівки видаються особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості у міру надходження путівок. Якщо жінка не працює то виплату по вагітності та пологам провадить управління праці та соціального захисту населення. 7 Право на допомогу у звязку з вагітністю та пологами.Право на державну допомогу у звязку з вагітністю та пологами мають за цим Законом всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообовязкового державного соціального страхування.Державними соціальними допомогами вважаються грошові одноразові або періодичні соціальні виплати, що не залежать від попередньої трудової діяльності і надаються у випадках та на умовах, передбачених чинним законодавством, з метою підтримки малозабезпечених осіб,

План
Зміст

1. Теоритична частина контрольної роботи

1.1 Державні соціальні допомоги

2. Практична частина контрольної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?