Депозитні операції в умовах інфляції - Реферат

бесплатно 0
4.5 68
Депозитні операції банків - залучення коштів юридичних і фізичних осіб у вклади або на певні строки, або до запитання. Розрахунки в умовах інфляції та при її відсутності. Метод простих та складних відсотків. Порівняння прибутковості різних видів вкладів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Депозитними називаються Депозити зберігаються на різного роду рахунках і використаються відповідно до режиму рахунку й банківським законодавством. Залежно від субєктів внесення коштів депозити підрозділяються на 2 великі групи: - депозити юридичних осіб; Депозити юридичних осіб діляться на строкові депозити й депозити до запитання. Депозити до запитання класифікуються залежно від характеру й належності коштів, що зберігаються на рахунках: - кошти на розрахункових, поточних, бюджетних рахунках підприємств й організацій різних форм власності;Якщо позначити початкову суму вкладу через SUMO, річну процентну ставку через PS (вона показує, скільки грошових одиниць повинен заплатити банк за користування 100 од. вкладу протягом року), то доход (DOH) за рік складе: ..........……………..............…………................. У світовій банківській практиці база виміру часу враховується трьома способами: а) германський: рік умовно приймається за 360 днів, а місяць - 30 днів. Визначаємо строк зберігання вкладу: у квітні - 10 днів за період з 1 травня по 30 листопада: 30 х 7 = 210 (днів) у грудні - 16 днів Визначаємо строк зберігання вкладу: у квітні - 10 днів у травні - 31 день у червні - 30 днів у липні - 31 день у серпні - 31 день у вересні - 30 днів у жовтні - 31 день у листопаді - 30 днів у грудні - 16 днів Відсотки можуть нараховуватися не тільки один, але й кілька разів у рік - по півріччях (доход нараховується 2 рази в рік), кварталам (доход нараховується 4 рази в рік), місяцям (доход нараховується 12 разів у році).При прийнятті рішення про розміщення коштів у банку, варто враховувати немаловажний фактор, яким є співвідношення ставки відсотка й рівня інфляції, що приводить до знецінювання коштів. сума, на яку треба збільшити суму SUM для збереження її купівельної спроможності. Сума, купівельна спроможність якої з урахуванням інфляції повинна відповідати купівельній спроможності суми SUM, дорівнює: ......................………………………................(14) При відсутності інфляції кінцева сукупна сума вкладу (SUMП) за період h складалася б із суми основного внеску (SUM) і нарахованих на неї відсотків по річній ставці PS: [(див.(4)]. Порівняємо вираження (20) і (21): Звідси, ставка відсотків по внеску, що враховує інфляцію, буде дорівнювати: ………………………………………………...

План
План

1. Депозитні операції

2. Розрахунки при відсутності інфляції

3. Розрахунки в умовах інфляції

Список литературы
1. Постанова Правління НБУ “Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні” № 368 від 28.08.2010 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2009. - № 10. - С. 4 - 37.

2. Постанова правління НБУ “Зміни до “Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. № 267 від 17.06.2004 р // Додаток до журналу “НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2009. - № 7. - С. 28-30.

3. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. від 15 вересня 2004 р. № 443 // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2009. - № 10. - С. 30 - 32.

4. Постанова правління НБУ “Положення про застосування Національним банком України заходів за порушення банківського законодавства” № 369 від 28.08.2009 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 10. - С. 37-101.

5. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства” № 515 від 27.10.2004 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2009. - № 12. - С. 97-100.

6. Постанова Правління НБУ “Положення про порядок визначення та формування обовязкових резервів для банків України” № 172 від 21.04.2009 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2010. - № 6. - С. 96-102.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?