Державна охорона сім"ї, материнства, батьківства - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 89
Принципи сімейного права України. Регулювання сімейних відносин. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Право людини на поважання її особистого та сімейного життя. Система закладів соціального обслуговування сім"ї.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Принципи сімейного права - це закріплені чинним законодавством основні засади, ідеї, керівні положення, відповідно до яких нормами сімейного права регулюються особисті та майнові відносини, які виникають між подружжям, батьками і дітьми, іншими членами сімї. Нормативно-правова конструкція будь-якого законодавчого акта відтворює ті базові принципи, які мають відповідати менталітету народу. Так, в Європейській конвенції з прав людини проголошені положення, що мають пряме відношення до регулювання сімейних відносин: - кожна людина має право на свободу й особисту недоторканність; кожна людина має право на поважання її особистого та сімейного життя;На формування галузевих принципів сімейного права вплинули основні принципи державної сімейної політики, закріплені постановою Верховної Ради України «Про Концепцію державної сімейної політики» (17.09.1999). У Концепції визначаються шляхи розвязання однієї з найважливіших загальносуспільних проблем України - стабільного існування та розвитку сімї, поліпшення її життєвого рівня, створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов і гарантій для життєвого визначення, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку особистості, починаючи з дитячого віку. Концепцією закріплені такі принципи державної сімейної політики: - суверенітет і автономія сімї у прийнятті рішень щодо свого розвитку (забезпечується зведенням до мінімуму втручання у суто сімейні справи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, крім випадків, передбачених законом); диференційований підхід до надання державою гарантій соціального захисту сімї, який гарантує сталий рівень життя сімї шляхом створення для працездатних її членів належних умов і робочих місць для економічного забезпечення благополуччя своєї сімї та соціально гарантований рівень життя непрацездатним її членам, пенсіонерам та інвалідам, рівні права сімей і всіх її членів на підтримку держави; соціальне партнерство сімї та держави, що здійснюється на основі розподілу відповідальності за сімю між батьками, дітьми, іншими членами сімї та державою, сприяння захисту сімї від злиденності й обмежень, повязаних з вимушеною міграцією, надзвичайними ситуаціями техногенного та природного характеру, військовими конфліктами;Сімейне право покликане зміцнювати сімю, як важливий соціальний інститут і забезпечувати можливість виконання сімєю її функцій, однією з яких є продовження роду. На додержання і реалізацію цього принципу в Україні прийнято ряд законодавчих актів, серед яких слід виокремити такі: закони України «Про охорону дитинства»; «Про державну допомогу сімям з дітьми»; «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям»; постанови Верховної Ради України «Про Концепцію державної сімейної політики»; «Про Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сімї та жінок»; укази Президента України «Про заходи щодо заохочення народжуваності в Україні»; «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сімями» та багато інших. Цей конституційний принцип втілений та дістає відображення і розвиток у статтях 5, 7 СК України, в яких зазначено, що учасники сімейних правовідносин на власний розсуд розпоряджаються належними їм сімейними правами, у тому числі й правом на захист цих прав. Держава охороняє сім ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сімї. Держава створює людині умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері та батька, матеріально та морально заохочує і підтримує материнство та батьківство.Принципи сімейного права - це закріплені чинним законодавством основні засади, ідеї, керівні положення, відповідно до яких нормами сімейного права регулюються особисті та майнові відносини, які виникають між подружжям, батьками і дітьми, іншими членами сімї. Сімейне право покликане зміцнювати сімю, як важливий соціальний інститут і забезпечувати можливість виконання сімєю її функцій, однією з яких є продовження роду. Держава створює людині умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері та батька, матеріально та морально заохочує і підтримує материнство та батьківство. У звязку з тим, що Шевцов не має змоги виїхати до міста Києва для подання заява, Мельниченко подала до органу РАЦСУ складену ним заяву, яка була завірена керівником підприємства, де працює Шевцов. Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, то таку заяву, нотаріально посвідчену, можуть подати їх представники.

План
ПЛАН

Вступ

1. Основні принципи сімейного права України

2. Державна охорона сімї, материнства, батьківства

Висновки

Задача

Використана література

Вывод
Принципи сімейного права - це закріплені чинним законодавством основні засади, ідеї, керівні положення, відповідно до яких нормами сімейного права регулюються особисті та майнові відносини, які виникають між подружжям, батьками і дітьми, іншими членами сімї.

Сімейне право покликане зміцнювати сімю, як важливий соціальний інститут і забезпечувати можливість виконання сімєю її функцій, однією з яких є продовження роду. Турбуючись про здоровя матері, держава тим самим створює умови для виконання сімєю цієї важливої функції.

Відповідно до ст. 3 Конституції України, права та свободи людини є вищою соціальною цінністю, а їх визнання, виконання та захист - обовязком держави. Цей конституційний принцип втілений та дістає відображення і розвиток у статтях 5, 7 СК України, в яких зазначено, що учасники сімейних правовідносин на власний розсуд розпоряджаються належними їм сімейними правами, у тому числі й правом на захист цих прав.

Держава охороняє сім ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сімї. Держава створює людині умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері та батька, матеріально та морально заохочує і підтримує материнство та батьківство.

Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини. Держава бере під свою охорону кожну дитину, яка позбавлена належного батьківського піклування. Ніхто не може зазнавати втручання в його сімейне життя, крім випадків, встановлених Конституцією України.

Задача сімейний право дитина захист

До органу РАЦС звернулася громадянка Мельниченко із заявою про реєстрацію шлюбу з громадянином Шевцовим, який проживає в місті Луцьку. У звязку з тим, що Шевцов не має змоги виїхати до міста Києва для подання заява, Мельниченко подала до органу РАЦСУ складену ним заяву, яка була завірена керівником підприємства, де працює Шевцов. Завідувач органу РАЦСУ відмовив Мельниченко у прийнятті цієї заяви.

Чи необхідна присутність осіб, які укладають шлюб при поданні заяви про реєстрацію шлюбу до органу РАЦСУ?

Жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву за встановленою формою до будь-якого органу реєстрації актів цивільного стану за своїм вибором (ч.1 ст. 28 СК України).

У яких випадках заява про реєстрацію шлюбу може бути подана однією з осіб, які бажають укласти шлюб?

Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, то таку заяву, нотаріально посвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника теж мають бути посвідчені нотаріально.

Особа, яка бажає зареєструвати шлюб із засудженим, заповнює заяву про одруження за встановленою формою (у частині, яка торкається її) і представляє її до відділу реєстрації актів цивільного стану. Відділ реєстрації актів цивільного стану звіряє зазначені в заяві відомості з паспортом або паспортним документом, який посвідчує особу заявника, його підпис та правильність зазначених у заяві відомостей і повертає її заявнику, який направляє цю заяву адміністрації виправно-трудової установи для передачі її засудженому.

При надходженні заяви про одруження із засудженим адміністрація виправно-трудової установи передає її засудженому для заповнення тієї частини, яка торкається засудженого. Правильність зазначених у заяві відомостей та підпис засудженого перевіряються та засвідчуються підписом начальника виправно-трудової установи і гербовою печаткою установи, в якій засуджений відбуває покарання, після чого заява надсилається до державного органу реєстрації актів цивільного стану, який проводитиме реєстрацію шлюбу.

Якщо про реєстрацію шлюбу клопоче засуджений, то адміністрація виправно-трудової установи забезпечує його бланком заяви про одруження за встановленою формою. Після заповнення засудженим тієї частини заяви, яка стосується його, адміністрація виправно-трудової установи звіряє зазначені в заяві відомості з паспортом або паспортним документом, що міститься в особовій справі засудженого, засвідчує його підпис і правильність зазначених у заяві відомостей та направляє цю заяву особі, з якою засуджений бажає одружитися. Одночасно цій особі повідомляються найменування та адреса відділу реєстрації актів цивільного стану, в якому може бути проведена реєстрація.

Які розяснення слід дати Мельниченко?

Якщо Шевцов не є засудженим він повинен особисто приїхати до Києва і подати заяву до РАЦСУ.

Якщо Шевцов не може через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, то таку заяву, нотаріально посвідчену, можуть подати його представники. Повноваження представника теж мають бути посвідчені нотаріально.

Список литературы
1. Дякович М.М. Сімейне право: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / [М. М. Дякович]. - К.: Правова єдність, 2009. - 512 с.

2. Мироненко В.П. Сімейне право України: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Мироненко, С.А. Пилипенко. - К. : Правова єдність, 2008. - 477 с.

3. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

4. Фурса С.Я., Драгнєвіч Л.Ю., Фурса Є.І. Настільна книга нотаріуса: Сімейні відносини в нотаріальному процесі. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?