Державні видатки у системі фінансового регулювання - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 95
Економічна суть державних видатків. Основи кошторисно-бюджетного фінансування. Порядок фінансування окремих державних потреб. Моделювання видаткової частини місцевих бюджетів. Ефективність використання державних видатків під впливом зовнішнього боргу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Видатки з державного бюджету України - це економічні відносини, які виникають у звязку з розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використання за цільовим призначенням. Однак соціально-економічний розвиток України останніми роками кардинально змінив як систему, так і структуру та класифікацію видатків. Командно-адміністративні методи господарювання засвідчили, що бюджет був дуже перевантажений видатками, які повязані з економічною функцією держави. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Метою курсової роботи є дослідження видаткової частини державного бюджету України, зокрема факторів, що на неї впливають, визначити шляхи покращення ефективності видаткової частини державного бюджету України.Вченими висловлюється думка щодо необхідності нового підходу до бюджетної політики, який "полягає в розумінні того, що державні фінанси є важливим елементом сучасної економіки, які здійснюють реальний вплив на всю систему відтворення валового внутрішнього продукту". 1 Бирський В.В.«Мо-делювавння видаткової частини місцевих бюджетів» // Економміка та підприємництво.-2008.-№1.-С.15-21 Формування дохідної частини державних та місцевих бюджетів здійснюється на основі визначення бази оподаткування регіонів, збалансований розділ якої створює умови для ефективного використання функцій бюджету різних рівнів Контролює своєчасність сплати податків та використання даних коштів для фінансування соціальних потреб населення С.112-116 Для здійснення контролю за відповідністю асигнувань, визначених у кошторисах і планах асигнувань розпорядників, асигну-вавнням, затвердженим річним розписом призначень державного бюджету та помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету, органи державного казначейства здійснюють реєстрацію та ведуть облік зведених кошторисів і планів асигнувань розпорядників вищого рівня у розрізі розпорядників нижчого рівня У сфері складання і виконання кошторису «Застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету» // Державний контроль.-2009.-№4.-С.36-40 Відповідно до Бюджетного кодексу нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису У сфері здійснення видатків 5 Лисяк Л.«Концепттуальні засади бюджетної політики у сфері державних видатків»// Формування ринкової економіки.-2009.-№19.-С.358-364 У залежності від соціально-економічної і політичної ситуації та розробленої стратегії соціально-економічного розвитку країни бюджетна політика може передбачати різний ступінь перерозподілу валового внутрішнього продукту за допомогою бюджету, більший чи менший рівень централізації фінансових ресурсів у межах бюджетної системи У сфері здійснення державних видатківВертикальну структуру системи фінансового законодавства України за критеріями субєктів правотворчості та юридичної сили фінансово-правових норм складають: Конституція України; органічні фінансово-правові закони; інші закони України, що містять фінансово-правові норми; декрети Кабінету Міністрів України; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів; акти органів виконавчої влади, що опосередковано здійснюють фінансову діяльність держави; акти фінансово-кредитних органів держави; фінансово-правові акти органів місцевого самоврядування. 3 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між субєктами господарювання, а також між цими субєктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання Регулює правові основи господарської діяльності, яка базується на різноманітності субєктів господарювання різних форм власності До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі - органи державної податкової служби) Визначає розміри податку відповідно до доходів певних субєктів Державна контрольно ревізійна служба складається з Головного контрольно ревізійного управління України, контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах, містах і районах у містах Визначає статус державної контрольно-ревізійної служби в Україні, її функції та правові основи діяльності на державному та місцевому рівні 8 Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

1.1 Огляд економічних джерел

1.2 Нормативно-правове забезпечення

РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

2.1 Економічна суть та структура державних видатків

2.2 Основи кошторисно-бюджетного фінансування

2.3 Порядок фінансування окремих державних потреб

2.4 Моделювання видаткової частини місцевих бюджетів

2.5 Оцінка ефективності використання державних видатків під впливом зовнішнього боргу

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ УКРАЇНИ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?