Державна реєстрація суб’єктів господарювання - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 86
Загальна характеристика державної реєстрації суб’єктів господарювання. Торговельний патент на право здійснення підприємницької діяльності. Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Строк державної реєстрації юридичної особи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Основополагаючими при вирішенні питань щодо державної реєстрації субєктів господарювання є положення Цивільного, Господарського кодексів України, а також спеціального закону щодо регулювання державної реєстрації субєктів господарювання - Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», в якому чітко закріплено процедуру здійснення державної реєстрації та інші заходи врегулювання підстав діяльності субєктів господарювання. Після внесення запису про прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо рішення фізичної особи - підприємця про припинення нею підприємницької діяльності публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації [2]. Згідно із положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» встановлено саму законодавчу сутність поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. За статтею 5 вказаного закону України державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця. Згідно статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» державний реєстратор на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці: - проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;Згідно із визначенням, даним у статті 3 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування або злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших підприємств у акціонерне товариство. За статтею 155 ЦК України статутний капітал акціонерного товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій [2]. Відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонері товариства» засновниками акціонерного товариства визнаються держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, а також фізичні та/або юридичні особи, що прийняли рішення про його заснування [5]. Відповідно до статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця [4].

План
План

1. Загальна характеристика державної реєстрації субєктів господарювання

2. Задача

3. Додайте копію торговельного патенту на право здійснення певного виду підприємницької діяльності

Список використаних джерел

Список литературы
1. Конституція України: прийнята на пятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - 1996. - №30. - ст. 141.

2. Цивільний Кодекс України //Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2003. - № 40-44.

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. - 2003. - №11. - Ст. 462.

4. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2003. - № 31-32. - ст.263.

5. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2008. - № 50-51. - ст.384.

6. Наказ Державної податкової адміністрації України від 28.02.2011 № 109 «Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми Заявки на придбання торгового патенту» //Режим доступу: .

7. Бірюков І.А. Господарське право України. [Текст]: посібник /

І.А. Бірюков, Ю.О. Заіка, В.С. Гопанчук та ін.; За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. - К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2009. - 450с.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?