Державні борги України та способи їх погашення - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 86
Державний борг, його види та аналіз поточного стану. Динаміка державного боргу в Україні. Шляхи вирішення та методи управління державним боргом. Міжнародний досвід врегулювання боргових проблем. Вплив державного боргу на темпи економічного зростання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
При наявності дефіциту бюджету державою позичаються грошові ресурси, що призводить до виникнення та зростання державного боргу. Управління державним боргом супроводжується низкою проблем, починаючи зі звуженості поняття державного боргу в українському законодавстві, що не сприяє реалістичному прогнозуванню основних макроекономічних показників соціально-економічного розвитку країни; проблем структуризації боргу; проблем обліку та звітності державного боргу. Дефіцит державного бюджету та платіжного балансу, неефективний механізм залучення позик та їх використання, не врахування обєктивних закономірностей управління державним боргом можуть призвести до загострення фінансової кризи. Незважаючи на ряд позитивних зрушень у сфері управління державним боргом, які відбулися протягом останніх років, необхідність вирішення проблеми оптимізації управління державним боргом є надзвичайно актуальною, бо за умов ринкової економіки фінансово-кредитна система, з одного боку, є показником загального економічного зростання, а з іншого - фінанси здійснюють багатосторонній вплив на процеси суспільного відтворення. Державний борг є предметом дослідження і дискусій багатьох вчених, управління державним боргом розглядають як з точки зору важливості для фінансової політики держави, так і з точки зору перспектив формування та розвитку національної економіки.Державний борг - це загальний розмір, накопиченої заборгованості уряду власникам державних цінних паперів, який дорівнює сумі минулих бюджетних дефіцитів за вилученням бюджетних надлишків. Державний борг Внутрішній державний борг: заборгованість держави домогосподарствам і фірмам даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її урядом Складається із заборгованості, що виникає щорічно за новими борговими зобовязаннями уряду; формується в результаті випуску державних цінних паперів, отримання кредитів та виникнення інших боргових зобовязань Зовнішній державний борг: це заборгованість держави перед іноземними громадянами, фірмами, урядами та міжнародними фінансовими організаціями складається з: позик на фінансування державного бюджету та погашення зовнішнього державного боргу; позик на підтримку національної валюти; позик на фінансування інвестиційних та інституціональних проектів; гарантій іноземним контрагентам щодо виконання контрактних зобовязань у звязку з некомерційними ризиками; державних гарантій, що надаються Кабінетом Міністрів України для кредитування проектів, фінансування яких передбачено державним бюджетом України Розмір державного боргу розраховується у грошовій формі, як непогашена основна сума прямих боргових зобовязань держави. Відносна величина державного боргу (“борг / ВВП”) залежить від таких факторів, як рівень реальної процентної ставки, темп зростання реального ВВП та обсяг первинного бюджетного дефіциту.Незбалансованість державного бюджету України, дефіцитність торговельного балансу, прийняття державою боргів підприємств і невиважена політика державного запозичення вкрай загострили проблему державного боргу. У нинішньому році значні розміри державного боргу України і висока вартість його обслуговування наблизили нашу державу до межі боргової кризи: річні платежі в рахунок погашення і обслуговування державного боргу мали становити 23 млрд. грн. Реструктуризація зовнішньої заборгованості держави комерційним кредиторам, проведена у березні-квітні 2000 р., дозволила зменшити її боргові зобовязання з 18,1 млрд. до 13,5 млрд. грн., проте не забезпечила розвязання проблеми обслуговування державного боргу України в середньостроковій перспективі. Відбувалося постійне зростання Державного боргу України в період 2007-2009 рр. Цей період можна назвати періодом загрози втрати боргової безпеки. Боргова безпека держави - це дотримання такого рівня державної заборгованості, який задовольняє потреби держави у фінансових ресурсах, дає змогу зберегти стійкість фінансової системи країни і, при цьому, не ставить під загрозу можливість виконання державою своїх функцій та зобовязань щодо погашення та обслуговування боргів зокрема.Сукупний державний борг України за 2008 рік збільшився на 40 %, або на 7,03 млрд. дол. З початку 2009 держборг у валютному вираженні збільшився на 35,2 %, або на 8,663 млрд. дол. На кінець липня 2009 сукупний державний і гарантований державою борг України становить 33,262 млрд. дол.На офіційному сайті Міністерства фінансів України повідомляється, що станом на 31 грудня 2010 року: Державний і гарантований державою борг України 301 млрд.538 млн.747,28 тис. грн., 37 млрд.686 млн.690,45 тис. дол., Зовнішній борг 195 млрд.286 млн.531,99 тис. грн. (64,76% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу) Впродовж січня 2010 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 26 млн.010,36 тис. грн. Гарантований державою борг України зменшився на 483 млн.041,26 тис. грн. За лютий 2010 року сукупний державний прямий і гарантований борг України виріс на 0,7%, або на 257 млн доларів - до нового р

План
Зміст

1. Вступ

2. Державний борг та його види

3. Аналіз поточного стану державного боргу

3.1 Державний борг України

3.2 Динаміка державного боргу в Україні

3.3 Державний борг України станом на 2010 рік

4. Шляхи вирішення, міжнародний досвід

4.1 Методи управління державним боргом

4.2 Міжнародний досвід врегулювання боргових проблем

4.3 Шляхи вирішення

5. Висновок

Перелік використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?